Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Zajkowski

dr hab. Robert Zajkowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
+48 81 537 52 51
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:


środa 9:45-11:15


czwartek 8:00-9:30


 


Pokój: 707

Adres

Office
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2019), doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Adiunkt w Katedrze Bankowości UMCS. Wykładowca na studiach podyplomowych WSPA w Lublinie. Autor około 50 publikacji z zakresu finansów, i przedsiębiorczości, w tym specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych. Ekspert do oceny strategicznej wniosków w ramach Osi Priorytetowych III-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz ekspert ds. finanansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Niezależny ekspert i współpracownik Fundacji PAN w Lublinie, Fundacji UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, technologie przemysłowe itp.), zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. Biegły sądowy, autor oraz współautor szeregu analiz i opinii sądowych.Załączniki