Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Przemysław Podkościelny

dr Przemysław Podkościelny
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Telefon
537-57-88
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/P-Podkoscielny
https://www.linkedin.com/in/przemys%C5%82aw-podko%C5%9Bcielny-a08b69226/
Konsultacje

czwartek  10.00 - 12.00 - inne terminy - po uzgodnieniu                                                                                        


 

Adres

Collegium Chemicum '' Duża Chemia'' pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 623
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na adsorbentach węglowych: opis równowagi, towarzyszących efektów cieplnych i kinetyki adsorpcji
 • Teoretyczny opis adsorpcji prostych związków aromatycznych z roztworów wodnych na wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNT)
 • Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych
 • Usuwanie barwników z roztworów wodnych za pomocą nowoczesnych materiałów polimerowych

 

 

Wybrane publikacje z ostatnich lat (2014-2021):

 1. P. Podkościelny, A. Tóth, B. Berke, K. László, K. Nieszporek, Heterogeneity of multiwalled carbon nanotubes based on adsorption of simple aromatic compounds from aqueous solutions, Adsorption, 20 (2014) 789-800.
 2. K. Nieszporek, P. Podkościelny,  J. Nieszporek, Transitional hydrogen bonds in aqueous perchlorate solution, Physical Chemistry Chemical Physics, 18  (2016) 5957-5963.
 3. M. Sobiesiak, B. Podkościelna, P. Podkościelny, New functionalised polymeric microspheres for multicomponent solid phase extraction of phenolic compounds”,  Adsorption, 22 (2016) 653-662.
 4. P. Podkościelny, A. Dąbrowski, Adsorption of phenol from aqueous solutions on original and oxidized multiwalled carbon nanotubes, Adsorption Science& Technology, 35 (2017 ) 806-816
 5. K. Nieszporek, J. Nieszporek, P. Podkościelny, Dynamika reorientacyjna wody w warstwie solwatacyjnej jonu chloranowego (VII), X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości",  21-23 czerwca 2017, Lublin, s. 368-370.
 6. K. Nieszporek, J. Nieszporek, P. Podkościelny, Inhibitujący wpływ wody na proces oczyszczania gazu ziemnego nanoporowatym grafenem, X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości",  21-23 czerwca 2017, Lublin, s. 371-373.
 7. B. Podkościelna, D. Kołodyńska, P. Podkościelny, Chemical modification of commercial St-DVB microspheres and their application for metal ions removal, Adsorption, 25 (2019) 529-544.
 8. M. Wawrzkiewicz, B. Podkościelna, P. Podkościelny, Application of Functionalized DVB-co-GMA Polymeric Microspheres in the Enhanced Sorption Process of Hazardous Dyes from Dyeing Baths, Molecules, 25(22) (2020) 5247.
 9. B. Podkościelna, M. Gargol, P. Podkościelny, Synteza i badania spektroskopowe polimerowych kompozytów z dodatkiem celulozy mikrokrystalicznej w charakterze biowypełniacza, “Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, str 77-80.