Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Błaszczak

dr Anna Błaszczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Blaszczak
https://orcid.org/0000-0003-0597-5117
Konsultacje

Instytut Psychologii UMCS, ul. Głeboka 45, p. B 4.09


Dyżur: wtorek, g. 9:30 - 11:30


Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: 


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja), we wtorki (8.00-9.30)  po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: anna.blaszczak@umcs.lublin.pl.


Link do konsultacji na Wirtualnym Kampusie: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=183112


 


 


 


 


 


 

O sobie

Aktualnie zajmowane stanowiska:

Koordynator z ramienia Katedry ds. programu Erasmus i współpracy międzynarodowej

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia różnic indywidualnych

diagnoza psychologiczna

poznawcze i osobowościowe uwarunkowania sukcesów edukacyjnych

czynniki wpływające na percepcje i ocenę ucznia

uważność

skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności

 

Prowadzone wykłady i szkolenia:

Psychologia różnic indywidualnych

Psychologia ogólna

Wprowadzenie do psychologii

Ogólne przygotowanie psychologiczne

Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole

Human Relationships


Działalność naukowa

Publikacje:

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja. Różnice płciowe, konsekwencje. Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, A. (2010). Współzależność schematu Ja a społeczne kategoryzacje. Czasopismo Psychologiczne. 16, 77-86.

Błaszczak, A. (2011). O podmiotowych uwarunkowaniach angażowania się w działanie na rzecz innych ludzi. Współzależność schematu Ja a gotowość do zachowań prospołecznych. W: G.E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie (s. 63-76). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Błaszczak, A. (2012). Odrębność i współzależność schematu Ja. Dyspozycyjne uwarunkowania traktowania bliźniego jak siebie samego.  W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości. O emocjonalności, tożsamości, dobrzych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 181-202).Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Błaszczak, A. (2017). MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek. Annales sectio J, 30, 245-258.

Błaszczak, A. (2018). Wpływ Treningu Redukcji Stresu opartego na uważności (MBSR) na zdrowie fizyczne. Annales sectio J, 31, 61-73.

Błaszczak, A. (2018). Metafora w praktyce terapeutycznej w ujęciu Miltona Ericksona. Annales sectio J, 31, 113-120.

Błaszczak, A. (2019). Skuteczność treningu redukcji stresu opartego na uważności jako metody wsparcia personelu pielęgniarskiego w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Pielęgniarstwo Polskie, 72, 192-197.

Blaszczak, A. (2019). Inteligencja i sumienność jako predyktory sukcesów maturalnych. Kiedy ciężka praca liczy się bardziej niż bycie bystrym? Edukacja, 4, 49-64.

Błaszczak, A. (2020). Znaczenie osobowościowych i intelektualnych korelatów osiągnięć szkolnych. Annales sectio J, 33, 25-34.

Blaszczak, A. (2020). Teaching Academic Honesty in general and Ethical Standards in Psychological Research within International Baccalaureate Diploma Programme with reference to the examples of good practices from Międzynarodowe Liceum Paderewski in Lublin, Poland. Edukacja, 1, 19-33.

 

Aktywność naukowa: 

Wykłady międzynarodowe: 

Organizacja konferencji naukowych: 

Nagrody Naukowe:

Rozwój naukowy: 

Bio: