Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk

Telefon
+48 (81) 537-57-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

"Mała Chemia" pok. 35, semestr zimowy 2022/23: środa 12:00-13:30 (ewentualnie inny termin po wcześniejszym umówieniu mailowym bądź telefonicznym)

Działalność naukowa

Profil badawczy:

1) Synteza dwu i wieloskładnikowych organicznych form krystalicznych na drodze współ-krystalizacji w roztworach.

2) Badania strukturalne, spektroskopowe i termiczne  krystalicznych faz stałych.

3) Identyfikacja oddziaływań międzycząsteczkowych i syntonów supramolekularnych w adduktach molekularnych.

4) Teoretyczne modelowanie DFT układów molekularnych.

5) Synteza i właściwości metaloorganicznych polimerów koordynacyjnych opartych na  jonach metali bloku s, d i f układu okresowego i łącznikach karboksylanowych.

 

Wybrane publikacje (lista filadelfijska):

J. Sienkiewicz-Gromiuk, A. Drzewiecka-Antonik, The first noncovalent-bonded supramolecular frameworks of (benzylthio)acetic acid with proline compounds, isonicotinamide and tryptamine, Molecules (2022) 27:8203

M. Kalinowska, K. Gryko, E. Gołębiewska, G. Świderski, H. Lewandowska, M. Pruszyński, M. Zawadzka, M. Kozłowski, J. Sienkiewicz-Gromiuk, W. Lewandowski, Fe(III) and Cu(II) complexes of chlorogenic acid: Spectroscopic, thermal, anti-/pro-oxidant, and cytotoxic studies, Materials (2022) 15:6832     

R. Łyszczek, I. Rusinek, A. Ostasz, J. Sienkiewicz-Gromiuk, D. Vlasyuk, M. Groszek, A. Lipke, O. Pavlyuk, New coordination polymers of selected lanthanides with 1,2-phenylenediacetate linker: structures, thermal and luminescence properties, Materials (2021) 14:4871

M. Kalinowska, J. Sienkiewicz-Gromiuk, G. Świderski, A. Pietryczuk, A. Cudowski, W. Lewandowski, Zn(II) complex of plant phenolic chlorogenic acid: antioxidant, antimicrobial and structural studies, Materials (2020) 13:3745                                                            

R. Łyszczek, I. Rusinek, J. Sienkiewicz-Gromiuk, M. Iwan, O. Pavlyuk,3-D lanthanide coordination polymers with the flexible 1,3-phenylenediacetate linker: spectroscopic, structural and thermal investigations, Polyhedron (2019) 159:93-101

J. Sienkiewicz-Gromiuk,DFT approach to (benzylthio)acetic acid: conformational search, molecular (monomer and dimer) structure, vibrational spectroscopy and some electronic properties, Spectrochim. Acta A (2018) 189:116-128

J. Sienkiewicz-Gromiuk, I. Rusinek, Ł. Kurach, Z. Rzączyńska,Thermal and spectroscopic (IR, XPS) properties of lanthanide(III) benzene-1,3,5-triacetate complexes, J. Therm. Anal. Calorim. (2016) 126:327–342

J. Sienkiewicz-Gromiuk, B. Tarasiuk, L. Mazur, New organic single crystal of (benzylthio)acetic acid: Synthesis, crystal structure, spectroscopic (ATR-FTIR, 1H and 13C NMR) and thermal characterization, J. Mol. Struct. (2016) 1110:65-71

R. Łyszczek, H. Głuchowska, J. Sienkiewicz-Gromiuk, L. Mazur, B. Tarasiuk,Coordination polymers of Na(I), Mg(II) and Co(II) ions based on biphenyl-4,4’-diacetic acid: Synthesis, crystal structures and thermal properties, Polyhedron (2015) 99:132-140

E. Regulska, M. Kalinowska, S. Wojtulewski, A. Korczak, J. Sienkiewicz-Gromiuk, Z. Rzączyńska, R. Świsłocka, W. Lewandowski,Theoretical (in B3LYP/6-3111++G** level), spectroscopic (FT-IR, FT-Raman) and thermogravimetric studies of gentisic acid and sodium, copper(II) and cadmium(II) gentisates, Spectrochim. Acta A (2014) 132:713-725

J. Sienkiewicz-Gromiuk, H. Głuchowska, B. Tarasiuk, L. Mazur, Z. Rzączyńska, Synthesis, structural, spectroscopic and thermal characteristics of disubstituted biphenyl derivative: biphenyl-4,4'-diacetic acid J. Mol. Struct. (2014) 1070:110-116

M. Kalinowska, J. Piekut, A. Bruss, C. Follet, J. Sienkiewicz-Gromiuk, R. Świsłocka, Z. Rzączyńska, W. Lewandowski,Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H, 13C NMR, UV/VIS), thermogravimetric and antimicrobical studies of Ca(II), Mn(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes of ferulic acid, Spectrochim. Acta A (2014) 122:631-638