Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Cecylia Wardak

dr hab. Cecylia Wardak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Telefon
+48 81 5375655
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 11.00 13.00

O sobie

 • 05.07. 1994 – dyplom magistra chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 14.04.2003 – Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 25.05.2015 – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Wykorzystanie nanomateriałów i cieczy jonowych w konstrukcji elektrod jonoselektywnych
 • Badania wlasciwości nowych ligandów i ich kompleksów w aspekcie zastosowania jako substancji aktywnych jonoczułych membran polimerowych
 • Elektrochemiczne bioczujniki enzymatyczne

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (leg. nr 142920)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - II stopień (leg. 380-2017-77)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe  w roku 2014 (IIIo)

Publikacje naukowe ostatnich lat:

 • Cecylia Wardak, 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate as new component of polymeric membrane of lead ion-selective electrode,Dasalination and Water Treatment 51 (2013) 658-664.
 • Cecylia Wardak, Joanna Lenik, Application of ionic liquid to the construction of Cu(II) ion-selective electrode with solid contact, Sensors and Actuators B-Chemical 189 (2013) 52-59.
 •  Joanna Lenik, Cecylia Wardak, Studies on influence of (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin on properties of a new indomethacin electrode, IEEE Sensors Journal 13 (2013) 4638-4647.
 • Cecylia Wardak,Solid contact Zn2+ -selective electrode with low detection limit and stable and reversible potentialCent. Eur. J. Chem. 12(3)  (2014)354-364.
 • Cecylia. Wardak,Solid contact nitrate ion-selective electrode based on ionic liquid with stable and reproducible potential" Electroanalysis 26 (2014) 864-872.
 • Małgorzata Grabarczyk, Cecylia Wardak, New voltammetric strategy for sensitive and selective determination of gallium using cupferron as complecsing agent, J. Environ. Sci. Health, Part A49 (2014) 1142.
 • Cecylia Wardak, Solid contact cadmium ion-selective electrode based on ionic liquid and carbon nanotubes”, Sensors and Actuators B-Chemical 209 (2015) 131.
 • Aleksander Kufelnicki, Stefania V. Tomyn, Artem A. Babaryk, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Jan Jaszczak, Cecylia Wardak, Matti Haukka, Igor O Fritsky, “Synthesis, solid state and solution studies of zinc(II) complexes with 2-hydroxyiminopropanoic acid (HPA)”Polyhedron 95 (2015) 40-44.
 • Cecylia Wardak, „Elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem do oznaczania niskich stężeń ołowiu, kadmu, miedzi i cynku”, LAB-Laboratoria, Aparatura, Badania 5 (2015) 28-34.
 • Cecylia Wardak, Malgorzata Grabarczyk, Joanna Reszko-Zygmunt „Oznaczanie azotanów w warzywach i w wodzie pitnej metodą potencjometryczną i spektrofotometryczną”, LAB-Laboratoria, Aparatura, Badania 6 (2015) 13-15.
 • Malgorzata Grabarczyk, Cecylia Wardak “Rapid Determination of Lead in Environmental Water by Anodic Stripping Voltammetry” Analytical Letters, 49 (2016) 1004-1014.
 • Cecylia Wardak, Malgorzata Grabarczyk, “Analytical application of solid contact ion-selective electrodes for determination of copper and nitrate in various food products and drinking water J. Environ. Sci. Health, Part B 51(2016) 519-524.
 •  Justyna Jaroszynska-Wolinska, Szymon Malinowski, , p. Antony F. Herbert, Cecylia  Wardak, “Laccase Biosensors from Bio-coatings Deposited by Corona Plasma SPP for Rutin Determination”, 2017 International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors, ELMECO and AoS 2017 2018-January, pp. 1-4
 • Beata Paczosa-Bator, Robert Piech, Cecylia Wardak, “Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detectionIonics 24 (2018) 2455-2464.
 • Szymon Malinowski, Cecylia Wardak, Justyna Jaroszyńska-Wolińska, P. Anthony F. Herbert, Rafał Panek, “ Cold Plasma as an Innovative Construction Method of Voltammetric Biosensor Based on Laccase” Sensors 18 (2018) 4086-4099.