Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Edyta Załubiniak

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje ON-LINE na platformie MS Teams  w roku akademickim  2020/2021 - semestr letni


1. poniedziałek      08:15 - 09:15


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3NTRmNjYtYWVlYi00ZjZkLTg5ZjItYTkwMTUwYmQzMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224e2ea8cf-3956-4191-aa64-ba5325a135fd%22%7d


2. czwartek   11:15-12:15


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4ZGMxOGMtNTU3NC00MmFiLThhMjMtMmE3ZjE4M2ZhOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224e2ea8cf-3956-4191-aa64-ba5325a135fd%22%7d


 Osoby chętne proszę o wcześniejsze zgłaszanie się za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu przed datą konsultacji  w celu ustalenia dokladnej godziny spotkania.


 


 


 

Adres

Sowińskiego 17
20-040 Lublin