Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Grzegorz Wójcik

mgr inż. Grzegorz Wójcik
Stanowisko
specjalista, specjalista
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
+815375653 +815375773
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/
Konsultacje

pok. 610 

Działalność naukowa

Starszy specjalista naukowo techniczny w Pracowni Technologii Światłowodów UMCS. W obszarze badawczym znajduje się opracowywanie technologii wytwarzania nisko i wysoko dwójłomnych fotonicznych światłowodów ze szkła kwarcowego oraz różnego typu materiałów polimerowych. Ponadto specjalizuje się w charakteryzacji parametrów światłowodów specjalnych oraz pomiarach ich właściwości czujnikowych. Wytwarzane ramach badań światłowody klasyczne oraz mikrostrukturalne są wykorzystywane w konstrukcjach czujników światłowodowych oraz elementach sieci telekomunikacyjnych.

 

2016 - Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2018 – Nagroda Naukowa „Marii Curie” dla zespołu za Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerowych oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym województwa lubelskiego