Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Rogulska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
+48 81 5242251 wew. 117
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 11.30-13.30

Adres

ul. Gliniana 33/4
20-614 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • synteza i charakterystyka małocząsteczkowych związków organicznych,
 • synteza i badanie właściwości nowych materiałów polimerowych, głównie termoplastycznych poliuretanów zawierających w swojej strukturze atomy siarki,
 • analiza termiczna.

 Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Magdalena Rogulska, New thermoplastic poly(carbonate-urethane)s based on diphenylethane-derivative chain extenders – the effect of chain extender structure on thermal and mechanical properties, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139 (5), 3107-3121 (2020)
 • Magdalena Rogulska, Małgorzata Maciejewska, Elżbieta Olszewska, New thermoplastic poly(carbonate-urethane)s based on diphenylethane derivative chain extender: the effect of diisocyanate structure on some properties, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 139 (2), 1049-1068 (2020)
 • Małgorzata Maciejewska, Magdalena Rogulska, Porous DMN-co-GMA copolymers modified with 1-(2-hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI: 10.1007/s10973-020-09496-z (2020)
 • Magdalena Rogulska, Polycarbonate-based thermoplastic polyurethane elastomers modified by DMPA, Polymer Bulletin, 76 (9), 4719-4733 (2019)
 • Magdalena Rogulska, Barbara Gawdzik, Małgorzata Maciejewska, TG/DSC/FTIR study of porous copolymeric beads based on the dimethacrylate derivative of m-xylene, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI: 10.1007/s10973-019-09143-2 (2019)
 • Małgorzata Maciejewska, Magdalena Rogulska, Insight into functionalized DMN-co-GMA copolymers. I. Modification with diethylenetriamine, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138 (6), 4485-4495 (2019)
 • Małgorzata Maciejewska, Magdalena Rogulska, Synthesis and characterization of VP-DMN polymeric sorbents, Adsorption, 25 (3), 419-427 (2019)
 • Barbara Gawdzik, Magdalena Rogulska, Marta Grochowicz, Joanna Osypiuk-Tomasik, Studies of thermal properties of di(methacryloyloxymethyl) naphthalene–divinylbenzene (DMN-DVB) copolymer and its alkyl bonded derivatives, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138 (6), 4385-4393 (2019)
 • Magdalena Rogulska, Transparent sulfur-containing thermoplastic polyurethanes with polyether and polycarbonate soft segments, Polymer Bulletin, 75 (3), 1211-1235 (2018)
 • Andrzej Puszka, Anna Kultys, Magdalena Rogulska, Influence of DMPA content on the properties of new thermoplastic poly(ether-urethane) elastomers, Journal of Elastomers and Plastics, 50 (2), 140-150 (2018)
 • Magdalena Rogulska, Anna Kultys, Stanisław Pikus, The effect of chain extender structure on the properties of new thermoplastic poly(carbonate-urethane)s derived from MDI, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127 (3), 2325-2339 (2017)
 • Magdalena Rogulska, Anna Kultys, Andrzej Puszka, New thermoplastic poly(carbonate-urethane)s based on chain extenders with sulfur atoms, Chemical Papers, 71 (7), 1195-1204 (2017)