Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Leszek Wierzbicki

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
(81) 537 26 86
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Semestr letni 2021/2022


Poniedziałek 10.30 - 11.30


Wtorek 11.00 - 12.00


p. 311 (Nowa Humanistyka)


 

O sobie

Opis podstawowy

 • ur. 1973, magisterium w UMCS 1997; doktorat w UMCS 2004; habilitacja w UMCS 2012

Specjalizacja

 • historia nowożytna XVI-XVIII wieku

Zainteresowania badawcze

 • parlamentaryzm polski w XVII wieku
 • pamiętnikarstwo polskie drugiej połowy XVII wieku
 • publicystyka polityczna drugiej połowy XVII wieku
 • samorząd szlachecki drugiej połowy XVII wieku
 • sądownictwo polskie drugiej połowy XVII wieku
 • wojskowość polska drugiej połowy XVII wieku

Ważniejsze publikacje

 • O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005, ss. 328.
 • Jerzy Szornel, Zapiski z lat 1669-1673, Lublin-Radzyń Podlaski 2008, ss. 60 (opracowanie).
 • Jan Antoni Chrapowicki, Diariusz, część trzecia: lata 1669-1673, Warszawa 2009, ss. 379 (opracowanie).
 • Wespazjan Kochowski, Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673), Warszawa 2011, ss. 427 (opracowanie).
 • Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672, Lublin 2011, ss. 377.  
 • Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów sejmu polskiego w XVII wieku, Warszawa 2014, ss. 244. 
 • Jan Wielopolski, Konsyderacyje o urzędach dwuletnich, Kraków 2015, ss. 44 (opracowanie).
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis, część III 1661-1700, Warszawa 2017, ss. 323.
 • Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 2017, ss. 205.
 • Historia polityczna nowożytnej Europy 1492-1792, Lublin 2018, ss. 189.
 • Unia lubelska 1569. The Union of LublinLublin 2019, ss. 112.
 • [...] A. Bondyra, D. Kupisz, Marszałkowie sejmów Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa 2021, ss. 492.