Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Danuta Wosik-Kawala

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WAŻNA INFORMACJA


Z przyczyn niezależnych od Prezesa Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia ojca doktora Filipa Buczyńskiego, został odwołany pierwszy termin turnusu rehabilitacyjnego. Na dzień dzisiejszy pozostałe terminy są aktualne. Studenci, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w tym przedsięwzięciu proszę o udział w dwóch pozostałych terminach.


Konsultacje w roku akademickim 2020/2021. Konsultacje odbywać się będą na wirtualnym kampusie (video-konferencja - Moodle Big Blue Button) w poniedziałki w godzinach 8.30-10.30


 https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9670


Proszę o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w konsultacjach drogą mailową (przez pocztę UMCS).


 


Zajęcia z przedmiotu  Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych w ramach programu  Narodowa Reprezentacja Akademicka odbywają się na Microsoft Teams w poniedziałki w godzinach: 11.30-14.30 (4h) i 15.00-18.00 (4h).


Terminy spotkań: 17.05.2001; 24.05.2001; 31.05.2001; 7.06.2001; 14.06.2001; 21.06.2021; 25.06.2021; 28.06.2021; 30.06.2021(zajęcia od 8.00-10.15 i 10.45-13.00)


 

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

WYKAZ PUBLIKACJI
 • Monografie
 1. Wosik-Kawala D., Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. UMCS, Lublin, 2007. ss.210  ISBN 978-83-227-2594-8
 2. a) Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym , Impuls, Kraków 2009, s.100 ISBN 978-83-7587-285-9 b)Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydanie II Uzupełnione i poprawioneImpuls, Kraków 2015 ISBN 978-83-7850-845-8, ss. 169.
 3. Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Maliszewski W., Fiodor M. (red.) Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiE.nia się, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, ss. 316 ISBN 978-83-7611-643-3
 4. Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, UMCS Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3213-7, ss.149
 5. a) Wosik-KawalaD., (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, ss. 325.
 6. b)      Wosik-KawalaD., (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2012, Wydanie II, ISBN  978-83-227-3257-1, ss. 325
 7. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011. ISBN 978-83-7587-572-0 ss.248
 8. Aouil B., Czerwiński K., Wosik-Kawala D., (red.) Internet w psychologii – psychologia w internecie Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-965-6, ss.366.
 9. Kirenko J., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.) Wychowanie wobec wyzwań współczesności UMCS Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-076-4, ss. 369.
 10. a) Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. , Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, Wydanie trzecie  UMCS Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-656-8,  ss.164. b) Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. , Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli, Nowe WydanieUMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-112-9,  ss.164., wydanie III 2015 r. ISBN 978-83-7784-656-8.
 11. Czerwiński K., Fiedor M., Wosik-KawalaD., (red.), Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń  2012, s.197., ISBN 978-83-7780-319-6.
 12. Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (red.), Wychowawcza rola szkoły, UMCS Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-160-0., ss. 387
 13.  Wosik-Kawala D. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, UMCS Lublin 2013, s. 368.ISBN 978-83-7784-377-2
 14. Wosik-Kawala D., Podstawy emisji głosu UMCS Lublin 2015, ss. 180. ISBN 978-83-7784-711-4.
 15. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E.,  Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej, UMCS Lublin 2017; ISBN 978-83-227-9047-2.
 16. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E. Wybrane zasoby osobiste kandydatów przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych, UMCS Lublin 2020

 

 • Artykuły:

1. Wosik-Kawala D.: Dziecko autystyczne w rodzinie, „Opieka-Wychowanie-Terapia" 1999, nr 1, s. 15 - 18.

2. Wosik-Kawala D.: Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1999, nr 10, s. 38 - 40.

3. Wosik-Kawala D.: Przygotowanie do pracy zawodowej studentów pedagogiki opiekuńczej a wymagania stawiane im przez przyszłych pracodawców, [w:] Ochmański M. (red.): Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 221 - 228.

4. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Działalność edukacyjna wybranych stowarzyszeń i fundacji kobiecych w Polsce "Rocznik Andragogiczny 1997/98", s. 212 - 218.

Ten sam artykuł został opublikowany również w czasopiśmie "Edukacja Dorosłych" 1998, nr 4, s. 41 - 48.

5. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Poczucie godności wychowanków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2000, nr 2, s. 10 - 12.

6. Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T.: Edukacja ekonomiczna stowarzyszeń i fundacji kobiecych w Polsce, [w:] Saran J (red.): Edukacja dorosłych teoria i praktyka w okresie przemian, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 149 -155.

7. Wosik–Kawala D.: Rozwijanie samooceny dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002, nr 3, s. 31 - 34.

8. Wosik–Kawala D.: Zastępcze środowiska rodzinne. [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 51 – 80.

9. Wosik–Kawala D.: Pogotowie opiekuńcze. [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 108 – 119.

10. Wosik–Kawala D.: Po lekcjach do pracy – rzecz o pracujących dzieciach. [w:]
Cz. Kępski (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, Wyd. UMCS, Lublin 2003,
 s. 156 – 163.

11Wosik–Kawala D.: Samoocena dzieci i młodzieży [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 23 – 51.

12.Wosik–Kawala D., Lewandowska–Kidoń T.: Wartości uznawane przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 53 – 65.

13.Wosik–Kawala D.: Twórczość w pracy opiekuńczo - wychowawczej [w:] B. Wojciechowska–Charlak (red.): Praca opiekuńczo – wychowawcza, Wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 107– 122.

14. Wosik–Kawala D.: Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.): Intergracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, UMCS, Lublin 2003, s. 95-101.

15.Wosik-Kawala D., Obraz siebie młodzieży upośledzonej umysłowo [w:]Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska (red.) Jakość życia a niepełnosprawność – konteksty psychopedagogiczne, UMCS Lublin 2006, s.201-213.

16.Wosik-Kawala D., Nauczyciel kompetentny – postulat czy rzeczywistość [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, UMCS Lublin 2007, s.87-98.

17.Wosik-Kawala D., Przygotowanie przyszłych pedagogów do stosowania pedagogiki zabawy w pracy dziećmi i młodzieżą [w:] D. Herciuk, R. Kucha (red.): Pedagogiczna oświata na Ukrainie i w Polsce: realia i perspektywy, Lwów 2008, s.313-320.

18.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Możliwości i bariery wykorzystania forum dyskusyjnego w kształceniu osób dorosłych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty naukowe 8 tom 2, Kielce 2008, s. 33-43.

19.Wosik-Kawala D., Rola samooceny w zapobieganiu patologiom życia społecznego - kontekst psychopedagogicznego przygotowania studentów [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVII, UMCS Lublin 2008, s.75-80.

20.Wosik-Kawala D., Grabowski T., Działalność resocjalizacyjna Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński Skuteczna resocjalizacja doświadczenia i propozycje, UMCS Lublin 2008, s.105-116.

21.Wosik-Kawala D., Zachowania twórcze młodzieży gimnazjalnej [w:] S. Popek, A. Winiarz (red.) Nauczyciel, zawód, powołanie, pasja, UMCS Lublin 2009, s.228-237.; ISBN 978-83-227-2940-3

22.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Optymizm nauczycieli a przejawiane przez nich strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych [w:] A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.) Zdrowa szkoła Zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, NeuroCentrum Lublin 2008, s.223-231. ISBN 978-83-61495-64-2

23.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Motywowanie uczniów do nauki – wskazówki dla nauczyciela.// Motivating students to learning – advice for teachers [w:] Romuald Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 6, 2009, s. 69-72.

24.Wosik-Kawala D., Sarzyńska E., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli podejmujących kształcenie w formie e-learning [w:] D. Wosik-Kawala, E. Sarzyńska, W. Maliszewski, M. Fiodor (red.) Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiE.nia się, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, s. 47-57. ISBN 987-83-7611-643-3

25.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Obraz nauczyciela w teorii i praktyce szkolnej [w:] K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczka (red.) Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2010, s. 94-112. ISBN 978-83-7611-691-4.

26.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Stres w pracy nauczyciela szkoły podstawowej  [w:] A. Buczak, I. Łukasik, A. Witek (red.) Edukacja  wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wyd. NeuroCentrum Lublin 2010, ISBN  978-83-61495-53-6, ss. 223-238.

27.Wosik-Kawala D., Czerniak E., Grymuza A., Kołodziej A., Rodzina zastępcza, [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 99-128.

28.Wosik-Kawala D., Ksiądz M., Bury B., Styk B., Rodzina adopcyjna [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 129-159.

29.Parcheta A., Ogrodnik A., Wosik-Kawala D., Rodzinne domy dziecka [w:] D. Wosik-Kawala (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 161-177.

30.Wosik-Kawala D., Socha-Szymańska R., Derylak B., Placówka interwencyjnapogotowie opiekuńcze, [w:] D. Wosik-Kawala(red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 179-216.

31.Dylik A., Klukow J., Wosik-Kawala D., Placówka socjalizacyjna – dom dziecka [w:] D.Wosik-Kawala(red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 227-244.

32.Leziak J., Czepczyński W., Wosik-Kawala D., Wioski dziecięce w Polsce [w:] D. Wosik-Kawala (red.)  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze., UMCS Lublin 2011, ISBN  978-83-227-3257-1, s. 245-274.

33.Wosik-Kawala D., Inteligencja emocjonalna w edukacyjnej perspektywie. Nowe znaczenia i tendencje [w:] M. Valihorová, Lada Kaliská (Ed.) ZDRAVÁ ŠKOLA Banská Bystrica 2010, ISBN 978-80-557-0111-0, s. 464-478, ss.678.

34.Wosik-Kawala D. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów [w:] D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011, s. 119-141. ISBN 978-83-7587-572-0

35.Wosik-Kawala D., Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą [w:] D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Impuls, Kraków 2011, s. 177-192.

36.Wosik-Kawala D., Wulgaryzmy jako swoisty rodzaj komunikacji –  perspektywa ucznia, [w:] J. Podgórecki, A. Dąbrowska, K. Czerwiński (red.) Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-959-5, ss218-236.

37.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Piech A., Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych nr 1, 2011, s. 89-94.

38.Wosik-Kawala D., Wartości preferowane przez uczniów a wartości preferowane przez ich nauczycieli, [w:] A. Cudowska, (red.) Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie Białystok 2011, ISBN 978-83-61209-54-6,  s.407-417.

39.Wosik-Kawala D.,  Grabowiec A., Developing psychosocial skills of pupils as an objective of a modern school, [w:] Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky, Kolekiv autorov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická  fakulta, Katedra Psychológie 2011, s. 495-507. ISBN 978-80-557-0239-1

40.Grabowiec A.,  Wosik-Kawala D., Violence among students the challenge for modern  school,[w:] Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky, Kolekiv autorov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická  fakulta, Katedra Psychológie 2011,   s. 58 – 70 ISBN 978-80-557-0239-1

41.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Znaczenie wartości w wychowaniu [w:] J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg  (red.) „Wychowanie wobec wyzwań współczesności”  ISBN 978-83-7784-076-4,  Wydawnictwo UMCS, Lublin  2011, s. 29-46.

42.Piech A., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. Droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego - praca, kariera i rozwój zawodowy człowieka dorosłego Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2011 nr 2, s. 60-65.

43.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Obraz wychowawcy w percepcji wychowanków domu dziecka, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012, nr 3, s. 41-45.

44.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., Szkoła miejscem kształtowania kompetencji społecznych – postulaty a rzeczywistość [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (red.), Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń  2012 s. 38-62.ISBN 978-83-7780-320-2

45.Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole w świetle doświadczeń i opinii studentów pedagogiki  [w:] J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.) Wychowawcza rola szkoły, UMCS Lublin 2012, s.39-58. ISBN 978-83-7784-160-0

46.Wosik-Kawala D., Teacher’s Emotional Competence in the context of education interactions, [w:] Romuald Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 9, 2012, s.92-95.

47.Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Piech A. Postulaty nauczycieli w kontekście potrzeb wychowawczych w pracy z uczniem,  Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2012 nr 2,  s.92-98.

48.Sarzyńska E., Wosik-Kawala D., Successful teaching career [w:] R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska (red.) Pedagogical education in the context of the Job market requirements, Impuls Kraków 2012, s. 119-137.ISBN 978-83-7850-070-4

49.Wosik-Kawala D., Gotowość do zachowań asertywnych a radzenie sobie ze stresem uczniów szkół ponadgimnazjalnych [w:] Aktualni otazky pedagogiky, psychologie a vychovneho poradenstvi VIII, Univerzita Palackeho v Olomouci, Olomouc 2012, s. 51-66; ISBN 978-80-244-3374-5

50.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., Techniki projekcyjne w pracy pedagoga [w:] V. Korim, R. Uździcki (red.) Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń, Zarządzanie-Kompetencje-Kreatywność, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 176-186. ISBN 978-83-7780-684-5.

51.Wosik-Kawala D., Emotional self-awareness in high school students  [w:] R. Brazis (red.) Studium Vilnense A, vol. 10, Vilnius  2013, s.62-66.

52.Wosik-Kawala D., Emotional intelligence versus self-esteem of high school students - pedagogical implications [w:] A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych  Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2014, s. 145-158.

53.Korczyński M., Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Stres zawodowy nauczycieli i możliwości jego przezwyciężania (w:) J. Ślusarski (red.) Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Wydawnictwo Wyższej szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Dęblin 2014, s. 177-201.

54.Wosik-Kawala D., Majerek M., Wartość przyjaźni w opinii młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2015, nr 1, s. 38-45.

55.Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D., Nie(dostatki) zasadniczej szkoły zawodowej Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2015 nr 1, s.45-57.

56.Wosik-Kawala D., Wizerunek ciała młodzieży o zaniżonej samoocenie STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9), s. 125-145.

57.Wosik-Kawala D., Kompetencje emocjonalne jako przesłanka ku racjonalności w konfliktach szkolnych (w:) M. Okrasa, W. J. Maliszewski, M. Fiedor Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Nowe trendy i obszary, Wyd. A. Marszałek  Toruń 2015, s. 101- 111.

58. Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., Wartość pracy w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w:) Horyzonty Wychowania 2015, Vol.14, No.30, s.167-184.

59.Wosik-Kawala D., Grabowiec A., BochniarzA.,  Samoocena dzieci z rodzin niepełnych (w:) K. Gąsior, T. Sakowicz (red.) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona i odnaleziona Tom II, Kielce 2015, s.343-353.

60.Wosik-Kawala D.,Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej „Wychowanie w Rodzinie” t. XI (1/2015), s.271-288

61.Wosik-Kawala D., Self-esteem and communication activity of secondary school students (w:) Людиноэнавчі Студії, Серія „Пебагогіка”, Винуск 3/35, 2016, s.52-63.

62.Wosik-Kawala D., Wychowanie ku wartościom w edukacji szkolnej,  Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 13, 2016, s.194-197.

63. Sarzyńska-Mazurek E., Wosik-Kawala D., Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia Vol 29, No 4 (2016), s. 103-114.

64.Wosik-Kawala D., Postrzeganie dziadków przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych, Wychowanie w Rodzinie tom XV 1/2017.

65.Wosik-Kawala D., Życie wartościowe w opinii uczniów kończących naukę w gimnazjum (w:) K. Czykiera, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.): Wartości - Edukacja - Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Białystok, 2017, s. 63-73.

66.  Wosik-Kawala D., Meandry aksjologiczne -recenzja monografii autorstwa Grzegorza Żuka Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Studia z Teorii Wychowania, , t 8, Nr 3 (20)/2017, s. 149-155.

67.Wosik-Kawala D., Uwarunkowania skuteczności wychowania – implikacje pedagogiczne, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 15, 2018, s.38-42

68. Wosik-Kawala D., Uwarunkowania skuteczności wychowania w środowisku szkolnym, Annales UMCS Lublin, Vol. XXXI, 3, 2018, s. 9-21.

69.Wosik-Kawala D., Uwarunkowania poczucia szczęścia małżeńskiego w opinii kobiet i mężczyzn , Wychowanie w Rodzinie t. XVIII, 2, 2018, s.243-259.

70.Wosik-Kawala D., Postawy młodzieży szkół średnich wobec osób starszych, Edukacja-Technika-Informatyka, nr 3(29) 2019, s. 52-57.

71.Wosik-Kawala D., Szkoła miejscem (nie)bezpiecznym – perspektywa ucznia, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. , VOL. XXXII, No 3, 2019, s.  83-96.

72.Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXXII, No 4, 2019, s. 285-305.

73.Wosik-Kawala D. Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXIX,  z. 2 (2020) s. 243-257.

 


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza:

1)      Funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży w środowisku rodzinnym szkolnym i rówieśniczym (podejmowana problematyka: wartości, samoocena, kompetencje społeczne, poczucie jakości życia).

2)      Zasoby osobiste nauczycieli, wychowawców oraz osób przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych.

3)      Opieka i wychowanie dzieci osieroconych, opuszczonych i zaniedbanych przez własnych rodziców.

 

Doktoranci

1)      dr Małgorzata Majerek Skuteczność warsztatu edukacyjnego w rozwijaniu kompetencji społecznych młodzieży w ramach lekcji wychowania fizycznego (obrona15.01.2020).

2)      mgr Joanna Kata Psychospołeczne korelaty jakości życia wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej

3) mgr Oktawia Zalewska Wybrane zasoby osobiste a poczucie sensu życia wychowanków pieczy zastępczej stojących u  progu usamodzielnienia

 

Nagrody i wyróżnienia

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Srebrny za długoletnią służbę

 

Opiekun Koła Naukowego Pedagogów Opiekńczych(https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-pedagogow-opiekunczych,12788.htm)