Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Wróbel

dr hab. Dariusz Wróbel
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
785 327 000
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023 semestr zimowy


Poniedziałek 11.20 - 12.20


Czwartek 15.00 - 16.00


W innych terminach: po wcześniejszym umówieniu się


Konsultacje stacjonarne odbywają się w budynku tzw. "Starej Humanistyki" (obecnie Wydział Socjologii i Filozofii UMCS), w pokoju 233


Uwaga! konsultacje możliwe są także za pośrednictwem aplikacji MS Teams  (proszę dzwonić w tej sprawie bezpośrednio przed spotkaniem)


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magisterium 2002, doktorat 2007). Autor monografii: Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Wyd. UMCS, Lublin 2016 oraz Na pierwszym planie - możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2020. Zainteresowania naukowe i badania koncentruje wokół funkcjonowania systemu politycznego w epoce średniowiecza, dyskursu politycznego i jego odbicia w źródłach średniowiecznych, gremiów doradczych i zaplecza społecznego władzy.


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje z lat 2017-2020:

The Polish Magnates as the Sovereign Subject of Foreign Politics during Interregnum and Minority of Rulers (1382-1386, 1434-1438), w: Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas, hrsg. von S. Flemmig, N. Kersken, Marburg 2017 (seria: Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 35), s. 197-210.

Misja Sędziwoja z Szubina do Zadaru. Epizod z czasów bezkrólewia w Polsce 1382-1384, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. 25, 2018, s. 69-88.

The so-called ‘council of eight’ in the summer campaign of 1410, “Studia z Dziejów Średniowiecza”, nr 23, 2019, s. 304-322.

Wokół daty wystawienie dyplomu "super complemento matrimonii" Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma Habsburga, "Historia Slavorum Occidentis" nr 1, 2020, s. 86-97.

Duchowni w kancelarii Jagiellonów i ich rola w radzie królewskiej, w: Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020, s. 153-186.