Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Szwaczko

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
537 77 57
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym 2020/2021;poniedziałek 12,00-13,30, Teams


W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 737463495


 

Adres

ul. Gliniana 33, pokój 103
20-614 Lublin

O sobie

W 2002 roku ukończyłam studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Lublinie uzyskując tytuł magistra biologii w zakresie biochemii. Tematem pracy magisterskiej było "Badanie aktywności oksydazy NADH w komórkach Nocardia globerula i Nocardia opaca". W styczniu 2003 roku podjęłam pracę na etacie asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej UMCS w Lublinie, kierowanym przez prof. dr hab. K.M. Pietrusiewicza. Tematem pracy naukowej w tym okresie była synteza i rozdział P-chiralnych związków.

W 2004 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Claude Bernard Lyon 1 (Francja), w Institut de Chimie et Biochimie Moleculaires et Supramoleculaires (Equipe Synthese Asymétrique). Praca naukowa w latach 2004-2007 dotyczyła syntezy i zastosowania w katalizie organometalicznej ligandów fosfinowych pochodnych D-glukozy.  Obrona pracy doktorskiej odbyła się we Francji dnia 10 października 2007. Tytuł rozprawy: "Use of monosaccharides and disaccharides as presursors of ligands for enantioselective organometallic catalysis". Dyplom nostryfikowany przez  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dnia 17-11-2008.

W latach 2011-2012 odbywałam roczny staż podoktorski na Uniwersytecie Warszawskim w grupie prof. Karola Greli.

W chwili obecnej pracuje w Katedrze Chemii Organicznej na etacie adiunkta zajmując się syntezą chiralnych fosfin i ich zastosowaniem jako ligandów w katalizie organometalicznej.

 


Działalność naukowa

Ostatnie publikacje naukowe:

1. K.M. Pietrusiewicz, K. Szwaczko, B. Mirosław, I. Dybała, R. Jasiński, O.M. Demchuk, Molecules, 24, (2019), 571.

2. K.Szwaczko, I.Czeluśniak, K.Grela, J. Organomet. Chem., 847, (2017), 146.

3. K. Szwaczko, O. M. Demchuk, B. Mirosław, D.Strzelecka, K. M. Pietrusiewicz, Tetrahedron Lett., 56 (2016) ,3491-3495.

Granty badawcze:

1. Grant NCN “Staże podoktorskie” UMO-2012/04/S/ST5/00062 Nowe N-chelatujące katalizatory metatezy olefin, synteza i zastosowanie. 2012-2013. Kierownik projektu

2. Heterogenizacja ligandów typu NORPHOS ( Heterogenization of ligands of Norphos type) w ramach Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM 2012-2013. Projekt realizowany wspólnie z Institute Chimie Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (UMR5246) Universite Claude-Bernard Lyon 1 CNRS – UMR 5246(SC). Wykonawca projektu.

3. Grant MNiSW (nr N N 204 265 238) - Synteza nowych bibliotek P,C-chiralnych ligandów difosfinowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej. 2010-2013. Wykonawca projektu.

Projekty dydaktyczne:

1. Projekt, Chemiczna moc 4 żywiołów nr: POWR.03.01.00-00-U019/17-00 (2018-2019) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wykonawca projektu.

2. Projekt kierowany do szkół partnerskich UMCS, Na poważnie o chemii leków, cykl zajęć dydaktycznych (laboratoria) dla uczniów szkół średnich (2018-2019), kierownik i wykonawca projektu.

3. Projekt Bioaktywna Chemia, realizowany przy współpracy z Centrum Promocji UMCS, cykl zajęć dydaktycznych (wykłady i laboratoria) dla uczniów szkół średnich z woj. lubelskiego, (09. 2018), kierownik i wykonawca projektu.