Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Sikorska-Golianek

dr Jolanta Sikorska-Golianek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Telefon
+48 (81) 537 26 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023 


poniedziałek : 11.30-12.30 (pokój 410)


piątek : 12.00-13.00 (pokój 410)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, pokój 411
20-031 Lublin

O sobie

Jestem absolwentką UMCS. Tytuł doktora nauk humanistyczych w zakresie językoznawstwa uzyskałam w 1992 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Moja rozprawa doktorska poświęcona była grupom nominalnym pełniących funkcję apozycji « Syntagmes nominaux en fonction d’apposition en français contemporain » a jej promotorstwa podjął się prof. dr hab. Stanisław Karolak.

Obecnie zatrudniona jestem na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Romanistyki w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS. 

Specjalizuję się głównie w semantyce grup nominalnych w języku francuskim. Prowadzę zajęcia w formie wykładowej i konwersatoryjnej z gramatyki opisowej języka francuskiego (fonetyka, morfologia, składnia) oraz praktycznej nauki języka francuskiego (komunikacja ustna, gramatyka praktyczna, wymowa, leksyka).