Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Milena Bieniek

dr Milena Bieniek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STATYSTYKI I EKONOMETRII
Telefon
815375356
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 13-15, wtorek 11:30-13:30, pokój 1115

Adres

Rektorat pok. 1115
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

1999 magister matematyki

2007 doktor nauk matematycznych


Działalność naukowa

Kybernetika Dr M. Bieniek, prof. D. Szynal On entropies of random partitions of the unit segment, 44, 1, 75-94, 2007

Comminications In Statistics. Theory and Methods. M. Bieniek Projection mean-variance bounds on expectations of kth record values from restricted families, 36, 4, 670-679, 2007

Logistyka. M. Bieniek, Stochastic demand in inventory location 4, 1665-1672, 2014

Journal of Statistical Planning and Inference. M. Bieniek, prof. D. Szynal On kth rekord times, rekord values and their moments, 137, 1, 12-22, 2007

Acta Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica, Globalizacja a lokalizacja produkcji w warunkach niepewności popytu, 1 (298), 165-176, 2014

Omega. International Journal of Managemant Sciences. M.Bieniek,Note of facility location with stochastic demand, 2015.