Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
081 537 55 42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa, godz. 9:00-11:00, pokój R3, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

O sobie

Przebieg zatrudnienia:

asystent: 01.09.1999-31.12.2002, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

adiunkt: 01.01.2003-30.09.2014, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

profesor nadzwyczajny UMCS: 01.10.2014-31.12.2019, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

profesor: 01.01.2020 do chwili obecnej, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii UMCS


Działalność naukowa

Zinteresowania naukowe:

1. Adsorpcja związków wielkocząsteczkowych na powierzchni zdyspergowanych ciał stałych.
2. Stabilność wodnych suspensji tlenków metali w obecności makrocząsteczek polimerowych.
3. Modyfikacje powierzchni ciał stałych (tlenków metali, minerałów glebowych, węgli aktywnych, zeolitów) warstewkami adsorpcyjnymi polimerów syntetycznych i naturalnych.
4. Zastosowanie materiałów kompozytowych typu ciało stałe-polimer do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.

Granty:

 1. Grant promotorski KBN pt. „Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu ‑ roztwór polimeru” (nr 7 T09B 010 21), kierownik, lata realizacji: 2001-2002.
 2. Grant własny MNiSW pt. „Badanie wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu ‑ roztwór polimeru” (nr N204 071 32/1869), wykonawca 1, lata realizacji: 2007-2010.
 3. Ramowy Program Unii Europejskiej (FP7) - European Community’s Seven Framework Programme (FP7/2007 – 2013), Maria Curie Actions “People”, International Research Staff Exchange Scheme “IRSES”, project: “Hybrid nanocomposites and their applications”, Grant Agreement No. PIRSES ‑ GA – 2008 – 230790, wykonawca, lata realizacji: 2009-2013.
 4. Grant NCN w ramach konkursu OPUS 4 – „Badanie wpływu jonowego i niejonowego poliakryloamidu na mechanizm stabilności wodnych suspensji tlenków metali” (nr 2012/07/B/ST4/00534), kierownik, lata realizacji: 2013-2016.
 5. Ramowy Program Unii Europejskiej (FP7) - European Community’s Seven Framework Programme (FP7/2007 – 2013), Maria Curie Actions “People”, International Research Staff Exchange Scheme “IRSES”, project: “Nanostructured Biocompatibile/Bioactive Materials” (NANOBIOMAT), Grant Agreement No. PIRSES ‑ GA – 2013 – 612484, wykonawca, lata realizacji: 2014-2017.

Działalność organizacyjna:

 1. Członek Komisji ds. Konkursów Wydziałowych – kadencja 2016-2020.
 2. Członek Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN/Oddział Lublin, kadencja 2015-2018.
 3. Przewodnicząca Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, kadencja 2019-2021.
 4. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, kadencja 2019-2021.
 5. Przewodnicząca Sekcji Rozwoju w Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN/Oddział Lublin, kadencja 2019-2022.
 6. Członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych PAN/Oddział Lublin, kadencja 2019-2022.
 7. Członek Sekcji Chemii w Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie PAN/Oddział Lublin, kadencja 2019-2022.
 8. Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku – uroczysta inauguracja 8.10.2016 r.
 9. Członek Rady Programowej Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.
 10. Członek Komisji ds. Strategii i Rozwoju INCh, kadencja 2019-2023.
 11. Członek Komisji ds. Konkursów Wydziałowych – kadencja 2019-2023.
 12. Członek senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej w XXV kadencji w latach 2020-2024.
 13. Członek Zespołu od opracowywania Kryterium III do ewaluacji, 2020-2021.
 14. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, od 27.06.2012r., Wydział III Mat.-Fiz.-Chem, członek korespondent.
 15. Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (od 2016 r.).
 16. Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (od 2017 r.).
 17. Współorganizator konferencji "Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne" oraz "Innowacje w praktyce".

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban - Effect of the presence of cationic polyacrylamide on the surface properties of aqueous alumina suspension - stability mechanism, Applied Surface Science, 320, 843‑851, 2014.
 2. I. Ostolska, M. Wiśniewska - Investigation of the colloidal Cr2O3 removal possibilities from aqueous solution using the ionic polyamino acid block copolymers, Journal of Hazardous Materials, 290, 69‑77, 2015.
 3. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, M. Pac-Sosińska, A. Choma, I. Komaniecka - Stability mechanism of the silica suspension in the Sinorhizobium meliloti 1021 exopolysaccharide presence, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 35, 108‑114, 2016.
 4. M. Wiśniewska, P. Nowicki, A. Nosal-Wiercińska, R. Pietrzak, K. Szewczuk‑Karpisz, I. Ostolska, D. Sternik - Adsorption of poly(acrylic acid) on the surface of microporous activated carbon obtained from cherry stones, Colloids and Surfaces A, 514, 137‑145, 2017.
 5. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, D. Sternik - Studies of anionic dendrimer adsorption mechanism on the zirconium(IV) oxide surface – electrokinetic and thermal properties of nanosized composites, Journal of Molecular Liquids, 246, 25‑31, 2017.
 6. M. Wiśniewska, G. Fijałkowska, I. Ostolska, W. Franus, A. Nosal-Wiercińska, B. Tomaszewska, J. Goscianska, G. Wójcik - Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid), Journal of Cleaner Production, 195, 821-830, 2018.
 7. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, K. Terpiłowski - Investigations of chromium(III) oxide removal from the aqueous suspension using the mixed flocculant composed of anionic and cationic polyacrylamides, Journal of Hazardous Materials, 368, 378-385, 2019.
 8. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, P. Nowicki, P. Oleszczuk - Influence of protein internal stability on its removal mechanism from aqueous solutions using eco-friendly horsetail herb-based engineered biochar, Chemical Engineering Journal, 388, 124156, 2020.
 9. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, M. Medykowska, M. V. Galaburda, V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. Błachnio, P. Oleszczuk - Simultaneous adsorption of Cu(II) ions and poly(acrylic acid) on the hybrid carbon-mineral nanocomposites with metallic elements, Journal of Hazardous Materials, 412, 125138, 2021.