Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksander Wójtowicz

dr hab. Aleksander Wójtowicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Telefon
815375392
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE


Zapraszam do kontaktu mailowego lub na konsultacje na platrofmie Microsoft Teams w godzinach:


wtorek 17.00-18.00


środa 17.00-18.00


 

O sobie

Aleksander Wójtowicz – dr hab., prof. UMCS, historyk literatury, edytor. Zajmuje się dziejami polskich oraz europejskich ruchów awangardowych, sztuką nowoczesną, edytorstwem literatury dwudziestego wieku oraz przyrodopisarstwem. Autor książek Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (Wyd. UMCS, Lublin 2010), Nowa Sztuka. Początki (i końce) (Wyd. UJ, Kraków 2017), "Epoka wielkiego zamętu". Szkice o literaturze nowoczesnej 1918-1939 (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Ponadto opublikował liczne studia o literaturze XX i XXI wieku, między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Ruchu Literackiego”, "Tekstów Drugich", „Praktyki Teoretycznej”, "Sztuki Edycji", „Kwartalnika Filmowego” oraz "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", autor szkiców i recenzji krytycznoliterackich („Akcent”, "Kresy").

Współredaktor edycji krytycznych: J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9, Varia (2013, z J. Cymermanem), Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945, (2015, z J. Święchem), Reflektor. Materiały archiwalne i prasowe (2018), monografii E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów (2013, z P. Nowakiem)  oraz Józef Czechowicz. Poeta - prozaik - krytyk - tłumacz (2015, z A. Niewiadomskim). Współredagował także zbiór utworów S. Wujastyka Czasy i Przyjaźnie, (2010) oraz Szopki Reflektora (2020).   

Uczestnik projektów badawczych: „Twórczość Józefa Czechowicza jako przedmiot badań tekstologicznych i edytorskich”( KBN N103 039 32/1865, 2008 - 2012), „Edycja krytyczna Pism zebranych Józefa Czechowicza” (NPRH, 11H11 008280, 2011-2013), „Krytyka literacka i eseistyka okresu Drugiej Wojny Światowej” (NCN, nr 2012/05/B/HS2/03980, 2013- 2015), „Edycja krytyczna notatników Józefa Łobodowskiego” (0328/NPRH5/H11/84/2017, 2017-2021) oraz "Związki sztuk wizualnych i literatury w Polsce po 1945 roku" (Muzeum Sztuki w Łodzi).

W latach 2011-2015 kierownik merytoryczny specjalności „E-edytorstwo” oraz „Regionalistyka” realizowanych w ramach projektu nr POKL.04.01.01-00-362/10 „UMCS dla rynku pracy I gospodarki opartej na wiedzy”, zadanie „Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym" (2011-2015), od 2017 przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie. Załączniki