Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Słowik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 12-14, pok. 439

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/439
20-031 Lublin

O sobie

2019 - Adiunkt, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2011-2019 - Asystent, Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Wykształcenie:

2018Doktor nauk chemicznych, Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

tytuł rozprawy: "Morfologia i właściwości katalityczne nanomateriałów kobaltowo-niklowych w reakcji reformingu parowego etanolu",

2011 - Licencjat z Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

2010  - Magister Chemii,  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 1. P. Kowalik, P. Wiercioch, R. Bicki, W. Próchniak, K. Antoniak-Jurak, K. Michalska, G. Słowik, Flash-calcined CuZnAl-LDH as high-activity LT-WGS catalyst, Eur. J. Inorg. Chem. (2019) 10.1002/ejic.201801553; IF= 2,51
 2. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Rotko, M. Greluk, CO2 methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts - H2S deactivation studies, Top. Catal. (2019) doi.org/10.1007/s11244-019-01148-3; IF = 2,43.
 3. G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Appl. Catal. B 221 (2018) 490–509; IF=11,70.
 4. M. Greluk, S. Turczyniak-Surdacka, M. Rotko, G. Słowik, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, J. Energy Inst. (2018) doi.org/10.1016/j.joei.2018.01.013; IF = 3,20.
 5. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Structural and surface changes of cobalt modified manganese oxide during activation and ethanol steam reforming reaction, Appl. Surf. Sci. 440 (2018) 1047–1062; IF = 3,39.
 6. E. Łastawiecka, A. Flis, M. Stankevič, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, P-prylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel supported nanoparticles, Org. Chem. Front. 5 (2018) 2079-2085; IF = 4,96.
 7. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Micropor. Mesopor. Mat. 272 (2018) 79-91; IF= 3,65.
 8. W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Appl. Catal. B 237 (2018) 94-109; IF = 11,70.
 9. R. Ryczkowski, M. Jędrzejczyk, B. Michalkiewicz, G. Słowik, W. Kwapiński, A. M. Ruppert, J. Grams, Impact of the modification method of Ni/ZrO2 catalyst by alkali and alkaline earth metals on its activity in thermo-chemical conversion of cellulose, Int. J. Hydrogen Energ. 43 (2018) 22303-22314; IF= 4,23.
 10. J. Papavasiliou, A. Paxinou, G. Słowik, S. Neophytides, G. Avgouropoulos, Steam reforming of methanol over nanostructured Pt/TiO2 and Pt/CeO2 catalysts for fuel cell applications, Catalysts  8 (2018) 544; IF= 3,47.
 11. E. Kowalewski, I. I. Kamińska, G. Słowik, D. Lisovytskiy, A. Śrębowata, Effect of metal precursor and pretreatment conditions on catalytic activity of Ni/C in aqueous phase hydrodechlorination of 1,1,2-trichloroethene, React. Kinet. Mech. Catal. 121 (2017) 3-16; IF = 1,26.
 12. P. Angelopoulou, F. Paloukis, G. Słowik, G. Wojcik, G. Avgouropoulos,  Combustion-synthesized LixMn2O4-based spinel nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries, Chem. Eng. J. 311( 2017) 191-202; IF = 4,32.
 13. P. Praus, L. Svoboda, J. Čížek, G. Słowik, Photocorrosion of ZnO nanoparticles, J. Nano. Nanotechnol. 17 (2017) 4805-4811; IF = 1,48.
 14. L. Kuboňová, P. Peikertová, K. M. Kutláková, K. Jirátová, G. Słowik, L. Obalová, P. Coole, Catalytic activity of cobalt grafted on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition and CO oxidation, Molecular Catalysis 437 (2017) 57–72.
 15. M. Rotko, A. Machocki, G. Słowik, Analysis of Palladium–Platinum Catalysts Activity in the Process of Methane Oxidation by the SSITKA Method, Catal. Lett. 147 (2017) 1783–1791; IF = 2,31.
 16. K. Zatloukalová, L. Obalová, K. Koči, L. Čapek, Z. Matěj, H. Šnajdhaufová, J. Ryczkowski, G. Słowik, Photocatalytic degradation of endocrine disruptor compounds in water over immobilized TiO2 photocatalysts, Iran. J. Chem. Chem. Eng. 36 (2017) 29-38; IF = 0,33.
 17. M. Zienkiewicz-Machnik, I. Goszewska, A. Śrębowata, A. Kubas, D. Giziński, G. Słowik, K. Matus, D. Lisovytskiy, M. Pisarek, J. Sá, Tuning nano-nickel selectivity with tin in flow hydrogenation of 6-methyl-5-hepten-2-one by surface organometallic chemistry modification, Catal. Today 308 (2017) 38-44; IF = 4,64.
 18. J. Papavasiliou, G. Słowik, G. Avgouropoulos, Redox behaviour of a copper-based methanol reformer, Energy Technology 6 (2017) 1332-1341; IF = 2,79.
 19. G. Słowik, M. Greluk, A. Machocki, Microscopic characterization of changes in the structure of the KCo/CeO2 catalyst during the steam reforming of ethanol, Mater. Chem. Phys. 173 (2016) 219-237; IF = 2,26.
 20. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, J. Pawlonka, A. Machocki, A. Lipke, M. Majdan, The effects of cetyltrimethylammonium bromide surfactant on alumina modified zinc oxides, Mater. Res. Bull. 78 (2016) 36-45; IF = 2,29.
 21. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, Structural and surface changes of copper modified manganese oxides, Appl. Surf. Sci. 370 (2016) 536-544; IF = 2,71.
 22. J. Pawlonka, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Application of microemulsion method for development of methanol steam reforming Pd/ZnO catalysts, J. Therm. Anal. Calorim. 125 (2016) 1265-1272; IF = 1,95.
 23. W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Greluk, J. Pawlonka, A. Machocki, Chromium modified zinc oxides, J. Therm. Anal. Calorim. 125 (2016) 1205-1215; IF = 1,95.
 24. K. Michalska, P. Kowalik, M. Konkol, W. Próchniak, K. Stołecki, G. Słowik, T. Borowiecki, The effect of copper on benzene hydrogenation to cyclohexane over Ni/Al2O3 catalyst, Appl. Catal. A 523 (2016) 54-60; IF = 3,94.
 25. A. Śrębowata, R. Baran, G. Słowik, D. Lisovytskiy, S. Dzwigaj, Influence of the postsynthesis preparation procedure on catalytic behavior of Ag-loaded BEA zeolites in the hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane into value added products, Appl. Catal. B 199 (2016) 514-522; IF = 7,40.
 26. K. Koči, P. Praus, M. Edelmannová, N. Ambrožová, I. Troppová, D. Fridrichová, G. Słowik, J. Ryczkowski, Photocatalytic reduction of CO2 over CdS, ZnS and core/shell CdS/ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite, J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 1-7; IF = 1,48.
 27. M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Steam reforming and oxidative steam reforming of ethanol over PtKCo/CeO2 catalyst, Fuel 183 (2016) 518-530; IF = 3,52.
 28.  M. Bonarowska, Z. Kaszkur, G. Słowik, J. Ryczkowski, Z. Karpiński, Tetrachloromethane as an effective agent to transform nanoparticles of palladium and gold in supported catalysts, ChemCatChem 8 (2016) 2625-2629; IF = 4,56.
 29.  P. Praus, L. Svoboda, J. Čížek, G. Słowik, Precipitation of ZnO nanoparticles under UV-irradiation,  J. Nanosci. Nanotechnol. 17 (2016) 1-7; IF = 1,48.
 30.  G. Słowik, A. Gawryszuk-Rżysko, M. Greluk, A. Machocki, Estimation of average crystallites size of active phase in ceria-supported cobalt-based catalysts by hydrogen chemisorption vs TEM and XRD methods, Catal. Lett.146 (2016) 2173-2184; IF = 2,31.
 31.  J. Sa, C. Paun, G. Słowik, E. Lewin, Flow hydrogenation of p-nitrophenol with nano-Ag/Al2O3, RSC Adv. 6 (2016) 87564 – 87568; IF = 3,84.
 32.  S. Turczyniak, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, A. Machocki, S. Zafeiratos, The surface state and the catalytic performance of Co/CeO2 catalysts in the steam reforming of ethanol, ChemCatChem 9 (2017) 782-797, IF = 4,56.
 33. M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catalysis Today Part A, 242 (2015) 50-59; IF = 3,98.
 34. A. Klyushina, K.  Pacultová, S. Krejčová, G. Słowik, K. Jirátová, F. Kovanda, J. Ryczkowski , L. Obalová, Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4, Catal. Today 257 (2015) 2-10; IF = 3,89.
 35. A. Śrębowata, I. Zielińska, R. Baran, G. Słowik, S. Dzwigaj, Ag–Ni bimetallic SiBEA zeolite as an efficient catalyst of hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane towards ethylene, Catal. Commun. 69 (2015) 154-160; IF = 3,70.
 36. M. Rotko, A. Machocki, G. Słowik, The mechanism of the CH4/O2 reaction on the Pd-Pt/γ-Al2O3 catalyst: A SSITKA study, Appl. Catal. B 160-161 (2014) 298-306; IF = 7,40.

Monografie

 1. G. Słowik, M. Bojanowska, J. Czerwiński, Procesy biometylacji w środowisku,  Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2017, 161 str., ISBN 978-83-63761-88-2.
 2. G. Słowik, Podstawy mikroskopii elektronowej i jej wybrane zastosowania w charakterystyce katalizatorów nośnikowych; Rozdział 12 w monografii pt.: Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko. Pod redakcją Janusza Ryczkowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, str. 219-243, ISBN 978-83-931292-8-7.

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS, 2018 r.
 2. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy.

 

Udział w projektach

 1. Projekt międzynarodowy (bilateralny) POLONIUM „Understanding reaction pathways of ethanol reforming over ZnO supported Co and Ni model catalysts” (Poznanie mechanizmu reformingu etanolu na modelowych katalizatorach Co i Ni z nośnikiem ZnO). Projekt realizowany w latach 2012-2013 we współpracy z Laboratory of Materials, Surfaces and Catalytic Processes - Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Strasbourg.
 2. Projekt badawczy (collaborative project) No 325358 w 7th Framework Programme, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, pt. „Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System IRMFC” (Opracowanie przenośnego systemu wysoko-temperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem metanolu); 2013-2016.
 3. Projekt SONATA 10 (NCN Nr. 2015/19 D/ST5/01931, „Regulacja mechanizmu konwersji etanolu z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katalizatorów metaliczno-tlenkowych”; 2016-2019.
 4. Projekt międzynarodowy ERA-NET BIOENERGY/ICOCAD/04/2016, (NCBR), Development of an Innovative Concept for Carbon Dioxide Utilization as Side Stream of Integrated Bio-refinery Concepts ICOCAD” (Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach); 2016-2018.

Kursy i szkolenia

 1. Kurs z preparatyki próbek do TEM (TEM Sample Preparation Course), firma FEI, 20-21 czerwiec 2013, Eindhoven (Holandia); 
 2. Kurs z obsługi mikroskopu elektronowego: DualBeam Versa 3D/Quanta 3D-FEG, firma FEI, 17-19 czerwiec 2013, Eindhoven (Holandia);
 3. Kurs z zakresu badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego TITAN (Titan Materials Science Course), firma FEI, 12-16 listopad 2012, Eindhoven (Holandia).