Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Katarzyna Stadnik

Position
Assistant Professor
Units
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
E-mail address
Show
Webpage
www.cognition.umcs.pl
https://orcid.org/0000-0002-9771-3677
Consultation
Office Hours
Room 22B, NH

Tuesdays 12:30-13:30
Wednesdays 12:15-13:15

Teams - please contact me via my university email/USOS to fix the hour of the appointment.

Address

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Scientific Activity

Selected recent publications:

 • Stadnik, Katarzyna (2015-a) Chaucer’s Choices. Through the looking-glass of medieval imagery. Lodz Studies in Language: Volume 38. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
 • Stadnik, Katarzyna (2015-b) Language as a Memory Carrier of Perceptually-Based Knowledge: Selected Aspects of Imagery in Chaucer's "Knight's Tale" and "Troilus and Criseyde". STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC 41 (54) 2015. DOI: 10.1515/slgr-2015-0024
 • Stadnik, Katarzyna (2016-a). Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera. Konteksty Kultury, 2016, 176-190. doi: http://dx.doi.org/10.4467/23531991KK.16.011.5476
 • Stadnik Katarzyna (2016-b) Linguistic Modality and Female Identity in Chaucer’s Clerk’s Tale. Studia Anglica Posnaniensia 51/2, 2016, pp. 45-76. doi: 10.1515/stap-2016-0009
 • Stadnik, Katarzyna (2016-c). Entering the World of the Sacred: Memory, Time and Space in John Paul II’s „Roman Triptych”. Horyzonty Wychowania, [S.l.], v. 15, n. 36, p. 67-86, jan. 2017. ISSN 2391-9485. DOI: 10.17399/HW.2016.153604
 • Stadnik, Katarzyna (2017-a) Cognitive-cultural Aspects of Narrative Empathy. In J. Badio (Ed.), Events and Narratives in Language (pp. 59-75). Lodz Studies in Language: Volume 52. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
 • Stadnik, Katarzyna (2017-b) The Panchrony of Karol Wojtyła’s Roman Triptych. In A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Laningan, and J. Rickford (Eds.), Ways to Religion. Vol. 1. (pp. 145-158). Languages in Contact 7. Wrocław-Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
 • Stadnik, Katarzyna (2017-c) Zasada relatywizmu językowego, ewolucja myśli naukowej, historia pojęcia, wyzwania współczesności: John Leavitt, Linguistic Relativities Language Diversity and Modern Thought. Etnolingwistyka 29 (2017), pp. 280-283. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2017.29.280
 • Stadnik, Katarzyna (2017-d) Popularisation of science as translation: A Cultural Linguistic account. Zagadnienia rodzajów literackich/Problems of literary genres (2017/3), pp. 37-51.
 • Stadnik, Katarzyna (2017-e) Constructing the Temporal Granularity of Narrative Events in Zbigniew Herbert’s Attempt at a Description of the Greek Landscape. Annales UMCS Sectio FF vol 35 (2017/1), pp. 87-99.
 • Stadnik, Katarzyna (2017-f) „Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach” Wisławy Szymborskiej:Idiosynkratyczność użytkownika języka w ujęciu językoznawstwa kognitywno-kulturowego. Annales UMCS Sectio FF vol 35 (2017/2), pp. 53-65.
 • Stadnik, Katarzyna (2018) "Chaucer's Legend of Dido: Negotiating worldviews through narrative fiction",  SELIM (Revista de la Sociedad Española de Lengua y Literatura Inglesa Medieval) 23 (2018), pp. 87-114.
 • Stadnik, K. (2020). The situatedness of meaning construction in Wisława Szymborska’s “Cat in an Empty Apartment”, Journal of Literary Semantics, 49(1), 27-40. doi: https://doi.org/10.1515/jls-2020-2015