Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Przegaliński

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
664-922-750
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
prz3761@umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestzre letnim roku akademickiego 2021/2022


Wtorek 8.30-9.30


Środa 17.00-18.00

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

- Historia społeczno-gospodarcza ziem polskich w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń dotykających dwóch światów: wsi i dworu.

- Historia oświaty.

- Dzieje Lublina i Lubelszczyzny w XIX wieku

Książki

Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914, Lublin 2009

Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym, Lublin 2011

Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie, Lublin 2012

Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych. (Dzieje dóbr Snopków w XIX i w I połowie XX wieku), Lublin 2016

Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w dobie księstwa Warszawskiego. Studium z historii regionu w epoce manufaktury i stosunków folwarczno-pańszczyźnianych, Lublin 2020