Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Błaszczak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


zwolnienie lekarskie 


 


 


 

Adres

Instytut Psychologii, ul. Głęboka 45 B
200-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe

dynamika emocji
nieuświadamiane procesy afektywne
metody pomiaru emocji
poznanie społeczne
wpływ społeczny

Projekty badawcze

2009-2012 Dynamika emocji a funkcjonowanie podmiotu, NCN, kierownik projektu
2002-2004 Rola Ja w przetwarzaniu utajonych informacji, KBN, grant promotorski, wykonawca
1999-2001 Przedświadome przetwarzanie informacji, KBN, wykonawca
1998-2001 Afekt-intelent w procesach wartościowania, FNP, wykonawca
1997-1999 Modalność, wzbudzanie i kontrola nieświadomego afektu, KBN, wykonawca

Publikacje

Książki

Doliński, D. Błaszczak, W. (red). (2011). Dynamika emocji: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artykuły

Błaszczak, W. (2013). Huśtawka emocjonalna: Konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach. Psychologia Społeczna, 3, 262-276.

Blaszczak, W., Imbir, K. (2012). Use of affective priming to measure the implicit self-reference effect. Psychological Reports, 111, 107-114.

Błaszczak, W., Pochwatko, G., Ohme, R. (2012). O wartościowaniu poza świadomością i niektórych jego konsekwencjach. W: A. Szuster, D. Maison, D. Karwowska i R. Ohme (red.), W stronę podmiotowości: O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 87-111). Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Błaszczak, W. (2011). Fazowe zmiany emocji: Konsekwencjach nagłego wycofania emocji i wzbudzania emocji o kontrastowych znakach. W: D. Doliński i W. Błaszczak (red.), Dynamika emocji: teoria i praktyka (s.43-59). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błaszczak, W. (2008). Jednoczynnikowa analiza wariancji z powtarzanym pomiarem: Badanie efektów odnoszenia do Ja utajonych stymulacji afektywnych. W: G. Kwiatkowska i K. Stasiuk (red.),SPSS w praktyce psychologicznej (s. 87-94). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, W. (2007). O efektach odnoszenia do Ja afektu wzbudzanego poza świadomością. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 157-163). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Godlewska, M., Kobylińska, D.,Błaszczak, W. i Ohme, R. (2007). Ukierunkowanie wpływu nieuświadamianego afektu. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia(s. 85-94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pochwatko, G., Błaszczak, W. i Kukliński, K. (2007). Vademecum badacza pracującego w paradygmacie podprogowego poprzedzania. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 337-353). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ohme, R.K., Pochwatko, G. i Błaszczak, W. (2007). Wzbudzanie nieuświadamienego afektu na drodze podprogowego poprzedzania. W: R.K. Ohme (red.), Nieuświadamiany afekt: Najnowsze odkrycia (s. 31-44). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Błaszczak, W., Koterski, M. i Doliński, D. (2003). Kto wzbudza strach a kto prosi? W poszukiwaniu determinant efektywności huśtawki emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne9, 261-269.

Błaszczak, W. (2001). Wpływ utajonych informacji afektywnych na formułowanie sądów o Ja. W: M. Jarymowicz (red.), Pomiędzy afektem a intelektem: Poszukiwania empiryczne (s. 95-106). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Błaszczak, W. (2001). W poszukiwaniu specyfiki utajonego Ja. Studia Psychologiczne39, 147-160.

Ohme, R.K., Błaszczak, W. i Pochwatko, G. (1999). Odmienne efekty wpływu rozproszonego afektu: Zjawisko asymilacji i kontrastu. Studia Psychologiczne37, 43-59.

Ohme, R.K., Pochwatko, G. i Błaszczak, W. (1999). Paradygmat afektywnego poprzedzania: W poszukiwaniu nowej procedury badawczej. Studia Psychologiczne37, 7-28.