Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Przemysław Podkościelny

dr Przemysław Podkościelny
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII
Telefon
537-57-88
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek


10.30 - 12.00


inne terminy - po uzgodnieniu

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

• Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na adsorbentach węglowych: opis równowagi, towarzyszących efektów cieplnych i kinetyki adsorpcji
• Teoretyczny opis adsorpcji prostych związków aromatycznych z roztworów
wodnych na wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNT)

• Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych

Wybrane publikacje z ostatnich lat (2014-2020):

  1. P. Podkościelny, A. Tóth, B. Berke, K. László, K. Nieszporek, Heterogeneity of multiwalled carbon nanotubes based on adsorption of simple aromatic compounds from aqueous solutions, Adsorption, 20 (2014) 789-800.
  2. K. Nieszporek, P. Podkościelny,  J. Nieszporek, Transitional hydrogen bonds in aqueous perchlorate solution, Physical Chemistry Chemical Physics, 18  (2016) 5957-5963.
  3. M. Sobiesiak, B. Podkościelna, P. Podkościelny, New functionalised polymeric microspheres for multicomponent solid phase extraction of phenolic compounds”,  Adsorption, 22 (2016) 653-662.
  4. P. Podkościelny, A. Dąbrowski, Adsorption of phenol from aqueous solutions on original and oxidized multiwalled carbon nanotubes, Adsorption Science& Technology, 35 (2017 ) 806-816.
  5. B. Podkościelna, D. Kołodyńska, P. Podkościelny, Chemical modification of commercial St-DVB microspheres and their application for metal ions removal, Adsorption, 25 (2019) 529-544.
  6. M. Wawrzkiewicz, B. Podkościelna, P. Podkościelny, Application of Functionalized DVB-co-GMA Polymeric Microspheres in the Enhanced Sorption Process of Hazardous Dyes from Dyeing Baths, Molecules, 25(22) (2020) 5247.