Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Wysocka

dr hab. Aneta Wysocka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
81 537 27 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim: poniedziałek 9:35-10:35 i środa 12:15-13:15, Nowa Humanistyka, pok. 211.


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Nowa Humanistyka, II piętro), pok. 211
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: stylistyka lingwistyczna (zwłaszcza styl artystyczny i publicystyczno-dziennikarski); semantyka kognitywna i kulturowa. ORCID: 0000-0002-4029-4328

Książki autorskie dostępne online:

Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, 278 s. PDF do pobrania

O miłości uskładanej ze słów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 286 s. PDF do pobrania

Najnowsze artykuły dostępne online:

"Lubię wrony" - słowo poety a skrypty kulturowe, "Forum Poetyki", nr 26, 2021.

The autobiographical “self” in Ryszard Kapuściński´s empathetic journalism, "Human Affairs", v. 31, issue 3, 2021.

Prozodia, semantyka, styl – o hierarchii poziomów ekwiwalencji w tłumaczeniu piosenki kabaretowej (studium przypadku: polskojęzyczne warianty Money... Freda Ebba), "LingVaria", nr 2 (32), 2021.

Linguistic aspects of subjectivity in song translation (in the light of Wojciech Młynarski's works and self-referential remarks), "Studia Translatorica", nr 11, 2020. PDF do pobrania

„Róbmy swoje!, czyli ethos inteligencki w nowoczesnej parenezie Wojciecha Młynarskiego, "Annales UMCS, s. N, Educatio Nova", nr 5, 2020. PDF do pobrania

Redakcja naukowa:

Członkini kolegium redakcyjnego rocznika "Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury".

Redaktor naukowy (od 2021 r. red. naczelny) tomów "Polyslav", seria "Die Welt der Slaven", Harrassowitz Verlag. 

Członkini Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent", wydawcy (wsp. z Ministerstwem Kultury) kwartalnika "Akcent. Literatura i Sztuka".

Nagrody i odznaczenia za pracę naukową oraz działalność kulturalną:

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, 2020 r.

Brązowy Krzyż Zasługi, 2018 r.

Medal Prezydenta Miasta Lublin, 2017 r.

Nagroda Indywidualna Rektora UMCS II stopnia za osiągnięcia naukowe, r. akad. 2010/2011 i 2016/2017.