Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Tryksza

dr hab. Anna Tryksza
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Telefon
815372744
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM, ROK AKADEMICKI 2023/24


PONIEDZIAŁEK 12.15 - 13.15


WTOREK 10.30 - 11.30


 Zwolnienie lekarskie w okresie 13.04.2024-10.05.2024.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a. Pokój 234, II piętro Nowej Humanistyki
20-031 Lublin

O sobie

https://orcid.org/0000-0003-1123-5748

Magisterium z filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS (1998, Powieści biograficzne Jarosława Marka Rymkiewicza, promotor prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz).

Doktorat w zakresie literaturoznawstwa – teoria literatury (2006, Strategie komunikacyjne a kod wierszowy w twórczości poetów końca XX wieku; promotor prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020 r.

 
 
 
 
 

Działalność naukowa

MONOGRAFIE:

Wierszowe filtry poetyckiej tożsamości "rozproszonej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

ARTYKUŁY, ROZPRAWY, ESEJE, PRZYCZYNKI KRYTYCZNE:

Figura choroby w retorycznej strukturze powieści kryminalnej na przykładzie „Szachownicy flamandzkiej” Arturo Péreza-Reverte oraz “Fałszywego tropu” Henninga Mankella, „Studia Filologiczne UJK” 2023, tom 36, s. 189-204.

Muzyczność (w) poezji. W kręgu Mickiewiczowskim i Moniuszkowskim, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2022, tom 22, s. 131-151.

Inne, obce, odległe w lustrach Ameryki. Am (dziennik z drugiej strony) Artura Grabowskiego, „Studia Filologiczne UJK” 2022, tom 35, s. 165-180.

Wierszowe "medytacje" czy retoryczna sztuczka w twórczości Jacka Dehnela, [w:] O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii, pod red. J. Mosakowskiego, B. Dąbrowskiego, R. Młynarczyk, A. Nowaczewski, Gdańsk 2018, s. 299-311.

O przemianach tradycyjnej fabularności w prozie polskiej schyłku XX wieku (na przykładzie „Kino-lino” Grzegorza Strumyka) [w:] Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX-XX wieku, pod red. A. Szawerny-Dyrszki i G. Maroszczuk, Katowice 2017, s. 91-103.

Strategie autobiograficznych powrotów i wierszowych powtórzeń w najnowszej poezji polskiej, [w:] Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Medecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017, s. 15-29.

Menażeria osobowości i kakofonia głosów warszawskiej ulicy w prozie Sylwii Chutnik i Krzysztofa Vargi, „Stylistyka” XXV 2016, s. 389-408.

Kulisy medialnej iluzji w filmie Petera Weiera Truman Show [w:] (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015: Wydawnictwo UMCS, s. 63-72.

Państwo Piaskownicy i kosmos spraw ostatecznych w wierszach Dariusza Suski [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury. Z prac Towarzystwa Kultury Języka. Praca zbiorowa pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 403-413.

Ogród wierszowej tradycji. Kilka uwag o „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, nr 3 2014, s. 73-81.

Obrazy wojny i retoryczne sposoby wzbudzania emocji w „Soli ziemi” Józefa Wittlina, [w:] Krzemienieckie Studia Komparatystyczne, Wydanie 4, red. nauk. D. Czyk, Krzemieniec 2014, s. 261-274.

Зображення війни і риторичні методи стимулювання емоції в „Солі землі” Юзефа Віттліна, Кременецькі компаративні студії. Випуск IV, Кременець 2014, стор. 261-274.

Retoryczne strategie tekstowe a kod wierszowy (na przykładzie utworów poetyckich Tomasza Majerana ze zbioru „Koty. Podręcznik użytkownika”), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIV. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich. Red. D. Dziadosz i A. Krzanowska, Szczecin 2013. s. 165-172.

„Polityka” o polityce i politykach. Retoryka wypowiedzi dziennikarskich, [w:] Forum Artis Rhetoricae, nr 2 (29) 2012, s. 79-94.

Krytyka literacka „po przełomie”. Dyskusje i spory na łamach „Nowego Nurtu”, [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz. Pod red. A. Chomiuk i M. Ryszkiewicza, Lublin 2012, s. 195-215.

Anna Tryksza, Małgorzata Medecka, Renesans retoryki na studiach polonistycznych, [w:] Dydaktyka retoryki. Pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej, Poznań 2011, s. 130-142.

Wiersze ze śmieci. O strategii banału w poezji polskiej po 1989 roku., [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XI. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich. Pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin 2010, s. 171-178.

Paradoksy i powroty. O spójności w utworach poetyckich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. [w:] Księga pamiątkowa prof. dra hab. Adama Kulawika, Kraków 2007, s. 527-551.

Rym i rytm. O funkcji wiersza w reklamie. [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXV, Lublin 2007, s. 159-171.

PROGRAMY DYDAKTYCZNE:

Systemy, struktury i odmiany wiersza polskiego [wybór i oprac. tekstów teoretycznych Małgorzata Medecka, Anna Tryksza: Wiersz średniowieczny; Sylabotonizm, Marii Dłuskiej, Heksametr, Tadeusza Kurysia], [w:] Wersyfikacja polska. Teksty teoretyczne i słowniczek pojęć, t. I, red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Mirosław Ryszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 39-46, 55-73.

Wiersz sylabotoniczny, Wiersz wolny, [analizy tekstów: Małgorzata Medecka, Anna Tryksza], [w:] Wersyfikacja polska. Analizy wersyfikacyjne, t. II, red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Mirosław Ryszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 55-84, s. 171-181, s. 189-190.

Polecenia do wierszy, Antologia – Wiersz sylabotoniczny, Wiersze metryczne nieregularne i nawiązania wersyfikacyjne w wierszu współczesnym, [wybór i opr. Małgorzata Medecka, Anna Tryksza], [w:] Wersyfikacja polska. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy, t. III, red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Mirosław Ryszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, s. 32-37, s. 42-46, s. 47-48, s. 53-54, s. 56-57, s. 136-185, s. 197-223.

INDEKSY I BIBLIOGRAFIE:

Bibliografia prac prof. dr hab. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, [współaut.: Anna Tryksza], [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, red. Aleksandra Chomiuk, Mirosław Ryszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2012, s. 9-13.

REDAKCJE, WSTĘPY, RECENZJE:

Wstęp [w:] Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Medecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017, s. 7-11.

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Medecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017.

Dominik Gac, Banałów baśnie, śpiew|nic, banalni bajarze śpiewają. Zbiór 25 wierszy. Opracowanie redakcyjne i wstęp Anna Tryksza, Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2014, s. 6-14.

Dominik Gac, Banałów baśnie, śpiew|nic, banalni bajarze śpiewają. Zbiór 25 wierszy. Opracowanie redakcyjne i wstęp Anna Tryksza, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Gardzienice 2014, s. 5-17.

Opowiedzieć świat. Publikacja zawiera opowiadania uczniów oraz studentów przesłane na konkurs „Opowiedzieć Świat’ organizowany przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów oraz Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Białej Podlaskiej, cz. 1. Opracowanie redakcyjne Anna Tryksza, Monika Gabryś-Sławińska, Aneta Wysocka, Biała Podlaska 2013.

Opowiedzieć świat. Publikacja zawiera opowiadania uczniów oraz studentów przesłane na II edycję konkursu „Opowiedzieć Świat’ organizowanego przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów oraz Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Białej Podlaskiej, cz. 2. Opracowanie redakcyjne Anna Tryksza, Monika Gabryś-Sławińska, Aneta Wysocka, Biała Podlaska 2014.

Opowiedzieć świat. Publikacja zawiera opowiadania uczniów oraz studentów przesłane na III edycję konkursu „Opowiedzieć Świat’ organizowanego przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, cz. 3. Opracowanie redakcyjne Anna Tryksza, Monika Gabryś-Sławińska, Małgorzata Medecka, Biała Podlaska 2015.

Opowiedzieć świat. Publikacja zawiera opowiadania uczniów oraz studentów przesłane na IV edycję konkursu „Opowiedzieć Świat’ organizowanego przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, cz. 4. Opracowanie redakcyjne Anna Tryksza, Monika Gabryś-Sławińska, Anna Tryksza. Wstęp: Anna Tryksza, Biała Podlaska 2016.

Pod żaglami. Publikacja zawiera opowiadania oraz wiersze laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie Marynistycznym organizowanym przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie. Opracowanie redakcyjne Anna Tryksza, Aneta Wysocka. Wstęp Anna Tryksza, Biała Podlaska 2016.

Recenzja: Alchemia banału. Recenzja filmu „Paulo Coelho. Niesamowita historia” Daniela Augusto, „Kultura Liberalna” nr 414 50/2016, 13 grudnia 2016. dostęp na stronie: www. http://kulturaliberalna.pl/2016/12/13/tryksza-alchemia-banalu-paulo-coelho-niesamowita-historia/

Recenzja: Biograficzne okruchy i Sienkiewiczowskie „śledztwa”. Rec.: Krzysztof Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej Lublin 2016, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. VIII (L) 2016, s. 654-659.

Recenzja: Rymkiewicz w nowej odsłonie. Pytania o byt, śmierć, transcendencję. "Topos" 6/2017, s. 97-101.

Recenzja: Sygnatury poetyckiej tożsamości [Waldemar Michalski „Znak bez kropki” 2017], „Akcent”1 (151) 2018, s. 127-130.

Recenzja: Poeta laureatus, poeta doctus. [Piotr Machul „Ultimatum” 2016], „Akcent” 1 (151) 2018, s. 121-124.

Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, Ss. 303. „Res Rhetorica” 9 (1) 2022, s. 106-111.

Recenzja/Review: Joanna Orska, Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, Ss. 309. „Res Rhetorica” 10 (2) 2023, s. 161-168.

 

 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia