Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Sobiesiak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
81 524 22 51 w.127
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

sem. zimowy: poniedziałki 9-10:30


sem. letni: czwartki 9-11

Adres

ul. Gliniana 33 p. 64
20-614 Lublin

O sobie

22.06.1999 Dyplom magistra chemii
Tytuł pracy: „Badania nad wykorzystaniem sorbentów węglowych w ekstrakcji związków aromatycznych z wody metodą SPE”
Promotor pracy magisterskiej: Dr hab. Barbara Gawdzik prof. UMCS
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

31.05.2004 Stopień naukowy doktora nauk chemicznych
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wykorzystaniem sorbentów węglowych w ekstrakcji związków aromatycznych z wody metodą SPE”
Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik.
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


23.04.2018 Stopień naukowy doktora habolitowanego nauk chemicznych
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Sorbenty polimerowe i węglowe – wybrane metody syntezy, charakterystyka, i ich zastosowanie do sorpcji związków fenolowych z wody metodą off-line SPE”
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Osiągnięcia:

1. Patent nr PL 224207 B1 udzielony w 2012 roku przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł patentu: „Sposób wytwarzania porowatych sorbentów węglowych”. Zakres terytorialny ochrony patentowej Polska,

2. Nagroda za wyróżniającą się pracę doktorską przyznana przez Dziekana Wydziału Chemii UMCS, 2004 rok.

3. Nagroda zespołowa II-go stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora UMCS w 2015roku.

 

 Od 2016 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Analiza polimerów – wykład i ćwiczenia laboratoryjne

Materiały polimerowe i węglowe – wykład

ćwiczenia laboratoryjne: Chemia organiczna, Nowoczesne materiały polimerowe,  Chemia polimerów.

Seminarium specjalizacyjne

Pracownia dyplomowa i magisterska


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

Synteza porowatych materiałów polimerowych i węglowych

Charakterystyka właściwości fizycznych - chemicznych i strukturalnych materiałów polimerowych i węglowych z wykorzystaniem technik chromatograficznych , analizy termicznej i metod spektroskopowych.

Badanie zdolności sorpcyjnej zsyntezowanych materiałów metodą ekstrakcji do fazy stałej (związki organiczne i jony metali)

Guest editor w:

Special Issue "Synthesis and Application of Carbon-Based Nanomaterials and Topological Polymers"

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Carbon_Based_Nanomaterials_topological_Polymers

i

 

 

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/synth_propert_appli_funct_polymers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues\/Carbon_Based_Nanomaterials_topological_Polymers

 

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/3K7KT86RLR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

W okresie pandemii wykład z Analizy polimerów dla studentów studiów stacjonarnych będzie odbywać się w formie zdalnej.