Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Błaszczak

dr Anna Błaszczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Psychologii UMCS, p. 75, tel: 81 537 63 85


Dyżur: wtorek, g. 9:30 - 11:30


Konsultacje: środa, g. 11.15-13.15


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

psychologia różnic indywidualnych

diagnoza psychologiczna

poznawcze i osobowościowe uwarunkowania sukcesów edukacyjnych

czynniki wpływające na percepcje i ocenę ucznia

uważność

skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności


Działalność naukowa

Książki:

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja. Różnice płciowe, konsekwencje. Wydawnictwo UMCS.

Artykuły:

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja a społeczne kategoryzacje. Czasopismo Psychologiczne. 16, 77-86.

Błaszczak, A. (2011). O podmiotowych uwarunkowaniach angażowania się w działanie na rzecz innych ludzi. Współzależność schematu Ja a gotowość do zachowań prospołecznych. W: G.E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie (s. 63-76). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, A. (2012). Odrębność i współzależność schematu Ja. Dyspozycyjne uwarunkowania traktowania bliźniego jak siebie samego.  W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości. O emocjonalności, tożsamości, dobrzych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 181-202).Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Błaszczak, A. (2017). MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek. Annales sectio J, 30, 245-258.

Błaszczak, A. (2018). Wpływ Treningu Redukcji Stresu opartego na uważności (MBSR) na zdrowie fizyczne. Annales sectio J, 31, 61-73.

Błaszczak, A. (2018). Metafora w praktyce terapeutycznej w ujęciu Miltona Ericksona. Annales sectio J, 31, 113-120.

Błaszczak, A. (2019). Skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności jako metody wsparcia personelu pielęgniarskiego w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Pielęgniarstwo Polskie, 72, 192-197.