Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Wysocka

dr hab. Aneta Wysocka
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
81 537 27 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Do końca sierpnia 2020 urlop wypoczynkowy. Najbliższe konsultacje w środę 2 września, godz. 12:00.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Nowa Humanistyka, II piętro), pok. 211
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: semantyka i styl tekstu artystycznego; style indywidualne poetów, pisarzy, dziennikarzy i innych artystów słowa; językowo-stylistyczne aspekty tłumaczenia literatury pięknej; semantyka kognitywna i kulturowa; komunikacja multimodalna (tekst, obraz, brzmienie).

Książki autorskie:

Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, 278 s. PDF do pobrania

O miłości uskładanej ze słów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 286 s. PDF do pobrania

Redakcja naukowa:

Członkini kolegium redakcyjnego rocznika "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury".

Redaktor naukowy rocznika "Contributions to the Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav)", s. "Die Welt der Slaven", Harrassowitz Verlag.

Członkini Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent", wydawcy (wsp. z MKiDN) kwartalnika literackiego "Akcent".

Nagrody i odznaczenia za pracę naukową oraz działalność kulturalną:

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla woj. lubelskiego, 2020 r.

Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (brązowy), 2018 r.

Medal Prezydenta Miasta Lublin, 2017 r.

Nagroda Indywidualna Rektora UMCS II stopnia za osiągnięcia naukowe, r. akad 2016/2017.

Nagroda Indywidualna Rektora UMCS II stopnia za osiągnięcia naukowe, r. akad. 2010/2011.