Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek: 12.00-13-00


piątek: 10.45-11.15


(p. 32B, Nowa Humanistyka)

O sobie

JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA is Professor of English Linguistics and Chair of Phonetics and Phonology in the Department of English at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland. She has published extensively (7 books, 5 edited volumes and over 100 papers) on English and Polish phonology, the phonology-morphology interaction, acquisition of phonetics and phonology, pronunciation pedagogy, and gender linguistics. Her books include The Phonology-Morphology Interface. Cycles, Levels and Words (1989, London and New York), Three Tiers in Polish and English Phonology (1995, Lublin), Wprowadzenie do współczesnej fonologii (Introduction to Contemporary Phonology,2002, Lublin), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim ((Gender Linguistics. Her and Him in Polish, co-authored by M. Karwatowska), 2005, Lublin)) and Pronunciation in EFL Instruction: A Research-based Approach (2015, Bristol, Buffalo, Toronto). She is an organizer of international biennial conferences Approaches to Phonetics and Phonology and the editor of the SOUNDS - MEANING - COMMUNICATION. Landmarks in Phonetics, Phonology and Cognitive Linguistics series published by Peter Lang Verlag (Frankfurt).

 


Działalność naukowa

 

JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA jest profesorem językoznawstwa angielskiego i ogólnego, kierownikiem Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 7 książek, 5 redakcji tomów zbiorowych oraz ponad 100 artykułów z zakresu fonologii języka angielskiego i polskiego, interakcji fonologii z morfologią, akwizycji fonetyki i fonologii, fonodydaktyki angielskiej oraz językoznawstwa płci (gender linguistics). Jej najważniejsze monografie to The Phonology-Morphology Interface. Cycles, Levels and Words (1989, Londyn i Nowy Jork), Three Tiers in Polish and English Phonology (1995, Lublin), Wprowadzenie do współczesnej fonologii  (2002, Lublin), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (we współautorstwie z Małgorzatą Karwatowską), 2005, Lublin)). Pronunciation in EFL Instruction: A Research-Based Approach, 2015, Bristol. Jest organizatorką międzynarodowych konferencji Approaches to Phonetics and Phonology (APAP) oraz twórczynią i edytorką serii wydawniczej SOUNDS –MEANING – COMMUNICATION. Landmarks in phonetics, phonology and cognitive linguistics w wydawnictwie Peter Lang (Frankfurt).