Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek: 12.15-13-15


czwartek: 13.00-14.00


(p. 32B, Wydział Filologiczny)

O sobie

JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA is professor of English and general linguistics in the Department of English and General Linguistics at Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland. She has published extensively (8 books, 6 edited volumes and over 140 papers) on English and Polish phonology, the phonology-morphology interaction, acquisition of phonetics and phonology, pronunciation pedagogy, and gender linguistics. Her books include The Phonology-Morphology Interface. Cycles, Levels and Words (1989/2018, Routledge:London and New York), Three Tiers in Polish and English Phonology (1995, Lublin: UMCS Press), Wprowadzenie do współczesnej fonologii (Introduction to Contemporary Phonology,2002, Lublin: UMCS Press), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim ((Gender Linguistics. Her and Him in Polish, co-authored by M. Karwatowska), 2005, Lublin: UMCS Press), Pronunciation in EFL Instruction: A Research-based Approach (2015, Bristol, Buffalo, Toronto: MUltilingual Matters) and Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci (Male nanny, female minister and flip-flops. Essays on language and gender) (2021, Cracow: Universitas). She is an initiator and organizer of international biennial conferences Approaches to Phonetics and Phonology and the editor of the SOUNDS - MEANING - COMMUNICATION. Landmarks in Phonetics, Phonology and Cognitive Linguistics series published by Peter Lang Verlag (Berlin).

 


Działalność naukowa

 

JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA jest profesorem językoznawstwa angielskiego i ogólnego w Katedrze językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego na Wydziale Filologicznym UMCS. Jej dorobek naukowy obejmuje 8 książek, 6 redakcji tomów zbiorowych oraz ponad 140 publikacji z zakresu fonologii języka angielskiego i polskiego, interakcji fonologii z morfologią, akwizycji fonetyki i fonologii, fonodydaktyki angielskiej oraz językoznawstwa płci (gender linguistics). Jej najważniejsze monografie to The Phonology-Morphology Interface. Cycles, Levels and Words (1989/2018, Routledge:Londyn i Nowy Jork), Three Tiers in Polish and English Phonology (1995, Lublin: Wydawnictwo UMCS), Wprowadzenie do współczesnej fonologii  (2002, Lublin: Wydawnictwo UMCS), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (we współautorstwie z Małgorzatą Karwatowską), 2005, Lublin: Wydawnictwo UMCS). Pronunciation in EFL Instruction: A Research-Based Approach, 2015, Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci (2021, Kraków: Universitas). Jest inicjatorką i organizatorką międzynarodowych konferencji Approaches to Phonetics and Phonology (APAP) oraz twórczynią i edytorką serii wydawniczej SOUNDS –MEANING – COMMUNICATION. Landmarks in Phonetics, Phonology and Cognitive Linguistics w wydawnictwie Peter Lang (Berlin).