Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Sikorska-Golianek

dr Jolanta Sikorska-Golianek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Telefon
+48 (81) 537 26 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje  ( w formie zdalnej - MS.Teams) w semestrze letnim 2021/2022 :


poniedziałek: 13.00-14.00


piątek : 13.00-14.00

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, pokój 411
20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką UMCS. Tytuł doktora nauk humanistyczych w zakresie językoznawstwa uzyskałam w roku 1992 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Rozprawa doktorska p.t.: « Syntagmes nominaux en fonction d’apposition en français contemporain » (Grupy nominalne w funkcji apozycji we współczesnej francuszczyźnie), promotor : prof. dr hab. Stanisław Karolak.

Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Romanistyki w Instytucie Neofilologii UMCS. 

Specjalizuję się głównie w semantyce grup nominalnych w języku francuskim. Prowadzę zajęcia w formie wykładowej i konwersatoryjnej z gramatyki opisowej języka francuskiego (fonetyka, morfologia, składnia) i praktycznej nauki języka francuskiego (komunikacja ustna, gramatyka praktyczna, wymowa, leksyka).