Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Reszko-Zygmunt

dr Joanna Reszko-Zygmunt
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Telefon
+48 81 537 56 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2018/2019


środa 8.00-10.00 (p. 318)


 

O sobie

Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1993 roku; W 2002 uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych; temat rozprawy doktorskiej: "Teoria i symulacje komputerowe adsorpcji płynów w porach".
 
Aktualnie pełnione funkcje:

- koordynator projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, Okres realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 30.09.2022 r.
- kierownik Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych "Nauczanie Chemii" edycja 2018/2019

 
Zainteresowania naukowe:
- metrologia chemiczna, zastosowanie procesów adsorpcji w ochronie środowiska, adsorpcja jonów metali na adsorbentach mikroporowatych.
 
Wybrane publikacje:
  1. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. II poprawione i uzupełnione, Medyk, Warszawa 2019
  2. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R., "Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example", Accreditation and Quality Assurance, 22 (2017) 83-89. 
  3. Persona A., Reszko-Zygmunt J., Gęca T., "Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami", wyd. Medyk, Warszawa 2011
  4. Dobrowolski R., Reszko-Zygmunt J., Kuryło M. "Fractioning of trace metals in sewage sludge" Pol. J. Chem., 82 (2008) 77-83.
  5. Dobrowolski R., Kuryło M., Reszko-Zygmunt J. "Study of the trace palladium enrichment mechanism on the activated carbon with respect to analytical applications" Pol. J. Chem., 82 (2008) 255-263.
  6. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., "Density functional theory fornonuniform associating ionic fluids" J. Electroanal. Chem., 575 (2) (2005) 249-256.
  7. Reszko-Zygmunt J., Sokołowski S., Henderson D., "Temperature dependence of the double layer capacitance for the restricted primitive model of an electrolyte solution from a density functional approach" J. Chem. Phys., 122 (8) (2005)

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, pok. 318


Ogłoszenia

Prowadzone zajęcia:

poniedziałek 8.00-11.00 (s. 321) - laboratorium z chemii analitycznej II rok Chemii, sp. Podstawowa i stosowana

11.00-15.00 (s. 302) - laboratorium z metrologii chemicznej I rok uzupełniajacych studiów magisterskich z chemii, specjalność Analityka Chemiczna (od kwietnia br.)

15.00-19.30 (s. 321) - laboratorium z klasycznej analizy ilościowej II rok Chemii, sp. Analityka chemiczna

wtorek 8.30-10.00 (s. F2 - Fizyka) - konwersatorium z chemii analitycznej, I rok Inzynieria Nowoczesnych Materiałów

11.00-15.30 (s. 321) - laboratorium z klasycznej analizy ilościowej II rok Chemii, sp. Analityka chemiczna

piątek 12.00-15.00 (s. 302) - laboratorium z metrologii chemicznej I rok uzupełniajacych studiów magisterskich z chemii, specjalność Chemia Kryminalistyczna (od kwietnia br.)