Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Szepietowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur pourlopowy 2023


Osoby, które zalegają z pracami pisemnymi (np. seminarium mgr V) proszę o przesłanie tekstów na adres ewa.szepietowska@mail.umcs.pl


 


W sprawach indywidualnych bezpośrednich zaliczeń proszę także o kontakt na ww email w celu umówienia się na spotkanie.


 


Dyżury w semestrze zimowym zostaną ustalone w terminie późniejszym.    

Adres

Instytut Psychologii UMCS, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3383-0353

 

Zainteresowania naukowe: neuropsychologia kliniczna, psychologia i neuropsychologia poznawcza, psychogeriatria.

Inne zainteresowania: muzyka, film, książka

Aktualnie: kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

 

Medale i odznaczenia

2017 - Medal Prezydenta Miasta Lublin

2020 - Medal Unii Lubelskiej przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin

2022 - złota odznaka Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej za zasługi na rzecz działalności społecznej


Działalność naukowa

 1. Szepietowska EM, Lipian J. (2012). Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu. Psychiatria Polska, 46, 4, 539-551.
 2. Stążka J., Szepietowska EM, Barańska E., Dudka P. (2012). Funkcjonowanie poznawcze osób z choroba niedokrwienną serca leczonych kardiochirurgicznie: ocena przed i po zabiegu. Badania pilotażowe, Psychiatria Polska 46, 5, 757-769.
 3. Gawda B. Szepietowska EM. (2013). Semantic and affective verbal fluency  - sex differences, Psychological Reports, 113, 1, 246-256.
 4. Gawda B., Szepietowska EM. (2013). Impact of unconscious emotional schemata on verbal fluency – sex differences and neural mechanisms, NeuroQuantology 13, 11, 3, 443-450.
 5. Gawda B., Szepietowska E. (2016). Trait anxiety modulates brain activity during performance of verbal fluency tasks. Frontiers in Behavioural Neuroscience, 10, doi: 10.3389/fnbeh.2016.00010 
 6. Barbara Gawda, Ewa Szepietowska, Pawel Soluch, Tomasz Wolak (2016). Valence of Affective Verbal Fluency: fMRI Studies on Neural Organization of Emotional Concepts Joy and Fear. J Psycholinguist Res DOI 10.1007/s10936-016-9462-yWersja drukowana - (2017) - Psycholinguist Res (2017) 46:731–746.
 7. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2018). Subiektywna ocena funkcji wykonawczych a lateralizacja patologii mózgowej: co pokazuje profil DEX-S? Psychiatria Polska. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 95: 1–15
  Published ahead of print 28 April 2018
  DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85936
 8. Szepietowska EM (2018), Subjective Cognitive Complaints in Distant Phase After Stroke – Preliminary Study The Fifth International Luria Memorial Congress (Lurian Approach in International Psychological Science), KnE Life Sciences, DOI 10.18502/28
 9. Szepietowska EM. (2008). Torowanie percepcyjne i semantyczne u chorych na stwardnienie rozsiane: czy pamięć utajona jest zachowana? Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 3, 1/2008; 12-20.
 10. Szepietowska EM., Oroń A. (2008). Poczucie znajomości i zjawisko „mam na końcu języka” u chorych na schizofrenię. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 3, 2/2008, 1-11.
 11. Szepietowska EM., Przybyło M. (2009). Poczucie alienacji i wsparcia społecznego osób chorujących na stwardnienie rozsiane: są powody do optymizmu, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 18 (2), 149-155.
 12. Szepietowska EM, Stążka J, Szczypka-Tyczyńska A., Muc K. (2009). Dynamika deficytów poznawczych u chorych leczonych kardiologicznie z użyciem krążenia pozaustrojowego, Studia Psychologiczne, 48. Z. 1, 69-80.
 13. Daniluk B., Szepietowska EM, Bukowska M. (2009). Fluencja słowna u osób w fazie depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 4: 126-136.
 14. Szepietowska EM., B. Gawda, M. Mroczek (2009). Poczucie „mam na końcu języka” a płeć, Studia Psychologiczne, 47, z.4; 117-128.
 15. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2010). Subiektywna ocena własnej pamięci u osób  z  uszkodzeniem prawej lub lewej półkuli mózgu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 5, 2, 79-89.
 16. Szepietowska EM. (2009/2010). Czy mniej znaczy gorzej? Starzenie się z perspektywy neurobiologicznej, Annales, XXII,  sectio  J, Wyd. UMCS, 9-22.
 17. Daniluk B., Szepietowska EM. (2009/2010). Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości – część I. Annales, XXII, s. J, Wyd. UMCS. 97-110.
 18. Daniluk B., Szepietowska EM. (2009/2010). Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości – czynniki modyfikujące wykonanie zadań fluencji słownej. Część II. Annales, XXII, s. J, Wyd. UMCS. 111-123.
 19. Gawda B., Szepietowska EM. (2011). Fluencja słowna i jej uwarunkowania, Psychologia-Etologia-Genetyka t. 23, 63-90.
 20. Szepietowska EM., Gmitruk E. (2011). Subiektywna ocena własnej pamięci u osób z różnych faz dorosłości, Psychogeriatria Polska 8, 1, 11-21.
 21. Gawda B., Szepietowska EM. (2012). Nastrój depresyjny a fluencja słowna, Psychologia-Etologia-Genetyka 25, 25-40.
 22. Szepietowska EM., Gawda B. (2012). Werbalna fluencja afektywna i narracje emocjonalne u osób z chorobą Alzheimera i demencją naczyniową, Psychogeriatria Polska 9 (1), 37-46.
 23. Kuzaka A., Szepietowska EM. (2012). Wiedza o własnej pamięci osób z patologią prawej lub lewej półkuli mózgu – badania eksperymentalne, Neuropsychiatria i Neuropsychologia 7, 2, 57-64.
 24. Szepietowska EM. (2012). Diagnostyka neuropsychologiczna i jej zastosowanie kliniczne, Polski Przegląd Neurologiczny, 8 (3), 107-113.
 25. Szepietowska EM., Hasiec T., Jańczyk-Mikoś A. (2012/druk 2013). Fluencja słowna i niewerbalna w różnych stadiach i formach choroby Parkinsona, Psychogeriatria Polska, 9(4), 137-148.
 26. Szepietowska EM. (2011). Wiedza o własnej pamięci osób z chorobą Alzheimera – badania pilotażowe. Studia Psychologica UKSW 12 (2), 95-107.
 27. Szepietowska EM., Gawda B. (2013). Metapamięć – jakie są uwarunkowania sądów o własnej pamięci? Badania pilotażowe. Psychologia-Etologia-Genetyka, 27, 41-57.
 28. Szepietowska EM, Gawda B. (2013). Gramatyczne, semantyczne i afektywne cechy fluencji słownej: jakie czynniki determinują ich wykonanie? Badania 302-osobowej grupy Polaków. Psychologia-Etologia-Genetyka, 28, 47-66.
 29. Szepietowska EM. (2014). Czy osoby dorosłe potrafią ocenić swoją pamięć? Szacowanie poziomu przypomnień bodźców werbalnych i niewerbalnych (JOL). Psychogeriatria Polska 11, 2, 31-40
 30. Szepietowska EM., Gawda B. (2014). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 7-24.
 31. Szepietowska EM. (2014). The determinants of metamemory beliefs: the effects of Self-relevance and Friend-relevance. How important is anxiety? Health Psychology Report, 2, 2, 99-104.
 32. Szepietowska EM, Gawda B. (2014). Fluencja czasownikowa i rzeczownikowa: mechanizmy neuronalne - badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 9, 3, 81-87.
 33. Gawda B., Szepietowska EM. (2015).Treść pojęć Radość i Strach w okresie dorosłości. Fluencja werbalna jako narzędzie opisu pojęć emocjonalnych. Psychologia Rozwojowa, 20, 2, 57-72.
 34. Szepietowska EM. (2015). Płeć a subiektywna ocena własnej pamięci. (Sex and the subjective assessment of own memory_. Studia Społeczne 12(1)/2015, ISSN 2081-0008, e-ISSN: 2449-9714, 45-51.
 35. Szepietowska EM (2015). Wiek a znaczenie emocjonalne słów. Psychogeriatria Polska, 12, 1, 1-12
 36. Szepietowska EM, Okuniewska A, Bartosz K. (2015). Funkcje wykonawcze u osób z chorobą Parkinsona bez objawów otępienia. Czy chorzy o różnym poziomie wglądu we własne kompetencje wykonawcze różnią się sprawnością funkcji wykonawczych? Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10, 2, 55-63.
 37. Szepietowska EM. (2015). Emotionality and the asessment of memory performance (one’s own and that of other people). Current Issues in Personality Psychology, 3(30), 139–148. DOI: 10.5114?CIPP.2015.53604 .
 38. Szepietowska E. (2016). Skargi na własne kompetencje poznawcze: przejawy, uwarunkowania i znaczenie. Hygeia Public Health 51 (2) 141-145.
 39. Szepietowska EM, Gawda B. (2016). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 2, 170-187.
 40. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2017). Czy na podstawie skarg poznawczych można przewidywać deficyty poznawcze? Psychiatria i Psychologia kliniczna, 1, 17, 5-14.
 41. Szepietowska EM. Kuzaka A. (2017). Ogólny poziom funkcjonowania poznawczego a skargi poznawcze: jakie są relacje między nimi? Studia Społeczne 19(4), 13-19.
 42. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2018). Poczucie trudności wykonawczych – badania z wykorzystaniem Dysexecutive Questionnaire. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18 (1), p. 25–34. DOI: 10.15557/PiPK.2018.0004
 43. Szepietowska EM, Borkowska A, Daniluk B. (2018). Sprawozdanie z konferencji Lurian Approach in International Psychological Science (Rosja, Jekaterynburg), Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18 (1), 88–89. DOI: 10.15557/PiPK.2018.0013
 44. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2018). Fluencja czasownikowa i rzeczownikowa a patologia przedniego versus tylnego obszaru mózgu. Czy jedynie cechy gramatyczne zadań decydują o wykonaniu? Neuropsychiatria i Neuropsychologia; 13, 1: 17–24, DOI: https://doi.org/10.5114/nan.2018.77450
 45. Szepietowska EM (2018).Rezerwa poznawcza: jak się starzeć pomyślnie? AnnalesUNIVERITATIS MARIAE CURIE - SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, XXXI, 3,  299-311, 10.17951/j.2018.31.3.299-311
 46. Szepietowska EM (2018). Poczucie frustracji i zagubienia w wypowiedziach słownych osób z dysfunkcjami mózgu – mechanizmy neuropsychologiczne. Studia przypadków. Annales UMCS sectio J, XXXI, 4, 293-305.
 47.  Szepietowska EM (2019).Rezerwa poznawcza jako czynnik determinujący poziom funkcji poznawczych u osób dorosłych - wstępne doniesienie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 19(1), 32-41.

 48. Szepietowska EM, Kuzaka A (2019). Depressed mood and cognitive deficits as distinct mechanisms of a subjective memory and executive complaints.  Current Issues in Personality Psychology. 7(1), 43–52. DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2018.8168

 49. Szepietowska E. (2019). O pozytywnym wpływie aktywności życiowej (zasobów poznawczych) na funkcje poznawcze u osób dorosłych. Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 66-73.

 50. Szepietowska E. (2019). Mediatory effect of depression in the relations between cognitive reserve and cognitive abilities. Does a CR index matter? Health Psychology Report. https://doi.org/10.5114/hpr.2019.87865

 51. Szepietowska EM, Boiko A. (2019). Czy rezerwa poznawcza, aktualna sprawność poznawcza, depresja i wiek mają wpływ na poczucie trudności poznawczych u dorosłych Polaków? Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 14, 3-4, 63-73

 52. Szepietowska EM. (2019). What are the affective meanings of words for individuals with a high level of trait anxiety? Psychiatria i psychologia Kliniczna 4(19), 19, 370-380.

 53. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2020). Higher Level of Cognitive Reserve Reduces the Risk of Cognitive Difficulties in Healthy Adults. Psychological Topics, 29(2), 229-248. https://doi.org/10.31820/pt.29.2.2.

 54. Szepietowska EM, Filipiak S. (2021). Interpretation of familiarmetaphors and proverbs by Polish

  people in middle and late adulthood. Int J Lang Commun Disord. 2021;1–17. DOI: 10.1111/1460-6984.12631

 55. Szepietowska EM, Kuzaka A. (2021). An analysis of verbal fluency task performance profiles

  in patients with vascular brain pathology. Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 15–26. DOI: 10.15557/PiPK.2021.0002

 56. Szepietowska EM, Zawadzka E, Filipiak S. (2022). Subjective assessment of changes in life during COVID-19 pandemic: comparison of Polish and Ukrainian adults. Psychological Prospects Journal, 39, doi. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-sze

 57. Szepietowska EM, Zawadzka E., Filipiak S. (2022). Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder and the Sense of Gains and Losses during the COVID-19 Pandemic: An International Study. Int. J.Environ. Res. Public Health 2022, 19,3504. https://doi.org/10.3390/ijerph19063504

Inne prace

 1. Szepietowska EM., Szepietowska A. (2012). Ortorieksija nierwoza – czierty licznosti i siemiejnyje charakteristiki. Psichołogiczni pierspiektiwi. (Ortorexia nervosa – cechy osobowości i charakterystyki środowisk rodzinnych. Perspektywa psychologiczna). Łuck, Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki T. 20, 280-286.
 2. Gawda B., Szepietowska EM, Gawda A. (2013). The emotional language and temperamental traits, World Academy of Science, Engineering and Technology 74, 743-746.
 3. Szepietowska EM., Gawda B., Gawda A. (2013). Linguistic Phenomena in Men and Women – TOT, FOK, Verbal Fluency. World Academy of Science, Engineering and Technology 83, 324-327.
 4. Эва Малгожата Шепетовска&Барбара Гавда (2018). Bербальная плавность (verbal fluency) в нейропсихологии: состояние и перспективы.  Defectology. Дефектология. № 6. С. 17-23 

 Monografie

Szepietowska EM, Gawda B. (2011). Ścieżkami fluencji słownej. Wyd. UMCS, Lublin.

Szepietowska EM.(2013).Metapamięć. Aspekty psychologiczne i kliniczne. Wyd. Difin, Warszawa.

Gawda B., Szepietowska EM. (2021). Test fluencji słownej. Podręcznik –wersja dla dorosłych. PTPiP, Gdańsk 2021.

Prace pod redakcją

Jodzio K., Szepietowska EM. (red.). (2010). Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne. Wyd. UMCS, Lublin.

Turska D., Szepietowska EM, Sprawka M (2017). Konteksty cierpienia. Wyd. UMCS, Lublin.

Szepietowska EM, Daniluk B. (2018)(red). Rehabilitacja neuropsychologiczna – ujęcie holistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin,

Rozdziały w książkach

 1. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2007). Zakłócenia pamięci epizodycznej i semantycznej a zaburzenia tożsamości u pacjentów z amnezją. W: M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach., B.D. MacQueen (red.). Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. Wyd.. WAM, Kraków, 101-110.
 2. Szepietowska EM, Misztal H. (2008). Zaburzenia dowolnych czynności ruchowych - apraksje. W: Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin. 233-247.
 3. Daniluk B., Szepietowska EM. (2008). Zaburzenia pamięci w następstwie uszkodzeń mózgu. W: Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin, 261-279.
 4. Szepietowska EM, Daniluk B. (2008). Demencja, W: Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin, 281-297.
 5. Misztal H., Szepietowska EM. (2008). Planowanie i realizacja procesu diagnozy neuropsychologicznej. W: Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin, 411-428.
 6. Misztal H.,  Szepietowska EM. (2008). Terapia neuropsychologiczna. W:  Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin, 429-448.
 7. Szepietowska EM (2009). Pomoc psychologiczna dla chorych na stwardnienie rozsiane. W: A. Potemkowski (red.). Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego. Poznań, Wydawnictwo Termedia, 133-146.
 8. Gawda B., Szepietowska E.M (2010). Czy istnieje możliwość wnioskowania o osobowości antyspołecznej na bazie grafizmu? Neuropsychologiczny kontekst analizy. W: Kegel Z. (red.). Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra KryminalistykiWrocław,163-170.
 9. Szepietowska EM. (2010): Płynność słowna w neuropsychologii – aspekty teoretyczne i metodologiczne W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.). Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne, Wyd. UMCS, Lublin, 15-28.

10. Kuzaka A.,  Szepietowska EM. (2010): Deficyty pamięci a anozognozja. W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.). Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne, Wyd. UMCS, Lublin, 147-159.

11. Gawda B., Szepietowska E.M. (2012). Znamiona lęku w piśmie ręcznym. W: Z. Kegel, R. Cieśla (red). Znaczenie aktualnych metod badania dokumentów w dowodzeniu sądowym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, 65 – 75.

12. Szepietowska EM (2014). Współczesne problemy rehabilitacji neuropsychologicznej. W: E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red.). Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45-lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, UW, 186-202.

13. Szepietowska EM. (2016). Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wyd. UMCS, Lublin, 53- 71.

14. Szepietowska EM. (2017). Skargi na własne funkcjonowanie poznawcze – nowa perspektywa w diagnozie neuropsychologicznej? W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red). DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA – DYLEMATY I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Wyd. Difin, 75-88,

15. Szepietowska EM. (2017). Patologia prawej półkuli a komunikacja pisemna. Aneta Domagała i Urszula Mirecka (red). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Wydawca: Harmonia Universalis, 509-523.

16. Szepietowska EM (2017). Emocjonalność jako predyktor skarg poznawczych. W: Neuropsychologia, Neurologopedia, i Neurolingwistyka  in honorem Maria Pąchalska" G. Jastrzębowska, J. Góral-Półrola, A. Kozołub (red.), Wydawnictwo UO, Opole 2017, 389-403. ISBN: 978-83-7395-772-5

17. Szepietowska EM. (2018). Rehabilitacja neuropsychologiczna w kontekście modelu dynamicznej organizacji funkcji psychicznych A. R. Łurii. Współczesne komentarze i zastosowania W: Szepietowska EM, Daniluk B. (2018)(red.).  Rehabilitacja neuropsychologiczna – ujęcie holistyczne. 49-64.

18. Szepietowska EM. (2021). Afazja a wielojęzyczność. W; Z. Tarkowski (red.). Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy. PZWL. str. 201-238.


Ogłoszenia

Osoby zainteresowane kontaktem zapraszam do pokoju nr B.4.03 Nowy gmach  Instytutu Psychologii - ulica Głęboka 45