Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Sanecki

dr Grzegorz Sanecki
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, w dniach 28.02. - 13.03.2022 r.  konsultacje odbywać się będą: w formie zdalnej we wtorki i piątki w godz. 12.00 - 13.00.


W dalszej części semestru konsultacje będą odbywać się:  • we wtorki w formie stacjonarnej w godz. 12.00-13.00, pokój 210,

  • w piątki w formie zdalnej w godz. 12.00-13.00,


Bardzo proszę o wcześniejsze mailowe zgłaszanie chęci spotkania się na konsultacjach. Link do konsultacji:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16595#section-0

O sobie

  

 

 

 


Działalność naukowa

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

– rynek pracy i bezrobocie,

– współczesna emigracja zarobkowa Polaków,

– poczucie bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego oraz jego zagrożenia,

– system wartości i aspiracje współczesnego społeczeństwa polskiego,

– potrzeby edukacyjne i zawodowe dorosłych,

– przemiany edukacji dorosłych.


Ogłoszenia