Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grażyna Szymczak

Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
OGRÓD BOTANICZNY
Funkcje
Dyrektor Ogrodu Botanicznego
Telefon
81 7434900, 81 7426700, 81 7434945, 506005026
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Prezes Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Członek Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Członek Rady Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Członek Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Członek Rady Muzeum Wsi Lubelskiej