Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Szewczuk

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 52 83
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 10:30-11:30


Czwartek 12:00-13:00


Osoby zainteresowane konsultacjami na platformie MS TEAMS,  proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres poczty słuzbowej.


Dyżur dodatkowy dla doktorantów:


Czwartek 13:00-14:00

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Studia z Historii specjalność nauczycielska i archiwalna na UMCS w latach 1990-1995. Magisterium 1995 r.

Zatrudniony w Instytucie Historii UMCS jako asystent w 1995 r., na stanowisku adiunkta od 2003 r.

Doktorat w Instytucie Historii UMCS 2003 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Chełmska Dyrekcja Naukowa.

 

Zainteresowania badawcze: Prowadzę badania dotyczące edukacji historycznej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykorzystania środków dydaktycznych i roli edukacji muzealnej oraz modelu kształcenia przyszłych nauczycieli historii. Zajmuję się również działalnością szkół i instytucji o charakterze oświatowym w XIX i początkach XX wieku na terenie Królestwa Kongresowego.

 

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

D. Szewczuk, Chełmska Dyrekcja Naukowa, Lublin 2012, ss. 234.

D. Szewczuk, Seminaria nauczycielskie w Królestwie Polskim (1866-1915), Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 229.

Redakcja monografii:

  1. Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2011, ss. 327.
  2. Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Lublin 2011, ss. 339..
  3. Edukacja historyczna o Lublinie, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2012, ss. 426.
  4. Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red.M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, D. Staszczyk, A Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2015, ss. 327.