Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Reszko-Zygmunt

dr Joanna Reszko-Zygmunt
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
+48 81 537 56 95; tel. kom. 601 35 08 61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2022/2023


czwartek 9.00-11.00 (p. 318 Budynek "Dużej Chemii") lub online poprzez "Wirtualny Kampus"


 


 


 

O sobie

Ukończyła studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1993 roku; W 2002 uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych; temat rozprawy doktorskiej: "Teoria i symulacje komputerowe adsorpcji płynów w porach".
 
Pełnione funkcje:
 

- sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej

- do 15 lipca 2021 r. koordynator projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 30.09.2022 r.

- kierownik Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych "Nauczanie Chemii" edycja 2018/2019


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
- metrologia chemiczna
- zastosowanie procesów adsorpcji w ochronie środowiska
- adsorpcja jonów metali na adsorbentach mikroporowatych
- dydaktyka chemii
 
Wybrane publikacje:
  1. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. II poprawione i uzupełnione, Medyk, Warszawa 2019
  2. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R., "Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example", Accreditation and Quality Assurance, 22 (2017) 83-89. 
  3. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. Medyk, Warszawa 2011
  4. Dobrowolski R., Reszko-Zygmunt J., Kuryło M. "Fractioning of trace metals in sewage sludge" Pol. J. Chem., 82 (2008) 77-83.
  5. Dobrowolski R., Kuryło M., Reszko-Zygmunt J. "Study of the trace palladium enrichment mechanism on the activated carbon with respect to analytical applications" Pol. J. Chem., 82 (2008) 255-263.
  6. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., "Density functional theory fornonuniform associating ionic fluids" J. Electroanal. Chem., 575 (2) (2005) 249-256.
  7. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., Henderson D., "Temperature dependence of the double layer capacitance for the restricted primitive model of an electrolyte solution from a density functional approach" J. Chem. Phys., 122 (8) (2005)

Ogłoszenia

Prowadzone zajęcia - semestr zimowy 2022/2023:

Klasyczna analiza ilościowa - II rok Analityki chemicznej

laboratorium:

poniedziałki -

wtorki 11:30-16:00

konwersatorium:

środy 8:15-9.00 10:00-10:45

Klasyczna chemia analityczna - II rok Chemii kryminalistycznej

poniedziałki 10:45-14:30

środy 11:30-15:15 - przez 6 tygodni