Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Rusinek

dr Katarzyna Rusinek
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Telefon
(81) 537 63 34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Konsultacje we wrześniu 2021 roku odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: katarzyna.rusinek@mail.umcs.pl 

Miejsce: kampus - Katarzyna Rusinek - Konsultacje semestr letni 2020/21

https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=285625

środa: 9:00-11:00

Serdecznie zapraszam, 
Katarzyna Rusinek


UWAGA!!!

Uprzejmie informuję, że w dniach 27.07-5.09.2021 przebywam na urlopie wypoczynkowym.
K. Rusinek

 


 


 


 


 

Adres

Narutowicza 12, p. 53A
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza:

Problematyka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza rola i znaczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci z niepełnosprawnością w różnych formach kształcenia.

 

Współpraca naukowa:

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wodnik Szuwarek”, działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju przy opracowywaniu innowacyjnego projektu: „Model pracy zespołu do spraw przygotowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacji do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony przez Lubelską Fundację Rozwoju. Pełniłam w nim funkcję eksperta i opracowałam raport z przeprowadzonych badań dotyczących wprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda indywidualna Rektora UMCS III stopnia (23 października 2019 r.)

 

Najważniejsze publikacje:

Rusinek K., Biblioterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] red. A. Pawlak-Kindler: Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 105-128.

Rusinek K., Współczesne ujęcie niepełnosprawności intelektualnej [w:] red. A. Pawlak-Kindler: Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 11-35.

Rusinek K., Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Szkoła Specjalna nr 1/2015, s. 16-27.

Rusinek K., Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 2014, vol. XXVII, zeszyt 2, s. 102-122.

Rusinek K., Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących [w:] Szkoła Specjalna nr 2/2011, s.113-121.

Rusinek K., Postawy młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym wobec zachowań dewiacyjnych [w:] red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Lublin 2010, s. 81-87.