Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Wysocka

dr hab. Aneta Wysocka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
81 537 27 46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim: poniedziałek 9:30-10:30 i środa 12:00-13:00.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A (Nowa Humanistyka, II piętro), pok. 211
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: semantyka i styl tekstu artystycznego w ujęciu kognitywnym i kulturowym; style indywidualne wielkich polskich osobowości twórczych XX i XXI wieku: poetów, pisarzy i publicystów. ORCID: 0000-0002-4029-4328

Książki autorskie dostępne online:

Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, 278 s. PDF do pobrania

O miłości uskładanej ze słów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 286 s. PDF do pobrania

Najnowsze artykuły dostępne online:

Eptonim w funkcji nazwy własnej: motywacja, kontekst, intencja, "Prace Filologiczne", tom 77, 2022.

"Określona epoka" w skrzydlatych słowach Wojciecha Młynarskiego, "Roczniki Humanistyczne", tom 70, nr 6, 2022.

"Lubię wrony" - słowo poety a skrypty kulturowe, "Forum Poetyki", nr 26, 2021.

The autobiographical “self” in Ryszard Kapuściński´s empathetic journalism, "Human Affairs", v. 31, issue 3, 2021.

Prozodia, semantyka, styl – o hierarchii poziomów ekwiwalencji w tłumaczeniu piosenki kabaretowej (studium przypadku: polskojęzyczne warianty Money... Freda Ebba), "LingVaria", nr 2 (32), 2021.

Linguistic aspects of subjectivity in song translation (in the light of Wojciech Młynarski's works and self-referential remarks), "Studia Translatorica", nr 11, 2020. PDF do pobrania

„Róbmy swoje!, czyli ethos inteligencki w nowoczesnej parenezie Wojciecha Młynarskiego, "Annales UMCS, s. N, Educatio Nova", nr 5, 2020. PDF do pobrania

Nagrody i odznaczenia za pracę naukową oraz działalność kulturalną:

Nagroda Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe (2011, 2017 i 2022 r.)

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego (2020 r.)

Brązowy Krzyż Zasługi (2018 r.)

Medal Prezydenta Miasta Lublin (2017 r.)