Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Sanecki

dr Grzegorz Sanecki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Telefon
+48 81 5376336
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, konsultacje odbywać się będą:  • w środy - w formie stacjonarnej, w godz. 15.00-16.00, Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43, pokój 2.10,

  • w czwartki - w formie zdalnej, w godz. 16.00-17.00.


Bardzo proszę o wcześniejsze mailowe zgłaszanie chęci spotkania się na konsultacjach zdalnych. Link do konsultacji zdalnych:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=537205

O sobie

  

 

 

 


Działalność naukowa

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

– rynek pracy i bezrobocie,

– współczesna emigracja zarobkowa Polaków,

– poczucie bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego oraz jego zagrożenia,

– system wartości i aspiracje współczesnego społeczeństwa polskiego,

– potrzeby edukacyjne i zawodowe dorosłych,

– przemiany edukacji dorosłych.


Ogłoszenia