Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
537-55-46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 8-10, pok. 402 (Duża Chemia).

O sobie

Prodziekan Wydziału Chemii: 2005-2008 i 2008-2012
Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej: 2011-2015 i 2015-2019
Kierownik Katedry Technologii Chemicznej: 2019- 

Doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą:

1989/1990 (wrzesień 1989 - sierpień 1990) Instytut Chemii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, „Controlled surface reactions of SnEt4 with VIII group metals supported on different metal oxides and carbon”, roczny staż naukowy w zespole prof. Josefa Margitfalviego.

1992 (marzec-lipiec) Ecole National Superieure de Chimie de Lille, Francja, „Investigations of hydrocarbons conversion over tungsten catalysts”, czteromiesięczny staż naukowy w zespole prof. Ginette Leclercq.

Recenzje 31 doktoratów oraz 18 wniosków na stanowisko profesora wykonane na prośbę władz uczelni z Pakistanu (Quaid-i-Azam University Islamabad, University of Punjab, Sargodha University, Government College University Faisalabad, Kohat University of Science and Technology, Allama Iqbal Open University Islamabad, University of Balochistan Quetta).

Urodzony 24.02.1959. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Absolwent Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1983). Doktorat pod kierunkiem profesora J. Barcickiego w 1992 (UMCS). Hablitacja w 2004 (UMCS). Tytuł naukowy profesora (2014).

Autor i współautor 169 opublikowanych artykułów naukowych, 316 komunikatów i wystąpień oraz około 340 innych form działalności naukowej (m.in. recenzje artykułów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wniosków na stanowisko oraz tytuł naukowy profesora, wykłady krajowe i zagraniczne).
Przedstawiciel Wydziału Chemii w European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). W latach 2006-2008 oraz 2008-2010 członek zespołu Eurobachelor and Euromaster Label Committee. Od 2014 doradca tego zespołu.

Zainteresowania naukowe obejmują m.in. preparatykę nośnikowych katalizatorów mono- i bimetalicznych a także zastosowania metod spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii fotoakustycznej do charakterystyki powierzchni ciał stałych, adsorbentów i katalizatorów.

Żonaty, troje dzieci. Żona - Beata, jest nauczycielem biologii w XIV LO w Lublinie i głównym specjalistą ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
Córka - Marta jest absolwentką grafiki (Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie) i historii sztuki (KUL w Lublinie). Doktorat z historii sztuki 2019. 

Córka – Aleksandra (mgr inż. architektury), absolwentka Politechniki Lubelskiej.
Syn – Aleksander lekarz, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Wnuczka - Natalia (14 lat).

Działalność na rzecz uczelni

 • Członek Rady Wydziału Chemii: 1993-1999, 2002-2019;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Chemicznych: 2019-
 • Członek Senatu UMCS w XXII kadencji: 2008-2012,
 • Członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą: 2008-2012 i 2012-2016;
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej: 2011-2012;
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Stypendiów Naukowych: 2008-2012;
 • Członek Kapituły Medali UMCS: 2008-2012;
 • Członek Rady Bibliotecznej: 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020 i 2020-2024 (przewodniczący rady);
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. systemu punktowego (1996-1999);
 • Współautor (z prof. J. Rogalskim z Wydziału BiNoZ) w przygotowaniu pierwszej aplikacji Uniwersytetu do udziału w programie Socrates;
 • Współautor i administrator rocznego projektu Tempus CME-03059 QUALITY OF EDUCATION SYSTEM TESTING (QUEST), którego koordynatorem i kontraktorem był prof. J. Szynal;
 • Autor i administrator ponad 3-letniego projektu Tempus S_JEP-12228 UMCS - CHEMICAL STUDIES REORGANIZATION (UMCS-CSR), którego koordynatorem i kontraktorem był prof. J. Rayss (grant ok. 300 tys. EUR);
 • Wydziałowy Koordynator ds. programów międzynarodowych (2003 - 2005);
 • Wydziałowy (2004-2006) i Uczelniany (2004-2016) Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS;
 • Członek Komisji Rektorskiej do Opracowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu (29.06.2004 – 31.08.2005).

 Nagrody i wyróżnienia

 • Od marca 1995 do 2006 r. oficjalny korespondent naukowego czasopisma katalitycznego Applied Catalysis A: General News Brief;
 • W ramach programu Socrates cykl wykładów na Uniwersytecie w Limerick (Rep. Irlandii) - czerwiec 2000, na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Porto (Portugalia) - listopad 2001, w Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille (Francja) - styczeń 2005, w South Karelia Polytechnic, Imatra (Finlandia) - marzec 2005, Uniwersytet w Aalborg (Dania) - kwiecień 2008;
 • Wielokrotnie nagrody JM Rektora UMCS;
 • 09.2002 – 08.2003 stypendium naukowe JM Rektora UMCS;
 • nagroda im. W. Kemuli przyznana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, 15-18.09.2003 Lublin;
 • Powołanie przez Komisję Europejską na członka Polskiego Zespołu Promotorów Procesu Bolońskiego (09.2004-12.2006), potwierdzone nominacją przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, 21.10.2004.  Od lipca 2007 do czerwca 2011, członek Polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich.
 • Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2013-2015, 2016-2018 i 2019-2021.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach 2015-2019; Przewodniczący Komisji ds. rozwoju i oceny kadry w w/w Radzie Naukowej i Wiceprzewodniczący Rady.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie
  (2019-2021),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (23.09.2009).
 • Złoty Krzyż Zasługi (23.09.2010).
  Medal okolicznościowy PTChem za wkład pracy na rzecz Towarzystwa oraz za działalność
  w Prezydium ZG w kadencji 2013-2015 (Gdańsk 21.09.2015).

Wybrane artykuły naukowe
1.J. Ryczkowski, IR spectroscopy in catalysis, Catal. Today, 68 (2001) 263-381.
2. J. Ryczkowski, M. Kuśmierz, D. Nazimek, S. Pasieczna, Hydrogenolysis of n-butane over
    Ru/Al2O3 catalysts, Adsorp. Sci. Technol., 20 (2002) 995-1011.
3. J. Ryczkowski, Ruthenium red interaction with alumina surface – FT-IR/PAS studies, 
    
Vibr. Spectrosc., 34 (2004) 247-252.
4. J. Ryczkowski, S. Pasieczna, J.L. Figueiredo, M.F.R. Pereira, T. Borowiecki,
   Characterization of activated carbons by FT-IR/PAS and TPD, J. Phys. IV, 117 (2004) 57-64.
5. Sadiq-ur-Rehman, Khadija Shahid, Saqib Ali, Mohammad Mazhar, Amin Badshah, George
    Eng, Xueqing Song, Janusz Ryczkowski, Synthesis, spectroscopic characterization, and in
    vitro biological activity of organotin(IV) complexes of (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-
    2-propenoic acid, Heteroatom Chem., 16 (2005) 175-183.
6. J. Ryczkowski, J. Goworek, T. Borowiecki, W. Gac, S. Pasieczna, Temperature removal of
    templating agent from MCM-41 silica materials, Thermochim. Acta, 434 (2005) 2-8.
7. J. Ryczkowski, IR studies of EDTA alkaline salts interaction with the surface of inorganic
    oxides, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 813-822.
8. T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Promoters of the catalysts for methane conversion into
    synthesis gases, in Focus on Catalysis Research (L.P. Bevy, Ed.), Nova Publishers
    (ISBN: 1-59454-810-2, 2006, pp 101-146.
9. J. Ryczkowski, Spectroscopic evidences of EDTA interaction with inorganic supports
     during the preparation of supported metal catalysts, Vibr. Spectrosc., 43 (2007) 203-209.
10. J. Ryczkowski, Application of infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis,
       Catal. Today, 124 (2007) 11-20.
11. J. Ryczkowski, Laser Spectroscopy Applied to Catalysis Research, Chapter 14 in Lasers in Chemistry:
      Probing and Influencing Matter 
(M. Lackner, Ed.), Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-31997-8, 2008,
      pp 403-422.
12. M. Kijeńska, E. Kowalska, B. Pałys, J. Ryczkowski, Degradability of composites of low density
       polyethylene/polypropylene blends filled with rape straw,
       Polymer Degrad. Stability, 95 (2010) 536-542.
13. J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis and surface science, 
       Appl. Surf. Sci.,  256 (2010) 5545-5550.
14. M. Barczak, A. Dąbrowski, S. Pikus, J. Ryczkowski, P. Borowski, M. Kozak, Studies of the structure
       and chemistry of SBA-15 organosilicas functionalized with amine, thiol, vinyl and phenyl groups,
       Adsorption, 16 (2010) 457-463.
15. K. Antoniak, P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol, A. Wach, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski,
       Effect of flash calcined alumina support and potassium dopping on the activity of Co-Mo catalysts
       in sour gas shift process, Appl. Catal. A: Gen., 423-424 (2012) 114-120.
16. T. Borowiecki, M. Dmoch, E. Franczyk, A. Gołębiowski, P. Kowalik, J. Ryczkowski, Skroplony
      gaz ziemny (LNG). Właściwości i zastosowanie w przemyśle azotowym,
      Przem. Chem., 92 (2013) 2331-2338.

17. K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, W. Próchniak, W. Raróg-Pilecka, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski,
      Sour gas shift process over sulfided Co-Mo-K catalysts supported on carbon material - support
      characterization and catalytic activity of catalysts, Fuel Proc. Tech., 138 (2015) 305-313.
18. A. Klyushina, K. Pacultová, St. Krejcová, G. Słowik, K. Jirátová, F. Kovanda, J. Ryczkowski,
      L. Obalova, Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition,
      over K-doped Co3O4, Catal. Today, 257 (2015) 2-10.

19. D. Macina, Z. Piwowarska, K. Taracha, K. Góra-Marek, J. Ryczkowski, L. Chmielarz,
      Mesoporous silica materials modified with alumina polycations as catalysts for the synthesis of
      dimethyl ether from methanol, Mater. Res. Bull.74 (2016) 425-435.
20. K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Konkol, W. Próchniak, R. Bicki, W. Raróg-Pilecka,
      P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Sulfur tolerant Co–Mo–K catalysts supported on carbon materials
      for sour gas shift process — Effect of support modification, Fuel Process. Technol., 144 (2016) 305–313.
21. M. Bonarowska, Z. Kaszkur, G. Słowik, J. Ryczkowski, Z. Karpiński, Tetrachloromethane as an
      effective agent for transforming nanoparticles of palladium and gold in supported catalysts,
      ChemCatChem, 8 (2016) 2625-2629.
22. J. Kurczewska, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, G. Schroeder, Photoacoustic infrared
      spectroscopic studies of silica gels with organically functionalized surface,
      Spectrosc. Lett., 49 (2016) 529-534.
23. L. Chmielarz, A. Kowalczyk, M. Skoczek, M. Rutkowska, B. Gil, P. Natkańskia, M. Radko, M. Motak,
      R. Dębek, J. Ryczkowski, Porous clay heterostructures intercalated with multicomponent pillars as catalysts
      for dehydration of alcohols, Appl. Clay Sci., 160 (2018) 116-125.
24. P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy
      as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres,
      Polymer Testing, 76 (2019) 173–180.
25. M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder, Photoacoustic infrared spectroscopic
      studies of silica surface functionalized by dendrimers, Vibrational Spectroscopy, 103 (2019) 102943.
      DOI: 10.1016/j.vibspec.2019.102943
2
6. J. Ryczkowski, EDTA – synthesis and selected applications, Annales UMCS,  Sectio AA Chemia, 74 (2019)
      1-8. DOI: 10.17951/aa.2019.74.1.1-8
27. R. Bicki, K. Antoniak-Jurak, K. Michalska, M. Konkol, P. Kowalik, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, G. Słowik,
      T. Borowiecki, The effect of La2O3 i CeO2 modifiers on properties of Ni-Al catalysts for LNG prereforming,
      Int. J. Hydrogen Energ., 46 (2021) 11664-11676; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.01.038
28. J. Ryczkowski, The future of carbon dioxide, Prog. Petrochem. Sci. (PPS.000578), 4(1) (2021) 391-393;
      DOI: 10.31031/PPS.2021.04.000578

 


Działalność naukowa

Kataliza heterogeniczna. Zastosowania spektroskopii fotoakustycznej w podczerwieni do charakterystyki ciał stałych.