Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Marcin Polak, PhD

Telephone number
(81) 537 59 75
E-mail address
Show
Webpage
http://serwisy.umcs.lublin.pl/marcin.polak/

Address

Akademicka 19
20-033 Lublin

Scientific Activity

Areas of research interest:

 • Ecology of farmland birds
 • The effect of anthropogenic noise on animals
 • Antipredator defenses in birds
 • Ecology and bioacoustics of endangered and secretive waterbird

Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Polak

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=_nRVnZgAAAAJ&hl=en&oi=ao

List of selected publications:

2019

 • Polak M. 2019. Nest concealment and nest defense by two passerines: effect of protective nesting association. Zoological Studies 58: 15: 58-15
 • Polak M., Janda B. 2019. The use of Eurasian Bittern Botaurus stellaris feathers as bioindicators of heavy metal contamination in fishponds in eastern Poland. Fresenius Environmental Bulletin 12A: 9697-9701
 • Jedlikowski J., Polak M. 2019. Interspecific nest reuse in marsh a nesting species: a Rallidae case. Avian Biology Research 12: 121-124
 • Wiącek J., Polak M., Filipuk M., Kucharczyk M. 2019. Does railway noise affect forest birds during the winter? European Journal of Forest Research 138: 907-915
 • Buczyński P., Góral N., Kuśnierz A., Polak M., Tarkowski A., Wróbel A. 2019. Materiały do znajomości ważek (Odonata) Suwalszczyzny i Podlasia (Polska północno-wschodnia). Odnonatrix 15_10: 1-7

2017

 • Polak M. 2017. Bąk. Monografia przyrodnicza. Klub Przyrodników. Świebodzin, (ISBN 978-83-63426-14-9), 136 stron.

2016

 • Polak M. 2016. Nest survival patterns in Eurasian Bittern: Effect of nest age, time and habitat variables. PeerJ 6, e2047
 • Kloskowski J., Filipiuk M., Polak M., Fryderyk S. 2016. Low prevalence but high intensity of infestation by Amblyceran Lice in Red-Necked Grebes (Podiceps grisegena) in Eastern Poland. Waterbirds 39: 408-412
 • Polak M. 2016. Comparative breeding ecology, nest survival and agonistic behaviour between Barred Warbler and Red–backed Shrike. Journal of Ornithology: 157: 747-758
 • Wiącek J., Polak M., Filipiuk M., Grzywaczewski G., Dawidowicz Ł. 2016. Wpływ gospodarki leśnej i wybranych czynników pogodowych na liczebność puszczyka Strix aluco na przykładzie lasów zagospodarowanych we wschodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72: 403-410

2015

 • Polak M. 2015. Variation in the nesting phenology of two positively interacting passerines. Avian Biology Research 8: 97–103
 • Wiącek J., Polak M., Filipiuk M., Kucharczyk M., Bohatkiewicz J. 2015. Do birds avoid railroads as has been found for roads? Environmental Management 56: 643–652
 • Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Bohatkiewicz J. 2015. The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network. Landscape and Urban Planning 134: 76–82
 • Wiącek J., Polak M. 2015. Does traffic noise affect the distribution and abundance of wintering birds in a managed woodland? Acta Ornithologica 50: 233–245
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2015. Bąk Botaurus stellaris. W:  Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa, s. 341–348
 • Polak M. 2015. Monitoring i ochrona ptaków w wybranych ekosystemach w Polsce. W:  Lesiuk A. (red.). Praktyka w ochronie środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, s. 209–228

2014

 • Polak M. 2014. Protective nesting association between the Barred Warbler Sylvia nisoria and the Red–backed Shrike Lanius collurio: an experiment using artificial and natural nests. Ecological Research 5: 949–957
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2014. Environmental variables predict timing of breeding in the polygynous Eurasian bittern Botaurus stellaris. Folia Zoologica 63: 188–193
 • Wiącek J., Kucharczyk M., Polak M., Kucharczyk H. 2014. Wpływ hałasu drogowego na ptaki leśne – eksperyment z wykorzystaniem budek lęgowych. Sylwan 158: 630–640
 • Kasprzykowski Z., Polak M., Chylarecki P. 2014. Effects of weather conditions, time of breeding, brood size and hatching order on Eurasian bittern nestling growth in a food–rich fishpond habitat. Annales Zoologici Fennici 51: 477–487
 • Polak M. 2014. Relationship between traffic noise levels and song perch height in a common passerine bird. Transportation Research Part D: Transport and Environment 30: 72–75
 • Polak M., Filipiuk M. 2014. Preferencje siedliskowe jarzębatki Sylvia nisoria i gąsiorka Lanius collurio na Roztoczu Środkowym. Ornis Polonica 55: 22–33
 • Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Zgorzałek S. 2014. Wpływ hałasu drogowego na ptaki. Budownictwo i Architektura 13: 75–86

2013

 • Polak M. 2013. Comparison of nest defence behaviour between two associate passerines. Journal of Ethology 31: 1–7
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2013. The effect of weather conditions on the breeding biology of the Eurasian Bittern Botaurus stellaris in eastern Poland. Ethology Ecology & Evolution 25: 243–252
 • Kasprzykowski Z., Polak M. 2013. Habitat quality and breeding parameters in relation to female mating status in the polygynous Eurasian Bittern Botaurus stellaris. Journal of Ornithology 154: 403–409
 • Polak M., Wiącek J., Kucharczyk M., Orzechowski R. 2013. The effect of road traffic on a breeding community of woodland birds. European Journal of Forest Research 132: 931–941
 • Polak M. 2013. Bąk Botaurus stellaris. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.). Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, s. 22–27

2012

 • Polak M. 2012. Habitat preferences of the sympatric barred warbler (Sylvia nisoria) and the red–backed shrike (Lanius collurio) breeding in central Poland. Annales Zoologici Fennici 49: 355–363

2011

 • Polak M., Rudolf R. 2011. Effect of sex on the stopover ecology of first–year Blackcaps (Sylvia atricapilla) caught in central Poland during autumn migration. Subbuteo 10: 11-17
 • Wiącek J., Krawczyk R., Polak M.2011. Wpływ warunków pogodowych w okresie zimowym na skład pokarmu uszatki Asio otus w lesie Dąbrowa pod Lublinem. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej R. 13, 2 (27): 114–119

2010

 • Kloskowski J., Nieoczym M., Polak M., Pitucha P. 2010. Habitat selection by breeding waterbirds at ponds with size–structured fish populations. Naturwissenschaften 97: 673–682
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2010. Reproduction parameters of the Great Bittern Botaurus stellaris in the fishponds of eastern Poland. Acta Ornithologica 45: 75–81
 • Wiącek J., Polak M., Grzywaczewski G. 2010. The role of forest age, habitat quality, food resources and weather conditions for Tawny Owl Strix aluco populations. Polish Journal of Environmental Studies 19: 1039–1043
 • Polak M. 2010. Clutch and egg size variation in the Marsh Harrier Circus aeruginosus in eastern Poland. Ornis Svecica 20: 63–66
 • Polak M. 2010. Clutch and egg size variation in the coot Fulica atra breeding on fishponds in eastern Poland – test ofthe optimal egg dimensions hypothesis. Acta zoologica cracoviensia 53: 35–40

2009

 • Kloskowski J., Green A., Polak M., Bustamante J., Krogulec J. 2009. Complementary use of natural and artificial wetlands by waterbirds in Donana, south–west Spain. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 19: 815–826
 • Wiącek J., Polak M., Niedźwiedź M. 2009. The diet composition of the Tawny Owl Strix aluco in the Kozłówka Forest (eastern Poland). Annales UMCS, Biologia, 2: 75–81
 • Grzywaczewski G., Wiącek J., Polak M. 2009. Autumn passage of waders (Charadrii) in the middle Vistula valley (Kaliszany, central Poland). The Ring 31: 53–64
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2009. Liczebność i zagęszczenie bąka Botaurus stellaris na wybranych stawach rybnych Lubelszczyzny i Południowego Podlasia. Notatki Ornitologiczne 50: 155–164
 • Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.). 2009. Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin. s. 325–334
 • Polak M. 2009. Zmienność głosu godowego bąka Botaurus stellaris w warunkach różnorodnych zasobów pokarmowych. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.). Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin. s. 325–334
 • Polak M., Kasprzykowski Z. 2009. Bąk Botaurus stellaris. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z.(red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. s. 96–108

2008

 • Polak M., Kasprzykowski Z., Kucharczyk M. 2008. Micro–habitat nest preferences of the Great Bittern Botaurus stellaris on fishponds in central–eastern Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 102–108
 • Wiącek J., Polak M. 2008. Bird community breeding in apple orchards of central Poland in relation to some habitat and management features. Polish Journal of Environmental Studies 17: 951–956
 • Wiącek J., Polak M., Niedźwiedź M., Kowalczuk S. 2008. Zimowanie i skład pokarmu uszatki Asio otus w Lublinie. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biologiczną w miastach. SAR „Pomorze” – Bydgoszcz. s. 506–510

2007

 • Dmitrenok M., Puglisi L., Demongin L., Gilbert G., Polak M., Bretagnolle V. 2007. Geographic variation, sex and age in Great Bittern Botaurus stellaris using coloration and morphometrics. Ibis 149: 37–44
 • Polak M. 2007. Food of nestling Great Bitterns Botaurus stellaris at fishpond complexes in eastern Poland. Bird Study 54: 280–283
 • Polak M.2007. Nest–site selection and nest predation in the Great Bittern Botaurus stellaris population in eastern Poland. Ardea 95: 31–38
 • Polak M., Szewczyk P. 2007. Relation between stopover length and time and body parameters of European Robin (Erithacus rubecula L.) during autumn migration (central Poland). Polish Journal of Ecology 55: 511–517
 • Polak M., Ciach M. 2007. Behaviour of Black–throated Diver Gavia arctica and Red–throated Diver Gavia stellata during autumn migration stopover. Ornis Svecica 17: 90–94
 • Polak M. 2007. Lęg mieszany raniuszka białogłowego Aegithalos caudatus caudatus z raniuszkiem czarnobrewym Aegithalos caudatus europaeus na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 98–100

2006

 • Polak M. 2006. Booming activity of male Bitterns Botaurus stellaris in relation to reproductive cycle and harem size. Ornis Fennica 83: 27–33
 • Aftyka S., Cios Sz., Nieoczym M., Polak M. 2006. Avifauna of Zemborzycki Reservoir in Lublin. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN3: 7–12
 • Polak M., Krogulec J. 2006. Threats and opportunities for the bittern within fishpond management in Poland. In: White G., Purps J. & Alsbury S. (Eds). The bittern in Europe: a guide to species and habitat management. The RSPB, Sandy. ISBN 1901930793. s. 159–161

2005

 • Polak M. 2005. Temporal pattern of vocal activity of the Water Rail and the Little Crake in the breeding season. Acta Ornithologica 40: 21–26
 • Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J., Tabor J., Wilniewczyc P. 2005. Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Kielce–Poznań. ISBN 83–60247–13–7. 496 s.
 • Polak M. 2005. Biometry of young White Wagtails Motacilla alba and Yellow Wagtails Motacilla flava caught in the Gulf of Gdańsk region during autumn migration. The Ring 27: 69–78

2004

 • Polak M., Krogulec J. 2004. Circus cyaneus (L., 1766) – błotniak zbożowy. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7. ISBN 83–86564–43–1. s. 231–234
 • Krogulec J., Polak M. 2004. Circus pygargus (L., 1758) – błotniak łąkowy. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7. ISBN 83–86564–43–1. s. 235–239

2002

 • Wilniewczyc P., Polak M. 2002. Awifauna doliny Belnianki pod Daleszycami (woj. świętokrzyskie) w okresie zimowania i przelotów w latach 1995–1996. Kulon7: 41–72

2001

 • Polak M., Wilniewczyc P. 2001. Ptaki lęgowe doliny Nidy. Notatki Ornitologiczne 42: 89–102

2000

 • Polak M. 2000. Liczebność ptaków drapieżnych na powierzchni próbnej  w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon 1: 39–44

1999

 • Polak M. 1999. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus z dodatkową nogą. Notatki Ornitologiczne 40: 9

1998

 • Polak M. 1998. Pierwsze stwierdzenie mewy trójpalczastej Rissa tridactyla w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon 1: 97
 • Polak M., Szczepaniak W., Zięcik P. 1998. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków na stawach w Górkach w latach 1997–1998. Kulon 2: 215–217

1997

 • Polak M. 1997. Pierwsze stwierdzenie sępa płowego Gyps fulvus w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon 2: 211–212
 • Polak M. 1997. Duże stada kulików wielkich Numenius arquata na stawach w Górkach. Kulon 1: 79–80
 • Wilniewczyc P., Polak M., Misiuna Ł. 1997. Duże stada potrzeszcza Miliaria calandra w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon 1: 81

1996

 • Polak M. 1996. Stwierdzenie lęgu pliszki górskiej Motacilla cinerea w Górach Świętokrzyskich. Orlik 14: 12–13
 • Polak M. 1996. Zgrupowanie ptaków lęgowych Góry Wierzejskiej koło Kielc. Kulon 1–2: 21–24

 

Journal reviewing

 • Acta Ornithologica
 • Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae
 • African Journal of Ecology
 • Ardea
 • Avian Biology Research
 • Biological Conservation
 • Bird Study
 • Canadian Journal of Zoology
 • Ecotropica
 • Endangered Species Research
 • Emu
 • Ethology
 • European Journal of Ecology
 • Folia Biologica et Oecologica
 • Ibis
 • Journal of Avian Biology
 • Journal of Biological Diversity
 • Journal of Ethology
 • Journal of Ornithology
 • Kulon
 • Larus
 • Naturalia
 • Ornis Polonica
 • Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
 • Polish Journal of Ecology
 • Ptaki Pomorza
 • Science of Total Environment
 • Scientific Reports
 • Turkish Journal of Zoology
 • Urban Ecosystems
 • Waterbirds
 • Zeszyty Naukowe UPH
 • Zoology and Ecology
 • Zoologica Poloniae