Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwia Sowa

dr Sylwia Sowa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
tel. +48 81 524 22 51, wewn. 136
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orgchem.umcs.lublin.pl/index.htm
Konsultacje

 


sem letni 2021/2022 pt 10-12 00


Teams  Kod zespołu: fm6krrn


 


 

Adres

Pawilon Chemii Organicznej, ul. Gliniana 33, parter, pok. 12
20-614 Lublin

O sobie

W roku 2007 ukończyłam studia na kierunku Chemia Podstawowa i Stosowana, prowadzonym przez Wydział Chemiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Po zakończeniu studiów zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W roku 2015 obroniłam pracę doktorską pt. "Boran jako selektywny odczynnik redukujacy w chemii funkcjonalizowanych zwiazków fosforoorganicznych"


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Moja dotychczasowa tematyka badawcza była związana z rozszerzeniem stosowalności kompleksów boru jako odczynników redukujących wiązanie P=O oraz prowadzeniem reakcji redukcji P=O  w sposób chemo- i stereoselektywny. Obecnie interesuję się mozliwościami utylizacji otrzymanych w ten sposób pochodnych kwasu boranatofosfonawego i boranatofosfinawego. Dodatkowo zajmuję się syntezą nowych pochodnych benzofosfolanonów i benzofosfolenów jako związków o potencjalnych wlaściwościach fotoelektrycznych.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Jestem współautorką pięciu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej,  20 doniesień konferencyjnych w formie komunikatów i posterów, zarówno na konferencjach krajowych jak i międzynarodowych.

Odbyłam dwa krótkie staże badawcze. Byłam wykonawcą w 3 grantach badawczych. Realizowałam badania jako kierownik Dotacji celowej dla młodych badaczy w 2012 roku. Od 09.2018 do 09.2019 realizowałam badania w ramach grantu Miniatura 2 NCN 2018/02/X/ST5/00635, jako kierownik projektu.

Więcej na stronie http://orgchem.umcs.lublin.pl