Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Rusinek

Telefon
(81) 537 63 56 (czynny w godzinach konsultacji stacjonarnych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Konsultacje we wrześniu 2023 r. odbywają się w następujących terminach:

1) poniedziałki: 8:30-9:30 - w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: katarzyna.rusinek@mail.umcs.pl 
Miejsce: kampus - Katarzyna Rusinek - Konsultacje semestr letni 2022/23
link bezpośredni: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=285625

2) środy: 9.00-10.00 - w trybie stacjonarnym (Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43, pok. 3.11).

Uwaga!!!

W tym tygodniu moje konsultacje stacjonarne odbędą się w poniedzialek (25.09) w godzinach 11.00-12.00.

 Z poważaniem,

Katarzyna Rusinek

 

Adres

Głęboka 43, p. 3.11
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza:

Problematyka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza rola i znaczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci z niepełnosprawnością w różnych formach kształcenia.

 

Współpraca naukowa:

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wodnik Szuwarek”, działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju przy opracowywaniu innowacyjnego projektu: „Model pracy zespołu do spraw przygotowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacji do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony przez Lubelską Fundację Rozwoju. Pełniłam w nim funkcję eksperta i opracowałam raport z przeprowadzonych badań dotyczących wprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora UMCS (23 października 2019 r.)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (17 sierpnia 2021 r.)
Nagroda Indywidualna V stopnia Rektora UMCS (21 października 2022 r.)

 

Najważniejsze publikacje:

Rusinek K., Biblioterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] red. A. Pawlak-Kindler: Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 105-128.

Rusinek K., Współczesne ujęcie niepełnosprawności intelektualnej [w:] red. A. Pawlak-Kindler: Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 11-35.

Rusinek K., Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Szkoła Specjalna nr 1/2015, s. 16-27.

Rusinek K., Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 2014, vol. XXVII, zeszyt 2, s. 102-122.

Rusinek K., Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących [w:] Szkoła Specjalna nr 2/2011, s.113-121.

Rusinek K., Postawy młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym wobec zachowań dewiacyjnych [w:] red. Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Lublin 2010, s. 81-87.