Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Skwarek

dr hab. Ewa Skwarek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA RADIOCHEMII I CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Telefon
(81) 5375632
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/radiochemia.htm
Konsultacje

środa 9-11 pokój 5R

O sobie

O sobie

2018 - stopień naukowy doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

2005 - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii; Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz wybrane tlenki mieszane/wodne roztwory elektrolitu,  Promotor prof. dr hab. W. Janusz,  Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 1996 - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: Chemia podstawowa i stosowanaTytuł pracy magisterskiej: Badania nad zastosowaniem polimerowych sorbentów estrów metakrylowych i diwinylobenzenu w analizie związków organicznych w powietrzu. Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik, Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 


Działalność naukowa

Serdecznie zapraszam do publikowania swoich prac naukowych  w specjalnym wydaniu czasopisma Materials IF=3,623. Special Issue "Novel Inorganic Adsorbents for Environmental Purification" Termin nadsyłania artykułów upływa 31 stycznia 2021. Szczegóły w linku poniżej. Novel Inorganic Adsorbents for Environmental Purification

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/adsorbents_environmental_purification

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania naukowe obejmują fizykochemiczne badania dyspersji nierozpuszczalnych tlenków, węglanów, fosforanów lub krzemianów metali. Syntezę i charakterystykę fizykochemiczną tlenków metali, hydroksyapatytu, jego modyfikacji
i kompozytów.

 

Wybrane publikacje naukowe:

1.A. Biedrzycka, E. Skwarek, M.H. Urban; Hydroxyapatite with magnetic core: Synthesis methods, properties, adsorption and medical applications Advances in Colloid and Interface Science 291 (2021) 102401

2. Janusz,W.; Skwarek, E. Adsorption of the Tartrate Ions in the Hydroxyapatite/Aqueous Solution of NaCl System. Materials 14 (2021) 3039

3. E. Broda, A. Gładysz‑Płaska, E. Skwarek, V. V. Payentko, Structural properties and adsorption of uranyl ions on the nanocomposite hydroxyapatite/white clay, Applied Nanoscience (Switzerland), 2021

4. K. Gdula, A. Gładysz-Płaska, B. Cristóvão, W. Ferenc, E. Skwarek Amine-functionalized magnetite-silica nanoparticles as effective adsorbent for removal of uranium(VI) ions Journal of Molecular Liquids 290 (2019) 111217

5. E.Skwarek, W. Janusz, Adsorption of Ba2+ ions at the hydroxyapatite/NaCl solution interface, Adsorption  25 (2019) 279–288