Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Woźniak

dr hab. Tomasz Woźniak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2022/23


poniedziałek 9.30-10.30


wtorek 11.20 - 12.20


Konsultacje odnbywają się stacjonarnie Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego 

Adres

ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

O sobie

Tomasz Woźniak dr hab. prof. nadzw. UMCS i UŁ (nr ORCID 0000-0002-6745-9639), polski logopeda i językoznawca, kierownik Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2013 roku pracownik na drugim etacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (w latach 2008-2014 Przewodniczący PTL i redaktor naczelny „Logopedii” oraz „Biuletynu Logopedycznego”). Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Komitetu Edukacyjnego International Association of Logopedics and Phoniatrics dla Logopedów (pierwszy z Polaków, który pełnił funkcję tego rodzaju w IALP od momentu jego powstania w 1924 roku).

Współtwórca Polskiego Związku Logopedów, ogólnopolskiego związku zawodowego, który osobiście zarejestrował przed Sądem Okręgowym w Lublinie w 1999 roku.

Członek Zespołu Dydaktycznego przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik wielu konferencji krajowych, międzynarodowych i światowych kongresów.

W badaniach naukowych zajmuje się głównie psychogennymi zaburzeniami mowy – jest jednym z  pionierów w dziedzinie badań schizofazji w Polsce (monografie: Zaburzenia języka w schizofrenii (2000), Narracja w schizofrenii (2005)). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą także: teoria narracji, programy edukacyjnymi dla logopedów, diagnoza i terapia logopedyczną (współautor Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym (2002)).

Jako praktykujący logopeda specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia. Autor standardów postępowania logopedycznego w przypadku jąkania i giełkotu („Logopedia” 37, 2008). Współredaktor monografii Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin, 2015.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2014), Medalem Edukacji Narodowej (2018)


Ogłoszenia

Proszę także o kontakt na e-mail twozniak@vp.pl (częściej sprawdzam prywatne konto)