Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Podkościelna

dr hab. Beata Podkościelna
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW

Adres

Gliniana 33/51
20-614 Lublin

O sobie

Edukacja

2016.04.25 habilitacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Synthesis, modification and studies of physico-chemical properties of new monomers and copolymers of di(meth)acrylic derivatives of aromatic hydrocarbons and their chosen applications

2009.01.26 doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik

Synthesis and characterization of polymeric packing for HPLC based on biphenols

 

Historia zatrudnienia

1.10.2018 - obecnie, profesor uczelni, Katedra Chemii Polimerów, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2009-2018 adjunkt Zakład Chemii Polimerów Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2003-2009 asystent Zakład Chemii Polimerów Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1998-2003 pracownik inżynieryjno-techniczny, Zakład Chemii i Technologii Polimerów Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

-Synteza nowych monmomerów i polimerów, zastosowanie różnych technik polimeryzacji do syntezy polimerów, modyfikacja chemiczna polimerowych mikrosfer, fotochemia, fizyko-chemiczne i termiczne badania polimerów, modyfikacja chemiczna i zastosowanie ligniny do syntezy materiałów polimerowych, synteza kompozytów, blend polimerowych i materiałów hybrydowych.

Osiągnięcia naukowe w liczbach:

-2 patenty, 2 zgłoszenia patentowe, -135 publikacji naukowych (w tym 93 z bazy Journal Citation Report, 42 publikacje spoza bazy, 42 prezentacji ustnych oraz ok. 119 prezentacji posterowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. h-index 17, Cytowania 721 (Web of Science), recenzent siedmiu rozpraw doktorskich,  promotor w trzech zakończonych przewodach doktorskich (M. Goliszek 2020, K. Fila 2020, M. Gargol 2022).

Granty:

1. Grant indywidualny prorektora UMCS pt. Photoinitiated polymerization of methacrylic monomers containing sulfur in their structure, No. projektu: BW-03-1109-04- 10  (2010)

2. Fundacja EADS Astrium, Nanoscale control of the reinforcement of advanced composite matrices cured by electron beam activation, Project ID:  EL PSP PM-03-046-B (2008-2010). Places of project implementation:  University in Reims (France) and MSC University in Lublin (Poland)

3. Commission of the European Communities RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL Research Executive Agency Marie Curie Actions - Fellowships B-1049 Brussels, Belgium, Project title:  Hybrid Nanocomposites and Their Applications (Acronym - COMPOSITUM). Project ID:  PIRSES-GA-2008-230790 (2009-2013)

4. Marie Curie Actions, Project's Marie Curie Grant;  Project title:  Treining & Research Involving Polymer Optical Devices (TRIPOD). Project ID:  FP7/People/2013-INT, Agreement Number: 608382; (1.10.2013-30.09.2017)

5. Marie Curie Actions of the European Union's Seventh Framework Programme. Project title: Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (NANOBIOMAT). Project ID: FP7/2007-2013/ Grant agreement n° PIRSES-GA-2013-612484 (2014-2017)

6. COST Action CA17128 Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorization of Lignin,  (2018-2022) project UE w ramach programu Marie Curie-Sklodowska actions (Przedstawiciel w Member of Management community z ramienia Polski)

7. COST Action CA 18224 Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes. (2019-2023) projekt UE w ramach programu Marie Curie-Sklodowska actions (Member of Working Group)

8. COST Action CA 18220 European network of FURan based chemicals and materials FOR a Sustainable development. (FUR4Sustain) (2019-2023) projekt UE w ramach programu Marie Curie-Sklodowska actions (Przedstawiciel w Member of Management community z ramienia Polski)

9. Grant pt. „Inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów„ realizowanyw ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0” „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). przez UMCS i UM w Lublinie, termin realizacji 1.04.2021-28.02.2022

10. Grant pt. „Wydajne sorbenty polimerowe na bazie ligniny do oczyszczania wody„ realizowanyw ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0” „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). przez UMCS i UM w Lublinie, termin realizacji 1.03.2022-30.11.2022

 

 Staże, wyjazdy naukowe:

 • Sweden, Stockholm, KTH, Royal Institute of Technology, Department of Fibre and Polymer Technology, Division of Wood Chemistry and Pulp Technology, SE-10044 Stockholm, Sweden, (STSM -short term scientific mission) Cost Action, Cost Action CA17128, 14.05-21.05.2022
 • Sweden, Stockholm, KTH, Royal Institute of Technology, Department of Fibre and Polymer Technology, Division of Wood Chemistry and Pulp Technology, SE-10044 Stockholm, Sweden, (STSM -short term scientific mission) Cost Action, Cost Action CA17128, 22.09-28.09.2019
 • Ukraine, Kiev, O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, FP7-PEOPLE-2013-IRSES (Grant Agreement No PIRSES-GA-2013-612484), 06.10-05.11.2014
 • Sweden, Stockholm, KTH, Royal Institute of Technology, Department of Fibre and Polymer Technology, Division of Wood Chemistry and Pulp Technology, SE-10044 Stockholm, Sweden, (STSM -short term scientific mission) Cost Action FP1105, 10-23.08.2014

 • Ukraine, Kiev, Institute for Sorption and Problems of Endoecology, National Academy of Sciences of Ukraine research fellowship (7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES) 16.10 - 15.11.2012

 • France, Reims, Universite de Reims Champagne-Ardenne, scientific cooperation connected with  project Astrium SAS „Improvement of carbon fiber-acrylate matrix interactions in electron beam-cured composites” 8-17.05.2012
 • Ukraine, Kiev, Institute for Sorption and Problems of Endoecology, National Academy of Sciences of Ukraine research fellowship (7FP Marie Curie (PEOPLE) IRSES) 1.10. - 31 10.2010
 • Ukraine, Kiev, International Symposium (incorporated first meeting COMPOSITUM )18.05-21.05.2010       

 

Artykuły naukowe za lata 2017-2021 z IF:

1. Jedrzejczak, Patryk; Puszka, Andrzej; Kubiak, Adam; Podkoscielna, Beata; Klapiszewski, Lukasz, New lignin-based hybrid materials as functional additives for polymer biocomposites: From design to application. International Journal of Biological Macromolecules, 190, 624-635, 2021

2. Szymczyk, Katarzyna; Podkoscielna, Beata, Synthesis and wettability of cellulose based composites by aqueous solutions of nonionic surfactant, Colloids And Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 623, 126709, 2021                            

3. Goliszek, Marta; Kolodynska, Dorota; Pylypchuk, Ievgen V.; Sevastyanova, Olena; Podkoscielna, Beata, Synthesis of lignin-containing polymer hydrogels with tunable properties and their application in sorption of nickel(II) ions, Industrial Crops and Products, 164, 113354, 2021            

4. Klapiszewski, Lukasz; Podkoscielna, Beata; Goliszek, Marta; Kubiak, Adam; Mlynarczyk, Karolina; Jesionowski, Teofil, Synthesis, characterization and aging tests of functional rigid polymeric biocomposites with kraft lignin, International Journal of Biological Macromolecules, 178, 344-353, 2021

5. Bosacka, Alicja; Zienkiewicz-Strzalka, Malgorzata; Wasilewska, Malgorzata; Derylo-Marczewska, Anna; Podkoscielna, Beata, Physicochemical and Adsorption Characteristics of Divinylbenzene-co-Triethoxyvinylsilane Microspheres as Materials for the Removal of Organic Compounds, MOLECULES, 26, 2396, 2021         

6. Wnuczek, Krystyna; Puszka, Andrzej; Klapiszewski, Lukasz; Podkoscielna, Beata, Preparation, Thermal, and Thermo-Mechanical Characterization of Polymeric Blends Based on Di(meth)acrylate Monomers, POLYMERS, 13, 2073-4360, 2021

7. Gargol, Mateusz; Klepka, Tomasz; Klapiszewski, Lukasz; Podkoscielna, Beata, Synthesis and Thermo-Mechanical Study of Epoxy Resin-Based Composites with Waste Fibers of Hemp as an Eco-Friendly Filler, POLYMERS, 13, 878, 2021 

8. Podkoscielna, Beata; Wnuczek, Krystyna; Goliszek, Marta; Klepka, Tomasz; Dziuba, Kamil, Flammability Tests and Investigations of Properties of Lignin-Containing Polymer Composites Based on Acrylates, MOLECULES, 25, 5947, 2020

9. Wawrzkiewicz, Monika; Podkoscielna, Beata; Podkoscielny, Przemyslaw, Application of Functionalized DVB-co-GMA Polymeric Microspheres in the Enhanced Sorption Process of Hazardous Dyes from Dyeing Baths, MOLECULES, 25, 5247, 2020

10. Fila, Karolina; Goliszek, Marta; Podkoscielna, Beata; Podgorski, Maciej, Polymer side-chain modification in methacrylate and styrene copolymers through thiol-thioester dynamic exchange, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 136, 109918, 2020

11. Fila, Karolina; Podkoscielna, Beata; Podgorski, Maciej, Cross-Linked Polythiomethacrylate Esters Based on Naphthalene-Synthesis, Properties and Reprocessing, MATERIALS, 13, 3021, 2020

12. Goliszek, Marta; Podkoscielna, Beata; Klepka, Tomasz; Sevastyanova, Olena  Preparation, Thermal, and Mechanical Characterization of UV-Cured Polymer Biocomposites with Lignin, POLYMERS, 12, 5, 2020     

13. Wnuczek, Krystyna; Podkoscielna, Beata; Sobiesiak, Magdalena; Szajnecki, Lukasz; Goliszek, Marta, Synthesis and Modification by Carbonization of Styrene-Ethylene Glycol Dimethacrylate-Lignin Sorbents and their Sorption of Acetylsalicylic Acid, MATERIALS, 13, 1761, 2020     

14. Chabros, Artur; Gawdzik, Barbara; Podkoscielna, Beata; Goliszek, Marta; Paczkowski, Przemyslaw, Composites of Unsaturated Polyester Resins with Microcrystalline Cellulose and Its Derivatives, MATERIALS, 13, 62, 2020

15. Fila, K.; Gargol, M.; Goliszek, M.; Podkoscielna, B. Synthesis of epoxy resins derivatives of naphthalene-2,7-diol and their cross-linked products, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 138, 4349-4358, 2019

16. Gil, Malgorzata; Podkoscielna, Beata; Mergo, Pawel; Gawdzik, Barbara, Synthesis of photoluminescent-doped poly(methyl methacrylate): Material used in POF technology, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 138, 4445-4451, 2019

17. Goliszek, Marta; Wiacek, Agnieszka Ewa; Wawrzkiewicz, Monika; Sevastyanova, Olena; The impact of lignin addition on the properties of hybrid microspheres based on trimethoxyvinylsilane and divinylbenzene, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 120, 2019

18. Lyszczek, Renata; Podkoscielna, Beata; Lipke, Agnieszka; Ostasz, Agnieszka; Puszka, Andrzej, Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP,  JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 6, 4463-4473,  2019       

19. Goliszek, Marta; Podkoscielna, Beata; Sevastyanova, Olena; Gawdzik, Barbara; Chabros, Artur, The Influence of Lignin Diversity on the Structural and Thermal Properties of Polymeric Microspheres Derived from Lignin, Styrene, and/or Divinylbenzene, MATERIALS, 12, 2847, 2019

20. Fila, K.; Bolbukh, Y.; Goliszek, M.; Podkoscielna, B.; Gargol, M.; Gawdzik, B., Synthesis and characterization of mesoporous polymeric microspheres of methacrylic derivatives of aromatic thiols, ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY    , 25, 429-442, 2019

21. Goliszek, M.; Sobiesiak, M.; Fila, K.; Podkoscielna, B. Evaluation of sorption capabilities of biopolymeric microspheres by the solid-phase extraction, ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 25, 289-300, 2019

22. Podkoscielna, Beata; Kolodynska, Dorota; Podkoscielny, Przemyslaw, Chemical modification of commercial St-DVB microspheres and their application for metal ions removal, ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 25, 529-544, 2019

23. Dobrowolski, Ryszard; Krzyszczak, Agnieszka; Dobrzynska, Joanna; Podkoscielna, Beata; Zieba, Emil; Czemierska, Magdalena; Jarosz-Wilkolazka, Anna; Stefaniak, Elzbieta Anna, Extracellular polymeric substances immobilized on microspheres for removal of heavy metals from aqueous environment, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 143, 202-211, 2019

24. Goliszek, M.; Podkoscielna, B.; Sevastyanova, O.; Fila, K.; Chabros, A.; Paczkowski, P. Investigation of accelerated aging of lignin-containing polymer materials, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 123, 910-922, 2019

25. Gargol, M.; Fila, K.; Goliszek, M.; Puszka, A.; Podkoscielna, B. Synthesis and characterization of polymeric blends as a new materials in optical fiber technology, Proceedings of SPIE, 1045, 2019

26. Gargol, Mateusz; Podkoscielna, Beata, The use of waste materials as fillers in polymer composites - synthesis and thermal properties, PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING,            6, 1549-1556, 2019

27. Goliszek, Marta; Podkoscielna, Beata, Synthesis and characterization of polymer biocomposites with lignin, PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, 55, 1375-1381,

28. Goliszek, M.; Podkoscielna, B.; Fila, K.; Riazanova, A. V.; Aminzadeh, S.; Sevastyanova, O.; Gun'ko, V. M. Synthesis and structure characterization of polymeric nanoporous microspheres with lignin, CELLULOSE, 25, 5843-5862,  2018

29. Lyszczek, Renata; Gil, Malgorzata; Gluchowska, Halina; Podkoscielna, Beata; Lipke, Agnieszka; Mergo, Pawel, Hybrid materials based on PEGDMA matrix and europium(III) carboxylates -thermal and luminescent investigations, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 106, 318-328,  2018

30. Fila, Karolina; Grochowicz, Marta; Podkoscielna, Beata, Thermal and spectral analysis of copolymers with sulphur groups, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 133, 489-497, 2018               

31. Bartnicki, A.; Gargol, M.; Podkoscielna, B.; Nowak, J.; Gawdzik, B.        Synthesis and characterization of polymeric blends based on polysulfone for special applications, Proceedings of SPIE, 10830, 2018           

32. Bolbukh, Yulia; Sevostianov, Stanislav; Podkoscielna, Beata; Sternik, Dariusz; Klonos, Panagiotis; Pissis, Polycarpos; Gawdzik, Barbara; Bifunctional Silicas with Immobilized Lignin,  NANOCHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY, NANOMATERIALS, AND THEIR APPLICATIONS, Springer Proceedings in Physics, 214, 407-425, 2018

33. Gawdzik, Barbara; Podkoscielna, Beata; Bartnicki, Andrzej; Gil, Malgorzata; Mergo, Pawel, Study of physico-chemical properties of the new potential optical polymers based on 2-hydroxyethyl methacrylate, Proceedings of SPIE, 10830, UNSP 108300E, 2018

34. Podkoscielna, B.; Fila, K.; Goliszek, M.; Gargol, M.; Gawdzik, B.; Gil, M.; Mergo, P. Thermal and optical study of the new methacrylic copolymers useful in POF technology, Proceedings of SPIE, 10830, UNSP 1083009,         2018

35. Podkoscielna, Beata; Gil, Malgorzata; Bartnicki, Andrzej; Fila, Karolina, Studies on the synthesis and physico-chemical properties of the new polymeric ion exchangers with sulphur groups, ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, 35, 413-421, 2017

36. Podkoscielna, Beata; Fila, Karolina; Gil, Malgorzata; Nowak, Janina Synthesis and characterization of new hybrid microspheres with amide functionalization, ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, 35, 422-431,  2017

37. Demirci, Gokhan; Podkoscielna, Beata; Bartnicki, Andrzej; Mergo, Pawe; Gil, Malgorzata; Cetinkaya, Onur; Gawdzik, Barbara, Copolymerization and thermal study of the new methacrylate derivative of 2,4,6-trichlorophenol, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 127, 2263-2271,  2017

38. Podkoscielna, Beata; Gordobil, Oihana; Riazanova, Anastasia V.; Dobele, Galina; Labidi, Jalel; Lindstrom, Mikael E.; Gun'ko, Vladimir M.; Sevastyanova, Olena, Novel Porous Materials Obtained from Technical Lignins and Their Methacrylate Derivatives Copolymerized with Styrene and Divinylbenzene,  CHEMISTRY SELECT, 2, 2257-2264, 2017

39. Gil, Malgorzata; Podkoscielna, Beata; Gawdzik, Barbara; Bartnicki, Andrzej; Podkoscielny, Wieslaw; Demirci, Gokhan, Synthesis and characterization of vinyl derivatives of naphthalene-2,7-diol as a photoluminescent dopant useful in optical materials,  PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 89, 111-123,  2017

40. Podkoscielna, Beata; Sobiesiak, Magdalena, Characteristics of thermal behavior of photoluminescent copolymers studied by the TG/DTG/FTIR coupled method, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY,  127, 625-631, 2017            

41. Podkoscielna, Beata; Goliszek, Marta; Sevastyanova, Olena  New approach in the application of lignin for the synthesis of hybrid materials,  PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 89  1, 161-171, 2017

42. Sobiesiak, Magdalena; Podkoscielna, Beata; Sevastyanova, Olena, Thermal degradation behavior of lignin-modified porous styrene-divinylbenzene and styrene-bisphenol A glycerolate diacrylate copolymer microspheres, JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 123, 364-375, 2017

 

Patenty

 • Beata Podkościelna, Andrzej Bartnicki, Barbara Gawdzik,  Porous polymer microspheres, the process their preparation and chromatographic packing in the form of polymer microspheres PL 216321 (2014)
 • Beata Podkościelna,  The method of preparation of photoluminescent copolymers  PL402734-A1; PL222653-B1 (2016)
 • Beata Podkościelna, Sposób wytwarzania fotoluminescencyjnej kompozycji lakierniczej i kompozycja lakiernicza wytwarzana tym sposobem  zgłoszenie patentowe (P.439334, 2021)

 • Beata Podkościelna, Monika Wawrzkiewicz Polimerowy adsorbent do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz sposób jego wytwarzania zgłoszenie patentowe (P.443049, 2022)

Ogłoszenia

 

Szanowni Państwo,

64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego przeszedł do historii. W imieniu Lubelskiego Oddziału PTChem chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom Zjazdu. Mamy nadzieję, że mieliście Państwo okazję do wymiany myśli naukowej i doświadczeń, nawiązania i podtrzymania współpracy oraz poznania ciekawych ludzi.

Do zobaczenia za rok w Toruniu na 65 Zjeździe PTChem.

Beata Podkościelna
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego