Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Konrad Terpiłowski

dr hab. Konrad Terpiłowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
+48-81-537-56-39
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje Semestr Letni 2019


wtorek 14:00-15:00


czwartek 11:00-12:00

O sobie

2003

Tytuł zawodowy magistra chemii

Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł pracy magisterskiej: Statystyczna analiza in situ węglanu wapnia.

Promotor: Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

2010

Stopień naukowy doktora nauk chemicznych

Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ topografii i genezy powierzchni oraz wilgotności atmosfery na histerezę kąta zwilżania i swobodną energię powierzchniową.

Promotor Prof. dr hab. Emil Chibowski

2009-2010

Studia podyplomowe – Public Relations w badaniach naukowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tytuł pracy dyplomowej: Promocja grupy badawczej jako element

public relations w badaniach naukowych.

2010-2011

Studia podyplomowe – Menadżer projektów badawczych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Tytuł pracy dyplomowej: Zwiększenie konkurencyjności spółki spin-off NN poprzez rozbudowę bazy laboratoryjnej.

2012-2013

Studia podyplomowe – Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2019

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Problemy przy wyznaczaniu kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych,ze szczególnym uwzględnieniem wpływu plazmy

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

I. Ya. Sulym, M.V. Borysenko, O.V. Goncharuk, K. Terpiłowski, D. Sternik, E. Chibowski, V.M. Gun’ko, 2011, Structural and hydrophobic-hydrophilic properties of nanosilica/zirconia alone and with adsorbed PDMS, Applied Surface Science, 258, 270-277, IF2011=2,103, IF2016=3,387, IF5=3,953, MNiSW=35.

L. Hołysz, K. Terpiłowski, V.I. Zarko*, E. Chibowski, 2013, Superhydrophobic polystyrene layers filled with silica on glass, Surface Innovations, 1, 52-59, IF2013= brak, IF2016=1,091, IF5=1,402, MNiSW=25.

K. Terpiłowski, D. Rymuszka, O. V. Goncharuk, I. Ya. Sulym, V. M. Gun’ko, 2015, Wettability of modified silica layers deposited on glass support activated by plasma, Applied Surface Science, 353, 843-850, IF2015= 3,150, IF2016=3,387, IF5=3,184 MNiSW=35.

K. Terpiłowski, M. Wiśniewska, V. I. Zarko, 2015, Influence of solution pH, supporting electrolyte presence and solid content on the stability of aqueous nanosilica suspension, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 30, 71-76, IF2015= 4,179, IF2016=4,421, IF5=3,949, MNiSW=35.

K. Terpiłowski, D. Rymuszka, 2016, Surface properties of glass plates activated by air, oxygen, nitrogen and argon plasma, Glass Physics and Chemistry, 42, 535-541, IF2016=0,538, IF5=0,637, MNiSW=20.

K. Terpiłowski, A.E. Wiącek, M. Jurak, 2017, Influence of nitrogen plasma treatment on the wettability of polyetheretherketone and deposited chitosan layers, Advances in Polymer Technology, 1-13, IF2016=1,074, IF5=1,389, MNiSW=20.

K. Terpiłowski, 2017, Apparent Surface Free Energy of Polymer/Paper Composite Material Treated by Air Plasma, International Journal of Polymer Science, Numer artukułu 9023197, IF2016=1,077, IF5=1,837, MNiSW=25.

K. Terpiłowski, D. Rymuszka, L. Hołysz, M. Ilnicki, 2017, Surface properties of metal alloys used in aviation after plasma treatment, Surface and Interface Analysis, 49, 647-653, IF2016=1,132, IF5=1,230, MNiSW=15.

K. Terpiłowski, M. Tomczyńska-Mleko, K. Nishinari, S. Mleko, 2017, Surface properties of ion-inducted whey protein gels deposited on cold plasma treated support, Food Hydrocolloids, 71, 17-25, IF2016=4,747, IF5=5,459, MNiSW=45.

K. Terpiłowski, O. Goncharuk, 2018, Hydrophobic properties of hexamethyldisilazane modified nanostructured silica films on glass: effect of plasma pre-treatment of glass and polycondensation features, Materials Research Express, 5, 016409, IF2016=1,068, IF5=1,071, MNiSW=20.

K. Terpiłowski, O. Goncharuk, 2018, Macro and micro wettability of hydrophobic siloxane films with hierarchical surface roughness, Smart Materials and Structures IF2016=2,909, IF5=3,301, MNiSW=40.

K. Terpiłowski, 2015, Influence of the ambient temperature on water and diiodomethane contact angle with quartz surface, Annales UMCS, Sectio AA, The 70th Birdhday of Professor Bronisław Jańczuk, LXX, 125-136.

K. Terpiłowski, 2015, Surface Free Energy of Superhydrophobic Materials Obtained by Deposition of Polymeric Particles on Glass, Advances in Contact Angle, Wettability and Adhesion, Wiley, 2, 379-395.

K. Terpiłowski, 2017, Most modern techniques of superhydrophobic surface design and methods of its characterization, Superhydrophobic Surfaces and Coatings: Investigations and Insights, Nova Science Publishers, 45-68.

K. Terpiłowski, D. Rymuszka, O. Goncharuk, L. Yakovenko, 2018, Equilibrium contact angle and determination of apparent surface free energy usieng hysteresis approach on rough surface, Advances in Contact Angle, Wettability and Adhesion, Wiley, 3, 331-348.