Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Iwona Gęca

dr Iwona Gęca
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
81-537-77-49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 9.00 - 11.00

O sobie

2007 r.: ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Chemii UMCS

2011 r.: uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych; tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza stripingowa niklu, kobaltu i rtęci z wykorzystaniem elektrod przyjaznych dla środowiska. Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk.


Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

1. Zastosowanie podwójnego nagromadzania i stripingu jako nowego sposobu obniżania granicy wykrywalności i eliminacji interferencji w analizie stripingowej.

2. Zastosowanie przyjaznych środowisku mikroelektrod pracujących w analizie stripingowej jonów metali i związków organicznych

Spis publikacji: (2015-2020)

1. Iwona Rutyna, Mateusz Ochab, Mieczysław Korolczuk, Double Deposition and Stripping Steps for Trace
Determination of Au(III) Using Anodic Stripping Voltammetry, Electroanalysis 27 (2015) 2486-2491

2. Mieczyslaw Korolczuk, Mateusz Ochab,Iwona Rutyna,Determination of As(III) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps at two gold working electrodes, Talanta 144 (2015) 517-521

3. Iwona Rutyna, Determination of folic acid at a bismuth film electrode by adsorptive stripping voltammetry, Analytical Letters 48 (2015) 1593-1603

4. Iwona Rutyna, Mieczyslaw Korolczuk, Determination of cobalt by adsorptive stripping voltammetry with double
accumulation and stripping steps, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 95 (2015) 1042-1053

5. Iwona Gęca, Mateusz Ochab, Mieczyslaw Korolczuk, An adsorptive stripping voltammetry of nickel and cobalt
at a solid lead electrode, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 96 (2016) 1264-1275

6. Mateusz Ochab, Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Determination of trace Se(IV) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps, Talanta 165 (2017) 364-368

7. Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Sensitive Anodic Stripping Voltammetric Determination of Indium(III) Traces Following Double Deposition and Stripping Steps, J. Electrochem. Soc. 164 (2017) H183-H187

8. Iwona Gęca, Mieczyslaw Korolczuk, Anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping
steps: Application of a new approach in the course of lead ion determination, Talanta 171 (2017) 321-326

9. Iwona Gęca, Mateusz Ochab, Sensitive Anodic Stripping Voltammetric Copper Ions Determination Preformed in Double Deposition and Double Stripping Steps System for Real Water Samples Analysis, Electroanalysis 32 (2020) 1364-1369.

10. Iwona Gęca, Mateusz Ochab, Mieczysław Korolczuk, Application of a solid lead microelectrode as a new voltammetric sensor for adsorptive stripping voltammetry of U(VI), Talanta, 207, 120309, 2020 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120309).

11. Iwona Gęca, Mateusz Ochab, Mieczysław Korolczuk, Anodic Stripping Voltammetry of Tl(I) Determination with the Use of a Solid Bismuth Microelectrode, Journal of the Electrochemical Society 167 (2020) 086506.

12. Mateusz Ochab, Iwona Gęca, Mieczysław Korolczuk, The new Micro-set for Adsorptive Stripping Voltammetric Simultaneous Determination of Nickel and Cobalt Traces in Aqueous Media, Electroanalysis, 31 (2019) 1769-1774.

13. Mateusz Ochab, Iwona Gęca, Mieczysław Korolczuk, Sensitive Simultaneous Determination of Rutin and Folic Acid with the Use of a Solid Lead Electrode by Means of Adsorptive Stripping Voltammetry, Electroanalysis, 31 (2019) 2206-2213.

 

Działalność dydaktyczna:

- promotor obronionych 10 prac licencjackich


Ogłoszenia

Pokój 525;

tel. 81-537-77-49