Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dariusz Sternik

dr Dariusz Sternik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
+48815375646
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0002-3063-7542
Konsultacje

środa: 12.00-14.00 (zdalne w aplikacji Microsoft Teams lub indywidualne, bud.  Collegium Chemicum, p. 128)

Adres

Wydział Chemii UMCS (bud. Collegium Chemicum ) Katedra Chemii Fizycznej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 pok. 128
20-031 Lublin

O sobie

 • 1998 - magister
 • 2007 - doktorat
 • Od  stycznia 1999 w  Zakładzie Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem); Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej oraz  Steering Committee International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques.


Działalność naukowa

Kierunki badań:

-/ synteza i badanie właściwości fizykochemicznych materiałów porowatych; badanie mechanizmów procesów zachodzących na granicy faz ciało stałe-ciecz oraz ciało stałe-gaz, adsorpcja polimerów  i środków powierzchniowo czynnych na ciałach stałych; adsorpcja aromatycznych związków organicznych (protein, barwników, fenoli i jego pochodnych) w ujęciu kinetycznym i równowagowym, analiza wpływu modyfikacji fizycznych i chemicznych na właściwości adsorbentów za pomocą metod mikroskopowych, spektroskopowych oraz termoanalitycznych.

Realizowane projekty badawcze:

-/ Grant promotorski Nr 3 T09B11329, Tytuł: „Badania właściwości fizykochemicznych adsorbentów modyfikowanych albuminami” (wykonawca).

-/ Grant zespołowy Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Nr grantu BW-03-1101-20-09 , Tytuł: „Zastosowanie modyfikowanej gliny do usuwania chromianów z roztworów wodnych” (wykonawca).

-/ European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNo PIRSES-GA-2008-230790, Hybrid nanocomposites and their applications, COMPOSITUM (wykonawca).

-/ European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant AgreementNoPIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017) (wykonawca).

Ostatnie publikacje: 

 1. I. Sulym, J. Zdarta, F. Ciesielczyk, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, T. Jesionowski, Pristine and Poly(Dimethylsiloxane) ModifiedMulti-Walled Carbon Nanotubes as Supports for Lipase Immobilization. Materials 14 (2021) 2874, (IF2020 = 3,623)
 2. M. Wasilewska, A.W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, D. Sternik, Nitrophenols removal from aqueous solutions by activated carbon – temperature effect of adsorption kinetics and equilibrium, Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 105459 (IF2020 = 5,909)
 3. J. Ozimek, D. Sternik, P. Radzik, E. Hebda, K. Pielichowski, Thermal degradation of POSS-containing nanohybrid linear polyurethanes based on 1,6-hexamethylene diisocyanate, Thermochimica Acta, 697 (2021) 178851 (IF2020 = 3,115)
 4. U. Maciołek, E. Mendyk, M. Kosińska, D Sternik, M. Drewniak, A.E. Kozioł, Thermal study, identification of intermediate solid products and evolved gas analysis (EGA) during pyrolysis and oxidative decomposition of sodium complex of quercetin-5’-sulfonic acid (Na-5’-QSA), Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 150 (2020) 104881 (IF2019 = 5,541)
 5. D. Sternik, M.V. Galaburda, V.M. Bogatyrov, O.I. Oranska, B. Charmas, V.M. Gun'ko, Novel porous carbon/clay nanocomposites derived from kaolinite/resorcinol-formaldehyde polymer blends: synthesis, structure and sorption properties, Applied Surface Science, 525 (2020) 146361 (IF2020 = 6,707)
 6. D. Sternik, M. Galaburda, V. M. Bogatyrov, V. M. Gun’ko, Influence of synthesis method on the structural characteristics of novel hybrid adsorbents based on bentonite, Colloid Interfaces, 3 (2019) 18.
 7. D. Sternik, M. Wiśniewska, P. Nowicki, Thermal degradation of peat-based activated carbons covered with mixed adsorption layers of PAA polymer and SDS surfactant, Thermochimica Acta, 676 (2019) 71–83 (IF2019 = 2,762)
 8. P. Klonos, I.Y. Sulym, D. Sternik, P. Konstantinou, O.V. Goncharuk, A. Deryło-Marczewska, V.M. Gun’ko, P. Pissis, A. Kyritsis, Morphology, crystallization and rigid amorphous fraction in PDMS adsorbed onto carbon nanotubes and graphite, Polymer, 139 (2018) 130-144 (IF2017 = 3,483)
 9. P. Klonos, Yu. Bolbukh, C.S. Koutsiara, K. Zafeiris, O.D. Kalogeri, D. Sternik, A. Deryło-Marczewska, V. Tertykh, P. Pissis, Morphology and molecular dynamics investigation of lowmolecular weight PDMS adsorbed onto Stöber, fumed, and solgel silica nanoparticles, Polymer, 148 (2018) 1-13 (IF2017 = 3,483)
 10. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska, Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena, Journal of Colloid and Interface Science, 529 (2018) 273-282 (IF2017 = 5,091)
 11. A. Gładysz-Płaska, A. Lipke, D. Sternik, M.Trytek, M. Majdan, Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates, Journal of Molecular Structure, 1166 (2018) 169-182 (IF2017 = 2,011)
 12. A. Gładysz-Płaska, M. Majdan, B. Tarasiuk, D. Sternik, E. Grabias, The use of halloysite functionalized with isothiouronium salts as an organic/inorganic hybrid adsorbent for uranium(VI) ions removal, Journal of Hazardous Materials, 354 (2018) 133-144 (IF2017 = 6,434)
 13. J. Pagacz, E. Hebda, B. Janowski, D. Sternik, M. Jancia, K. Pielichowski, Thermal decomposition studies on polyurethane elastomers reinforced with polyhedral silsesquioxanes by evolved gas analysis, Polymer Degradation and Stability, 149 (2018) 129-142 (IF2017 = 3,193)
 14. T.M. Budnyak, A. Gładysz-Płaska, A.V. Strizhak, D. Sternik, I.V. Komarov, M. Majdan, V.А. Tertykh, Imidazole-2yl-phosphonic acid derivative grafted onto mesoporous silica surface as a novel highly effective sorbent for uranium(VI) ion extraction, ACS Applied Materials and Interfaces,10 (7) (2018) 6681–6693 (IF2017 = 8,097)
 15. D. Sternik, A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, W. Knauer, Study of effect of phosphate and uranium ions on the thermal properties of surfactant-modified natural red clay using TG-FTIR-MS techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2018) (IF2017 = 2,209)
 16. I. Savchenko, E. Yanovska, D. Sternik, O. Kychkyruk, L. Ol’khovik, Y. Polonska, In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of polymer-based azobenzene on toxic metal ions, Applied Nanoscience, (2018) (IF2017 = 2,957)
 17. I. Sulym, O. Goncharuk, D. Sternik, K. Terpilowski, A. Derylo-Marczewska, M.V. Borysenko, V. M. Gun’ko, Nanooxide/polymer composites with silica@PDMS and ceria-zirconia-silica@PDMS: textural, morphological and hydrophilic/hydrophobic features, Nanoscale Research Letters, 12 (2017) 152 (IF2017= 3,125)
 18. E. Skwarek, D. Sternik, W. Janusz, K. Gdula, O. Goncharuk, V.M. Gun’ko, Synthesis, structural, and adsorption properties and thermal stability of nanohydroxyapatite/ polysaccharide composites, Nanoscale Research Letters 12 (2017) 155 (IF2017 = 3,125)
 19. E. Yanovska, I. Savchenko, O. Kychkiruk, L. Ol’khovik, I. Buriachenko,  D. Sternik, In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of poly[n-(4-carboxyphenyl)methacrylamide] on toxic metal ions, Nanoscale Research Letters, 12 (2017)  313 (IF2017 = 3,125)
 20. D. Sternik, A. Gładysz-Płaska, E. Grabias, M. Majdan, W. Knauer, A thermal, sorptive and spectral  study of HDTMA-bentonite loaded with uranyl phosphate, Journal of Thermal  Analysis and Calorimetry, 129 (2017) 1277 (IF2017 = 2,209)