Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Sylwia Sagan

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Telefon
81 537 51 65
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym
czwartek 13:30-15:00 online
piątek 11:30-13:00Forma stacjonarna
p. 519/520


 


Forma zdalna
kontakt e-mail/teams


 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMIXAb3y3kwTilD-YrN-P3DVfqTbBAQaSJ3eyO52nIWs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=40ba4525-25f5-4e28-9163-fec29a9231d9&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 


 

Adres

Wydział Ekonomiczny UMCS ; pokój 519/520