Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Stankevič

dr hab. Marek Stankevič
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
stac.: 81 537 77 52
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
orgchem.umcs.lublin.pl
Konsultacje

poniedziałek, 8-10, pok. 21 lub 13 w Pawilonie Chemii Organicznej WCh UMCS przy ul. Glinianej 33

Adres

Gliniana 33
20-613 Lublin

O sobie

W roku 2000 ukończyłem studia na kierubku Ochrona Środowiska, prowadzonym przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Studia doktoranckie odbyłem w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w roku 2005 obroniłem pracę doktorską pt. "Boran jako odczynnik redukujący i kompleksujący w chemii fosforu - synteza i chemia kwasów boranatofosfinawych". Od roku 2006 związałem się z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie zostałem początkowo zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej. W roku 2014 uzyskałem stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. "Redukcja Bircha w chemii związków fosforoorganicznych". W latach 2016-2019 piastowałem funkcję kierownika Zakładu Chemii Organicznej, a w 2019-2022 - Katedry Chemii Organicznej.


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Moje zainteresowania naukowe wiążą się z szeroko rozumianą chemią organiczną, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii syntezy, badaniami mechanizmów reakcji, stereochemią czy syntezą związków chiralnych w formie nieracemicznej. Główny nacisk położony jest na badania nad związkami fosforoorganicznymi, ich zastosowaniem w katalizie asymetrycznej czy chemii materiałowej. W ostatnim czasie moją uwagę przykuły reakcje fotokatalityczne, głównie fotoutlenianie, które zachodzi z reguły w sposób mało selektywny a przez to jest wyzwaniem dla chemika organika. Ostatnio także podjłąem badania w kierunku aktywacji cząsteczkowego wodoru przy pomocy prostych cząsteczek organicznych i wykorzystanie tego procesu do transformacji związków organicznych.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Na chwilę obecną jestem współautorem 44 publikacji, praktycznie wyłącznie w czasopismach z listy filadelfijskiej, 10 rozdziałów w monografiach oraz ponad 200 doniesień konferencyjnych w formie wykładów, komunikatów i posterów, zarówno na konferencjach krajowych jak i międzynarodowych.

Byłem i jestem kierownikiem trzech projektów badawczych, dwóch finansowanych przez MNiSW oraz jednego przez NCN (projekt SONATA-BIS). Poza tym byłem i jestem opiekunem naukowym w dwóch projektach PRELUDIUM oraz w jednym projekcie DIAMENTOWY GRANT.