Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Rotko

dr Marek Rotko
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
81-537-55-25
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek od 10:00 do 12:00


W pokoju 434 lub on-line poprzez aplikację Teams

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/434
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

doktor nauk chemicznych


Działalność naukowa

Synteza i badanie układów katalitycznych dla różnych procesów (m. in. całkowitego spalania metanu, utleniania sadzy ze spalin silników Diesla)

Badania kinetyczne i analiza mechanizmów reakcji z wykorzystaniem metod wymiany izotopowej

Badania metodami temperaturowo-programowanymi (TPR, TPO, TPD)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Technologia chemiczna

Inżynieria chemiczna

Chemia analityczna


Ogłoszenia

Wybrane publikacje:

  1. M. Greluk, W. Gac, M. Rotko, G. Słowik, S. Tyrczyniak-Surdacka, Co/CeOand Ni/CeOcatalysts for ethanol steam reforming: Effect of the cobalt/nickel dispersion on catalysts properties, Journal of Catalysis, 393 (2021) 159-178.
  2. G. Grzybek, M. Greluk, K. Tarach, K. Pyra, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek, Bioethanol Steam Reforming over Cobalt-Containing USY and ZSM-5 Commercial Zeolite Catalysts, Frontiers in Materials, 7 (2020) 597528.
  3. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Greluk, G. Słowik, G. Kolb, Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Catalysis Today, 357 (2020) 468-482.
  4. M. Greluk, M. Rotko, S. Tyrczyniak-Surdacka, Enhanced catalytic performance of La2O3 promoted Co/CeO2 and Ni/CeO2 catalysts for effective hydrogen production by ethanol steam reforming: La2Opromoted Co(Ni)/CeOcatalysts in SRE, Renewable Energy, 155 (2020) 378-395.
  5. M. Rotko, W. Zawadzki, V. Redko, Steady state isotopic transient kinetic analysis of the combustion of CH4 over Co-Mn-O catalysts, Catalysis Communications, 125 (2019) 32-36.
  6. W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts: H2S deactivation studies, Topics in Catalysis, 62 (2019) 524-534.