Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Sokołowska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
537 26 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek/Monday


10.30 - 11.30 (Nowa Humanistyka, pokój/room 532)


Wtorek/Tuesday


12.05 - 13.05 (Nowa Humanistyka, pokój/room 532)


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • twórczość Josepha Conrada
 • twórczość Virginii Woolf
 • literatura angielska XIX i XX wieku
 • modernizm w literaturze angielskiej
 • filozoficzne aspekty literatury
 • wątki filozofii Nietzschego w literaturze modernizmu

 

 

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKCJE NAUKOWE

 KSIĄŻKI

 • Conrad and Turgenev: Towards the Real. Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP, 2011. Tom 20 w serii Conrad: Eastern and Western Perspectives. Redakcja naukowa serii Wiesław Krajka. 23 tomy od 1992-.
 • Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014.

ARTYKUŁY

 • "Conrad’s and Turgenev’s Unheroic Heroes” [w:] Die Welt der Slaven. München-Berlin 56.1 (2011): 171-197.

 • „Subverting Teleological Patterns in Conrad and Turgenev” [w:] From Szlachta Culture to the XXI Century, Between East and West. New Essays on Joseph Conrad’s Polishness. Red. Wiesław Krajka; Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP, 2013. 355-377. Tom 22 w serii Conrad: Eastern and Western Perspectives. Redakcja naukowa serii Wiesław Krajka. 23 tomy od 1992-.

 • „Plotting History: ‘Il Conde’” [w:] Short Story Criticism. Tom 194. Red. Lawrence J. Trudeau. Detroit, New York, San Francisco: Layman Poupard Publishing, 2014. 232-234. Reprint.

 • „The Dionysian in Virginia Woolf’s Between the Acts” [w:] Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture. Red. G. Czemiel, J. Galant, A. Kędra-Kardela, A.Kędzierska, M.Komsta. Frankfurt am Main: 2015, Peter Lang. 141-148.

 • “Challenging the Modern Subject in Joseph Conrad’s ‘The Planter of Malata.’” Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik  67.4 (2019): 341–357.  [ISSN (Print) 0044-2305]

 • “Identity and Individuation in ‘A Smile of Fortune’ by Joseph Conrad.” Zagadnienia Rodzajów Literackich 62.1 (129) (2019): 11-26. [PL ISSN 0084-4446] Doi: 10.26485/ZRL/2019/62.1/1

 • “The Visual and Beyond in Conrad’s ‘The Return.’” Some Intertextual Chords of Joseph Conrad’s Literary Art. Ed. W. Krajka. Conrad: Eastern and Western Perspectives vol. 28. New York, Lublin: ColumbiaUniversity Press, Maria Curie-Skłodowska Press, 2019. 203-226. [ISBN 978-83-227-9186-8]

 • “Marlow’s gaze in ‘Lord Jim’ by Joseph Conrad: Between light and shadows”. Studia Anglica Posnaniensia 54 (2019): 199–218. [ISSN 0081-6272]. Doi: 10.2478/stap-2019-0010

 • “Performing The Self in Joseph Conrad’s ‘Il Conde.’” Forum for World Literature Studies 13.1 (2021): 88-102. [ISSN 1949-8519 (Print). ISSN 2154-6711 (Online)] http://www.fwls.org/Download/All_Issues/2021/0507/319.html