Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Sanecki

dr Grzegorz Sanecki
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 (pok. 45):


a)  środy, godz. 11.00 - 13.00,


b)  czwartki: godz. 11.00 - 13.00.


UWAGA!


Konsultacje 05.03.2020 r. odbędą się w godzinach 14.45-16.45.

O sobie

  

 

 

 


Działalność naukowa

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

– rynek pracy i bezrobocie,

– współczesna emigracja zarobkowa Polaków,

– poczucie bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego oraz jego zagrożenia,

– system wartości i aspiracje współczesnego społeczeństwa polskiego,

– potrzeby edukacyjne i zawodowe dorosłych,

– przemiany edukacji dorosłych.


Ogłoszenia