Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Aleksander Walewski

mgr Aleksander Walewski
Stanowisko
starszy specjalista, starszy specjalista naukowo-techniczny
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
815375773 , 815375653
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/

O sobie

We wrześniu 1986r. ukończyłem studia na Wydziale Chemii UMCS. Pracę magisterską wykonałem w Pracowni Technologii Światłowodów pod kierunkiem prof. Andrzeja Waksmundzkiego. W grudniu 1986 r. rozpocząłem pracę w Pracowni Technologii Światłowodów.


Działalność naukowa

Od momentu rozpoczęcia pracy w Pracowni Technologii Światłowodów zajmuję się optymalizacją technologii nakładania polimerowych powłok ochronnych na różnego typu włókna światłowodowe. Poza tym, opracowywaniem składu kompozycji lakierowych i techniką ich nanoszenia na włókna światłowodowe. Zajmuje się również badaniem mechanicznych właściwości włókien światłowodowych wytwarzanych w PTŚ.                                                           otrzymane nagrody:

1998-Nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych ,,Polski Nobel"-nagroda zespołowa

 2018-Nagroda Naukowa ,,Marii Curie"-nagroda zespołowa

Projekty naukowe realizowane w ciągu ostatnich lat:

1. H2020-ICT-2016-2017 - ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0

2. Konkurs polsko-berliński w obszarze fotoniki (NCBiR) - Półprzewodnikowe źródło pojedynczych fotonów do bezpiecznej światłowodowej komunikacji kwantowej w zakresie 1.3µm

3. MAESTRO 8 (NCN) - Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej

4. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe"- TECHMATSTRATEG (NCBiR) -  Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji

5. ICT-04-2018 (H2020) - ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers ACTPHAST 4R

6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości

9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną światłowodów

10.  Premia na horyzoncie (H2020) - Akceleracja innowacji fotonicznych dla MSP: one-stop-shop inkubator