Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Posłuszna

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Psychologii UMCS, ul. Głeboka 45, p. B 4.09


 Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:  


Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać sie będą we wtorki (9.30-11.30) i środy w trybie zdalnym w formie wideokonferencji na Wirtualnym Kampusie (7.30-9.30) po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy: joanna.posluszna@poczta.umcs.lublin.pl


 Link do konsultacji mailowych na Wirtualnym Kampusie: 


https://kampus.umcs.pl/course/edit.php#id_courseformathdr

Działalność naukowa

Joanna Posłuszna_strona UMCS

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

1. Monografie:

 

Posłuszna J., Osobowość a preferencje muzyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2014.  

Posłuszna J., Dźwiękowe reprezentacje pamięci, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020.

Kaczmarek S., Posłuszna J., Artyści i twórcy. Aspekty społeczne, artystyczne i ekonomiczne, Kraków: Scriptum, 2021.

 

2. Publikacje zwarte w języku angielskim – redakcja:

 

Posłuszna J. (red.), Psychology of Art and Creativity, Aureus, Kraków, 2011.

Posłuszna J. (red.), Psychology of Art and Creativity, vol. 2, Aureus, Kraków, 2015.

Posłuszna J. (red.), Psychology of Art and Creativity, vol. 3, Kraków, Aureus 2017.

.

 

3. Publikacje zwarte w języku polskim – redakcja:

 

Posłuszna J. (red.), Siła samotności. Zjawisko kobiecej samotności w kulturze i edukacji Kraków, Aureus, 2016

Posłuszna J. (red.), Starość kobiet w biegu życia. Konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe, Kraków, Aureus, 2017.

Posłuszna J. (red.), Uczucia i emocje. Konteksty edukacyjne i artystyczne. Kraków, Scriptum, 2017.

Posłuszna J. (red.), Psyche – Trauma – Pamięć. Kraków, Aureus, 2017

 

4. Publikacje zwarte – współredakcja:

 

Kwiatkowska, G., Posłuszna, J. (red.) Relacja Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki. Kraków: Aureus, 2014.

Walęciuk-Dejneka B., Posłuszna J. (red.) Niepokorne – konstrukty kobiece w kulturze. Aureus, Kraków, 2014.

Posłuszna J., B. Walęciuk-Dejneka (red.). Tożsamość kobiet – Silne indywidualności w sztuce, religii i literaturze. Aureus, Kraków, 2014.

Posłuszna J., Prejsnar-Wąsacz J. (red.) Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji. Kraków: Aureus, 2015.

Jemielnik J., Posłuszna J. (red.), Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza.  Kraków, Aureus, 2015

Posłuszna J., Prejsnar-Wąsacz J. (red.) Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji. Kraków: Aureus, 2018.

Dymon M., Posłuszna J., Twórczość i edukacja twórcza – konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne, Wydawnictwo Aureus, Kraków, 2018.

Dymon M., Posłuszna J., Edukacyjne i wychowawcze aspekty kształcenia artystycznego, Wydawnictwo Aureus, Kraków, 2019.

 

5. Wybrane artykuły w czasopismach:

 

 1. Posłuszna, J., Burtowy A., Palusiński, R. Music preferences and tobacco smoking. Psychological Reports: Volume 94, Issue , 2004, pp. 240-242.
 2. Posłuszna J. (2002). Metaproblemy grup wsparcia uczniów zdolnych i ich nauczycieli [w:] Annales Sekcja „J”, vol. XV. Lublin: UMCS, 2002, s. 56-68.
 3. Burtowy A., Posłuszna J. (2004). Muzyka w terapii – przegląd literatury światowej (w): Annales Sekcja „J”, vol. XVII. Lublin: UMCS, 2004, s.42-57.
 4. Posłuszna J., Posłuszny Ł., The Aural Landscape of Majdanek, [in:] Klimczyk, A. Świerzowska (eds.) Music and genocide, Studies in Social Sciences, philosophy and history of ideas, vol. 9, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2015, s. 105-120. (ISSN 2196-0151)
 5. Posłuszna J., We remember. The trauma of Holocaust in Krzysztof Penderecki’s work, [in:] Klimczyk, A. Świerzowska (eds.) Music and genocide, Studies in Social Sciences, philosophy and history of ideas, vol. 9, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2015, s. 189-208.
 6. Wąsacz-Krztoń J, Posłuszna J., Kształcenie muzyczne młodzieży w Galicji Zachodniej w dobie autonomii. Annales vol. 29, No 3 (2016), Sekcja „J”, Lublin.
 7. Posłuszna J., Dźwięk jako terapeutyczna i duchowa forma upamiętniania oraz przywracania pamięci Annales Vol 30, No 1 (2017), Sekcja „J”, Lublin.
 8. Wąsacz-Krztoń J, Posłuszna J., Kobiety w kulturze muzycznej Galicji w końcu XIX wieku na przykładzie Tarnów, Rocznik Łódzki t. LXVII s. 207-218.
 9. S. Kaczmarek, J. Posłuszna Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków Annales Vol 31, No 1 (2018), Sekcja „J”, Lublin, s.133-147.
 10. S. Kaczmarek, J. Posłuszna Culture and its Creators – Challenges and Financial Issues,  Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law [Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej], 2/2018, s. 20-23.
 11. S. Kaczmarek, J. Posłuszna Formy finansowania sektora kultury w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajów europejskich, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law [Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej], 4/2018, s. 20-23.
 12. J. Posłuszna, D. Chlasta-Obłąk, Forms of musical education and their implementation in artistic and pedagogical systems, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. PEDAGOGIKA, 18/2018,  s.127-137.
 13.  S. Kaczmarek, J. Posłuszna, Sposoby funkcjonowania i finansowania twórców i artystów w Polsce, Optimum. Economic Studies , 2019/3.