Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Wołowicz

dr Anna Wołowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
81 537 57 27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje semestr letni 2022/2023:


Konsultacje stacjonarne: Czwartek godz. 11:00 - 13:00, budynek Małej Chemii, pok. 14 lub 15 (parter)


Konsultacje telefoniczne: 81 537 57 27


Konsultacje email: anna.wolowicz@mail.umcs.pl


Konsultacje on-line: Rozmowa wideo, czat, forum. Wirtualny Kampus. Po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym. Kurs: Konsultacje_sem. letni_2022/23 (umcs.pl)

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/14
20-031 Lublin

O sobie

 • 2010 r. - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • 2006 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: chemia podstawowa i stosowana

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Sorpcja i separacja metali szlachetnych oraz metali ciężkich ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowymiennej oraz ochrona środowiska

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

 • Laureatka programu stypendialnego „Stypendia naukowe dla doktorantów” - projektu realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009 r.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, 2010 r.
 • Nagroda Dziekana I˚ stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na  Wydziale Chemii UMCS, 2010 r.
 • Laureatka nagrody im. Aleksandra Zamojskiego przyznawanego członkom PTChem za wyróżnioną pracę doktorską obronioną przed 30 rokiem życia, 2011 r.
 • Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców, 2012 r.
 • Uzyskanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców, 2016 r.
 • Uzyskanie finansowania na pojedyńcze działanie naukowe w konkursie MINIATURA 1 (Narodowe Centrum Nauki), 2017 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2021 r.
 • Medal Brązowy za długoletnią służbę, 2022 r.

WYBRANE PUBLIKACJE:

1. A. Wołowicz, M. Wawrzkiewicz, Z. Hubicki, K. Siwińska-Ciesielczyk, A. Kubiak, T. Jesionowski, Enhanced removal of vanadium(V) from acidic streams using binary oxide systems of TiO2-ZrO2 and TiO2-ZnO type, Separation and Purification Technology, 280 (2022) 119916. MNISW =140, IF2019 = 7,312.

2. M. Wawrzkiewicz, A. Wołowicz, Z. Hubicki, Strongly basic anion exchange resin based on a cross-linked polyacrylate for simultaneous C.I. Acid Green 16, Zn(II), Cu(II), Ni(II) and phenol removal, Molecules 27(7) (2022) 2096. MNISW =140, IF2019 = 4,148.

3. Y-G. Chen, Q. Wang, A. Wołowicz, A. Gładysz-Płaska, M. Wawrzkiewicz, W. Sofińska-Chmiel, G-Y. Lv, D. Kołodyńska, S-H. Chen., Medical Plant Extract Purification from Cadmium(II) Using Modified Thermoplastic Starch and Ion Exchangers, Materials 14(16) (2021) 4734.MNISW =140, IF2019 = 3,6.

4. Y-G. Chen, X-L-S. He, J-H Huang, R. Luo, H-Z. Ge, A. Wołowicz, M. Wawrzkiewicz, A. Gładysz-Płaska, B. Li, Q-X. Yu, D. Kołodyńska,  G –Y Lv, S-H. Chen, Impacts of heavy metals and medicinal crops on ecological systems, environmental pollution, cultivation, and production processes in China, Ecotoxicology and Environmental Safety, 219, August 2021, 112336. MNISW =100, IF2019 = 4,872.