Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Zajkowski

dr hab. Robert Zajkowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 81 537 52 51
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:


 – Poniedziałek 8:00 - 9:30 (MS Teams, e-mail)


 – Czwartek: 8:00- 9:30 (stacjonarne)


 Logowanie na konsultacje zdalne w MS Teams: kod zespołu 5n5ue55


 Pokój: 707

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

profesor UMCS, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2019), doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Finansów, UMCS. Autor około 70 publikacji z zakresu finansów, i przedsiębiorczości, w tym specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych. Ekspert ds. oceny strategicznej wniosków w ramach Osi Priorytetowych III-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ekspert ds. finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ekspert i współpracownik Fundacji PAN w Lublinie, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. Kierownik Family Business Research Network.


Działalność naukowa

Publikacje (od 2018 r.)

Zajkowski R. (red.). (2023). Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Tewraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo UMCS. 323 s., ISBN 978-83-227-9695-5

DomańskaA., GryglickaA., MartyniukO., Więcek-Janka E., & ZajkowskiR. (2023). The state of the art in sustainability of Central-Eastern European family firms: Systematic literature review. International Entrepreneurship Review9(3), 21-45. https://doi.org/10.15678/IER.2023.0903.02

Kochaniak, K., Ulman, P. & Zajkowski, R. (2023). Effectiveness of COVID-19 state aid for microenterprises in Poland. International Review of Economics & Finance, 86(2023), 483-497 https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.038

Domańska, A., & Zajkowski, R. (2022). Barriers to gaining support: a prospect of entrepreneurial activity of family and non-family firms in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(1), 191–224. https://doi.org/10.24136/eq.2022.008

Domańska, A., Więcek-Janka, E., & Zajkowski, R. (2022). Implementing Sustainable Development Concept: A Typology of Family Firms in Poland.Sustainability, 17(7), 4302. https://doi.org/10.3390/su14074302

Zajkowski, R., Safin, K., & Stańczyk, E. (2022). The success factors of family and non-family firms: Similarities and differences. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(3), 51-72. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100304

Safin, K., Zajkowski, R. (red.). (2021). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. C.H. Beck

Zajkowski, R. (2021). Przedsiębiorstwa rodzinne jako przedmiot badań. W: K. Safin, R. Zajkowski, R. (red.). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (s. 15-36). C.H. Beck.

Zajkowski, R., & Żukowska, B. (2021). Unique Goals of Family Businesses and Their Absorption of Finance Instruments in the Financialization Era. Studia Humana10(2), 31-40. https://doi.org/10.2478/sh-2021-0010

Żukowska, B.A., Martyniuk, O.A. & Zajkowski, R. (2021), Mobilisation of survivability capital – family firm response to the coronavirus crisis. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(9), 48-81. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2021-0147

Zajkowski, R., & Żukowska, B. (2020). Family businesses during the COVID-19 crisis–evidence from Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia54(3), 101-116. https://doi.org/10.17951/h.2020.54.3.101-116

Domańska, A, Zajkowski, R., Żukowska, B. (2019). Sustainable Development versus Gender Gap –Do Women Matter? Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 14(2), 129-142

Randolph, R. V., Alexander, B. N., Debicki, B. J., & Zajkowski, R. (2019). Untangling non-economic objectives in family & non-family SMEs: A goal systems approach. Journal of Business Research98, 317-327. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.017

Zajkowski, R. & Domańska, A. (2019). The Directions of Interrelations Between the Company’s Performance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities. Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, 4(343), DOI:  https://doi.org/10.18778/0208-6018.343.13

Zajkowski, R., & Domańska, A. (2019). Differences in perception of regional pro-entrepreneurial policy: does obtaining support change a prospect?. Oeconomia Copernicana10(2), 359-384. https://doi.org/10.24136/oc.2019.018

Zajkowski, R., Domańska, A., & Żukowska, B. (2019). Generational Shadow in Polish Family Firms - May Second Generation Change Anything?, In: European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2019, pp. 642-649

Żukowska, B. A., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2019). Desirable Features of a Successful Entrepreneur: The Perspective of Family and Non-Family Firms. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia52(6), 141-151. https://doi.org//10.17951/h.2018.52.6.141-151

Żukowska, B., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2019). Internationalization in Enterprises from Lubelskie Region (Poland)–Does the Distance Matter?. Journal of Research in Business4(1), 46-54.

Domańska, A., & Zajkowski, R. (2018). Influence of State Participation on Business Conditions and Entrepreneurship in The Eu Countries of The Former Eastern Bloc. e-Finanse14(2), 9,101-108. https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0008

Domańska, A., Żukowska, B., & Zajkowski, R. (2018). Green entrepreneurship as a connector among social, environmental and economic pillars of sustainable development. Why some countries are more agile?. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development13(2), 67-76

Domańska, A., Żukowska, B., & Zajkowski, R. (2018). Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 3(53), 101-108

Zajkowski, R. (2018). A Mediatory Role of Finance Education in Perception of Chosen Economic Aspects in Family and Non-Family Firms. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (519), 184-194

Zajkowski, R. (2018). Cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych a wybrane determinanty polityki dywidendy. Zarządzanie i Finanse16(2), 267-278

Zajkowski, R. (2018). Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych: efekt drugiego pokolenia. C.H. Beck

Zajkowski, R., Domańska, A., & Żukowska, B. (2018). The Impact of the Family on the Operational Planning System in Polish Medium and Large Family Businesses. Przedsiębiorczość i Zarządzanie19(9, part 3) 345-360.

Żukowska, B. A., Domańska, A., & Zajkowski, R. (2018). Pożądane cechy przedsiębiorcy–perspektywa firm rodzinnych i nierodzinnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia52(6), 141-151. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.6.141-151