Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marek Radomski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023


wtorek 12:15-13:15
środa 11:20-12:20


pokój 35B, Nowa Humanistyka

O sobie

My main research interests focus on loanword phonology, Optimality Theory and foreign accent perception.


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Monografie autorskie:

Radomski, M. (2019) Polish consonant clusters in the British mouth. A study in online loanword adaptation. Berlin: Peter Lang.

 

Redakcja monografii:

Szpyra-Kozlowska J. & M. Radomski (2019) Phonetics and phonology in action. Berlin: Peter Lang

 

Rozdziały w monografiach:

Radomski M. (2020) The role of sonority and markedness in the pronounceability of Polish CC consonant clusters by native speakers of English. In K. Jaskuła (ed.) Phonological and Phonetic Explorations. Wydawnictwo KUL: Lublin. 139-162.

Radomski M. & K. Sydorenko (2016) Consonant deletion in online adaptation of Polish and Ukrainian consonant clusters by native speakers of English. In J. Szpyra-Kozłowska & E. Cyran (eds.) Phonology, its Faces and Interfaces. Peter Lang: Frankfurt am Main. 261-275.

Szpyra-Kozłowska J. & M. Radomski (2016) English ash in loanwords into Polish. Factors behind two patterns of adaptation. In J. Szpyra-Kozłowska & E. Cyran (eds.) Phonology, its Faces and Interfaces. Peter Lang: Frankfurt am Main. 277-295.

Radomski M. (2014) Adaptation of Polish CC obstruent clusters by native speakers of English. In E. Cyran & J. Szpyra-Kozłowska (eds.) Crossing Phonetics-Phonology Lines. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 327-346.

Szpyra-Kozłowska J. & M. Radomski (2014) Between non-native speaking and native listening skills: Perceived phonetic properties of foreign-accented Polish. In H. Chodkiewicz & M. Trepczyńska (eds.) Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 179-195.

 

Artykuły w czasopismach:

Radomski, M. (2020) Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach. Linguistica Copernicana 17. 207-219.

Radomski, M. (2019) Segmental adaptation of Polish voiceless affricates in CC consonant clusters by native speakers of English. Linguistica Silesiana 40. 121-137.

Radomski M. & J. Szpyra-Kozłowska (2014) A pilot study on Poles’ attitudes to foreign-accented Polish and its users. Studies in Polish Linguistics 9. 67-87.

Szpyra-Kozłowska J. & M. Radomski (2013) Foreign accents in Polish. Non-native speakers’ and native listeners’ views. Research in Language 11(4). 377-388.

Szpyra-Kozłowska J. & M. Radomski (2013) Wymowa polska w ocenie cudzoziemców i polszczyzna cudzoziemców w opinii Polaków. Badania ankietowe. Poradnik Językowy 4(703). 61-74.

Szpyra-Kozłowska J. & M. Radomski (2012) The perception of English-accented Polish – a pilot study. Research in Language 10(1). 97-109.

Radomski M. (2010) An Optimality Theory analysis of Velar Softening in English. Lubelskie Materiały Neofilologiczne 34. 65-80.

 

KONFERENCJE NAUKOWE

APAP 2019 - Approaches to Phonology and Phonetics 2019, Lublin, 21-22.06.2019, referat: Online nativisation of Polish voiceless affricates by native speakers of English and its implications for the general theory of loan adaptation.

BLINC 3 - 3rd Budapest Linguistics Conference, Budapeszt, 6-8.06.2019, referat: The pronounceability of Polish CC consonant clusters by native speakers of English – the role of sonority.

CRiPaP 2018 – Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems, Ryga, 17-18.05.2018, poster: Partial adaptation and importation in loanword phonology – an Optimality Theoretic approach.

APAP 2017 – Approaches to Phonology and Phonetics 2017, Lublin, 23-25.06.2017, referat: Vowel epenthesis in online adaptation of Polish CCC onset clusters by native speakers of English.

25th MFM – 25th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 25-27.05.2017, poster: Emergence of the unmarked in the adaptation of Polish onset clusters by native speakers of English.

CRiPaP 2017 – Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems, Ryga, 11-12.05.2017, referat: Variation in vowel epenthesis site in online adaptation of Polish CC clusters by native speakers of English.

Accents 2016 – Xth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 01-03.12.2016, referat: Edge epenthesis vs. internal epenthesis in the adaptation of Polish onset consonant clusters by native speakers of English – the role of the Syllable Contact Law.

Accents 2015 – IXth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 03-05.12.2015, referat: Segmental adaptation of Polish voiceless affricates in CC consonant clusters by native speakers of English.

APAP 2015 – Approaches to Phonology and Phonetics 2015, Lublin, 19-21.06.2015, referaty: Perception versus spelling in loanword adaptation from English into Polish. The case of /æ/ and /ɪ/. (z J. Szpyrą-Kozłowską), Repair strategies in online adaptation of Polish and Ukrainian word-initial CC consonant clusters by native speakers of English. (z K. Sydorenko)

LingBaW 2014 – Linguistics Beyond and Within 2014 – Challenging Ideas and Innovative Applications, Lublin, 06-07.11.2014, referat: The role of sonority distance in the adaptation of Polish CC consonant clusters by native speakers of English.

Accents 2014 – VIIIth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 11-13.12.2014, referat: Repair strategies in online adaptation of Polish CCC consonant clusters by native speakers of English.

Accents 2013 –VIIth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 05-07.12.2013, referat: Adaptation of Polish CC obstruent-sonorant clusters by native speakers of English.

APAP 2013 –Approaches to Phonology and Phonetics 2013, Lublin, 21-23.06.2013, referat: Adaptation of Polish CC consonant clusters by native speakers of English.

Accents 2012 –VIth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 06-08.12.2012, referaty: Foreign accents in Polish. An introduction. (z J. Szpyrą-Kozłowską), When people and accents meet. Poles’ attitudes to foreign-accented Polish and its users. (z J. Szpyrą-Kozłowską)

Language Skills: Traditions, Transitions & Ways Forward, Lublin, 24-25.09.2012, referat: Perceived phonetic properties of foreign-accented Polish and their pedagogical implications. (z J. Szpyrą-Kozłowską)

Accents 2011 – Vth International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 15-17.12.2011, referat: The perception of English-accented Polish – a pilot study. (z J. Szpyrą-Kozłowską)

 

WYJAZDY NAUKOWE DO OŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

2015 – Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen
2014 – Uniwersytet Amsterdamski
2013 – Uniwersytet w Reading
2012 – University College London
2012 – St Mary’s University College, Twickenham, Londyn