Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Cecylia Wardak

dr hab. Cecylia Wardak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
+48 81 5375655
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 13.00


 


ORCID 0000-0002-5785-3237

O sobie

Przebieg pracy naukowej:

 • 2015 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor hab. chemia
 • 2003 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii - doktor, chemia
 • 1994 -  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii -magister

 

Staże w Innych Ośrodkach Naukowych: 

 • 2003- Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej  (! miesiąc)
 • 2016 - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej (7 miesięcy)

Udział w Programach Międzynarodowych:

 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja CA 16215 "European Network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms" (2017-2021) - Członek Management Commitee
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja ES 1302 "European Network On Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies' (2013-2017) Członek Management Commitee

Najważniejsze wyróżnienia:

 • 2017 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - II stopień (leg. 380-2017-77)
 • 2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej (leg. nr 142920)
 • 2014 Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe  w roku 2014 (IIIo)
 • 2020 Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za opublikowanie wysokopunktowanego artykułu naukowego.

 


Działalność naukowa


Tematyka badawcza: 

 • Wykorzystanie nanomateriałów i cieczy jonowych w konstrukcji elektrod jonoselektywnych
 • Badania wlasciwości nowych ligandów i ich kompleksów w aspekcie zastosowania jako substancji aktywnych jonoczułych membran polimerowych
 • Elektrochemiczne bioczujniki enzymatyczne

 

Publikacje naukowe ostatnich lat:

 • C. Wardak, B. Paczosa-Bator, S. Malinowski Application of cold plasma corona discharge in preparation of laccase-based biosensors for dopamine determination, Materials Science and Engineering C, 116 (2020) 111199.
 • S. Malinowski, C. Wardak, K. Pietrzak, Effect of multi-walled carbon nanotubes on analytical parameters of laccase-based biosensors received by soft plasma polymerization technique, IEEE Sensors Journal 20 (2020) 8423-8428
 • C. Wardak, M. Grabarczyk, Single-piece all-solid-state Co(II) ion-selective electrode for cobalt monitoring in real samples, Internatinal Agrophisics 34 (2020) 17-24.
 • S. Malinowski, C. Wardak, J. Jaroszyńska-Wolińska, P. A. F. Herbert, K. Pietrzak,  M. Malinowski, New electrochemical laccase-based biosensor for dihydroxybenzene isomers determination in real water samples, Journal of Water Process Engineering 34 (2020) 101150.

 • C. Wardak, M. Grabarczyk, J. Lenik, Effect of structure and properties of membrane active substance on analytical performance of ion-selective electrodes, Physicochemical Problems of Mineral Processing 55(6), 2019, 1413-1421.  

 •  K. Pietrzak, C. Wardak, R. Łyszczek, Solid contact nitrate ion-selective electrode based on cobalt(II) complex with 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, Electroanalysis (2019) DOI: 10.1002/elan.201900462.   

 •  M. Grabarczyk, M. Adamczyk, C. Wardak, Simultaneous AdSV determination of Ga and In on Hg(Ag)FE electrode by AdSV in presence of cupferron, Ionics (2019) https://doi.org/10.1007/s11581-019-03212-0

 • Szymon Malinowski, Cecylia Wardak, Justyna Jaroszyńska-Wolińska, P. Anthony F. Herbert, Rafał Panek, “ Cold Plasma as an Innovative Construction Method of Voltammetric Biosensor Based on Laccase” Sensors 18 (2018) 4086-4099.

 • Beata Paczosa-Bator, Robert Piech, Cecylia Wardak, “Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detectionIonics 24 (2018) 2455-2464.

 • Cecylia Wardak, Malgorzata Grabarczyk, “Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water J. Environ. Sci. Health, Part B 51(2016) 519-524.

 • Aleksander Kufelnicki, Stefania V. Tomyn, Artem A. Babaryk, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Jan Jaszczak, Cecylia Wardak, Matti Haukka, Igor O Fritsky, “Synthesis, solid state and solution studies of zinc(II) complexes with 2-hydroxyiminopropanoic acid (HPA)”Polyhedron 95 (2015) 40-44.

 • Cecylia Wardak, Solid contact cadmium ion-selective electrode based on ionic liquid and carbon nanotubes”, Sensors and Actuators B-Chemical 209 (2015) 131.

 • Cecylia Wardak,Solid contact Zn2+ -selective electrode with low detection limit and stable and reversible potential” Cent. Eur. J. Chem. 12(3)  (2014)354-364.

 • Cecylia. Wardak,Solid contact nitrate ion-selective electrode based on ionic liquid with stable and reproducible potential" Electroanalysis 26 (2014) 864-872.

 • Małgorzata Grabarczyk, Cecylia Wardak, New voltammetric strategy for sensitive and selective determination of gallium using cupferron as complecsing agent, J. Environ. Sci. Health, Part A49 (2014) 1142.

 • Cecylia Wardak, 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate as new component of polymeric membrane of lead ion-selective electrode,Dasalination and Water Treatment 51 (2013) 658-664.

 • Cecylia Wardak, Joanna Lenik, Application of ionic liquid to the construction of Cu(II) ion-selective electrode with solid contact, Sensors and Actuators B-Chemical 189 (2013) 52-59.

 • Joanna Lenik, Cecylia Wardak, Studies on influence of (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin on properties of a new indomethacin electrode, IEEE Sensors Journal 13 (2013) 4638-4647.


                                                 


Ogłoszenia

c.