Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Milena Bieniek

dr Milena Bieniek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METOD BADAWCZYCH ZARZĄDZANIA
Telefon
815375356
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-9686-7650
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204768449
Konsultacje

 wtorek, piątek 11-12:30, na Teams kod do spotkania: 1n231gk
lub mailowo w tym czasie

Adres

Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

1999 magister matematyki

2006 doktor nauk matematycznych


Działalność naukowa

Kybernetika Dr M. Bieniek, prof. D. Szynal On entropies of random partitions of the unit segment, 44, 1, 75-94, 2007

Comminications In Statistics. Theory and Methods. M. Bieniek Projection mean-variance bounds on expectations of kth record values from restricted families, 36, 4, 670-679, 2007

Logistyka. M. Bieniek, Stochastic demand in inventory location 4, 1665-1672, 2014

Journal of Statistical Planning and Inference. M. Bieniek, prof. D. Szynal On kth rekord times, rekord values and their moments, 137, 1, 12-22, 2007

Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica, Globalizacja a lokalizacja produkcji w warunkach niepewności popytu, 1 (298), 165-176, 2014

Omega. M. Bieniek. International Journal of Managemant Sciences. M.Bieniek,Note of facility location with stochastic demand, 2015.

 Optimization Letters. M. Bieniek. Vendor and retailer managed consignment inventory with additive price-dependent demand. 13 (8), 1757-1771, November 2019.

European Journal of Operational Research. M. Bieniek. The ubiquitous Nature of Inventory: Vendor Managed Consignment Inventory in adverse market conditions. 0nline 2019

Trends in Food Science and Technology. A. Kowalska, L. Manning, M. Bieniek. Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study. 2019