Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Marcin Sugier

Telefon
kom. 517 185 878
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Sowińskiego 12 pok. 16
20-031 Lublin

O sobie

Podstawowe zadania:

- uczestnictwo w projektach realizowanych przez Centrum Prawno - Organizacyjne;
- gromadzenie i analiza danych dotyczących sytuacji Uczelni;
- przygotowywanie raportów i sprawozdań;
- opracowywanie analiz i rekomendacji oraz udostępnianie ich władzom Uczelni;
- współpraca z jednostkami ogólnouniwersyteckimi w ramach prowadzonych prac;