Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dariusz Wróbel

Telefon
785 327 000
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.terramedievalis.pl/index.php/pl/11-pracownicy/21-dr-dariusz-wrobel-adiunkt
Konsultacje

Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy


Środa 10.15 - 11.15


Czwartek 11.30 - 12.30


pokój 233 (Stara Humanistyka)


 


 

Adres

Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zob. profil na stronie Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych