Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
081 537 55 42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa, godz. 8.00-10.00, budynek Dużej Chemii, p. 512

O sobie

Przebieg zatrudnienia:

asystent: 01.09.1999-31.12.2002, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

adjunkt: 01.01.2013-30.09.2014, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

profesor nadzwyczajny UMCS: 01.10.2014-31.12.2019, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii UMCS

profesor: 01.01.2020 do chwili obecnej, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii UMCS


Działalność naukowa

Zinteresowania naukowe:

1. Adsorpcja związków wielkocząsteczkowych na powierzchni zdyspergowanych ciał stałych.
2. Stabilność wodnych suspensji tlenków metali w obecności makrocząsteczek polimerowych.
3. Modyfikacje powierzchni ciał stałych (tlenków metali, minerałów glebowych, węgli aktywnych, zeolitów) warstewkami adsorpcyjnymi polimerów syntetycznych i naturalnych.
4. Zastosowanie materiałów kompozytowych typu ciało stałe-polimer do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.

Najważniejsze publikacje:

  1. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban - Effect of the presence of cationic polyacrylamide on the surface properties of aqueous alumina suspension - stability mechanism, Applied Surface Science, 320, 843‑851, 2014.
  2. I. Ostolska, M. Wiśniewska - Investigation of the colloidal Cr2O3 removal possibilities from aqueous solution using the ionic polyamino acid block copolymers, Journal of Hazardous Materials, 290, 69‑77, 2015.
  3. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, M. Pac-Sosińska, A. Choma, I. Komaniecka - Stability mechanism of the silica suspension in the Sinorhizobium meliloti 1021 exopolysaccharide presence, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 35, 108‑114, 2016.
  4. M. Wiśniewska, P. Nowicki, A. Nosal-Wiercińska, R. Pietrzak, K. Szewczuk‑Karpisz, I. Ostolska, D. Sternik - Adsorption of poly(acrylic acid) on the surface of microporous activated carbon obtained from cherry stones, Colloids and Surfaces A, 514, 137‑145, 2017.
  5. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, D. Sternik - Studies of anionic dendrimer adsorption mechanism on the zirconium(IV) oxide surface – electrokinetic and thermal properties of nanosized composites, Journal of Molecular Liquids, 246, 25‑31, 2017.
  6. M. Wiśniewska, G. Fijałkowska, I. Ostolska, W. Franus, A. Nosal-Wiercińska, B. Tomaszewska, J. Goscianska, G. Wójcik - Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid), Journal of Cleaner Production, 195, 821-830, 2018.
  7. M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, K. Terpiłowski - Investigations of chromium(III) oxide removal from the aqueous suspension using the mixed flocculant composed of anionic and cationic polyacrylamides, Journal of Hazardous Materials, 368, 378-385, 2019.
  8. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, P. Nowicki, P. Oleszczuk - Influence of protein internal stability on its removal mechanism from aqueous solutions using eco-friendly horsetail herb-based engineered biochar, Chemical Engineering Journal, 388, 124156, 2020.