Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Wołowicz

dr Anna Wołowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
81 537 57 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni: Wtorek 11:30 - 13:00


Konsultacje on-line_semestr zimowy i letni_2020/21link: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7549 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/14
20-031 Lublin

O sobie

  • 2010 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
  • 2006 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: chemia podstawowa i stosowana

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Sorpcja i separacja metali szlachetnych oraz metali ciężkich ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowymiennej oraz ochrona środowiska

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  • Laureatka programu stypendialnego „Stypendia naukowe dla doktorantów” - projektu realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009 r.
  • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, 2010 r.
  • Nagroda Dziekana I˚ stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na  Wydziale Chemii UMCS, 2010 r.
  • Laureatka nagrody im. Aleksandra Zamojskiego przyznawanego członkom PTChem za wyróżnioną    pracę doktorską obronioną przed 30 rokiem życia, 2011 r.
  • Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców, 2012 r.
  • Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców, 2016 r.
  • Uzyskanie finansowania na pojedyńcze działanie naukowe w konkursie MINIATURA 1 (Narodowe Centrum Nauki), 2017 r.

 

 


Ogłoszenia

Serdecznie zapraszam do publikowania swoich prac badawczych i przeglądowych w specjalnym wydaniu czasopisma Processes "Various Adsorbents for Water Purification Processes" (Impact Factor=2.753).

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 kwietnia 2021. Szczegóły w linku poniżej.

https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/adsorbents_water