Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Maciej Podgórski

dr hab. Maciej Podgórski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- synteza monomerów wykorzystywanych w reakcjach polimeryzacji i fotopolimeryzacji rodnikowych;

- reakcje i kinetyka polimeryzacji stopniowych tiol-alken;

- badania i wykorzystanie reakcji odwracalnych w syntezie usieciowanych polimerów dynamicznych;

- synteza i zastosowanie materiałów polimerowych z pamięcią kształtu (shape memory polymers).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:             

1. M. Podgórski, S. Huang, C. N. Bowman, Additive Manufacture of Dynamic Thiol-ene Networks Incorporating Anhydride –derived Reversible Thioester Links, ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 12789-12796.

2. M. Podgórski, N. Spurgin, S. Mavila, C. N. Bowman, Mixed Mechanisms of Bond Exchange in Covalent Adaptable Networks: Monitoring the Contribution of Reversible Exchange and Reversible Addition in Thiol-Succinic Anhydride Dynamic Networks, Polymer Chemistry, 2020, 10, DOI: 10.1039/d0py00091d8.

3. M. Podgórski, S. Mavila, S. Huang, N. Spurgin, J. Sinha, C. N. Bowman, Thiol-Anhydride Dynamic Reversible Networks, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 9345-9349.

4. M. Podgórski, B. Fairbanks, B. Kirkpatrick, M. McBride, A. Martinez, A. Dobson, N. Bongiardina, C. N. Bowman, Toward Stimuli-Responsive Dynamic Thermosets Through Continuous Development of Covalent Adaptable Networks (CANs), Advanced Materials, 2020, 32, 1906876.

5. M. Podgórski, B. Worrell, J. Sinha, M. McBride, C. N. Bowman, Thermal Metamorphosis in (Meth)acrylate Photopolymers: Stress Relaxation, Reshaping, and Second-Stage Reaction, Macromolecules, 2019, 52, 8114-8123.

6. M. Podgórski, C. Wang, Y. Yuan, D. Konetski, I. Smalyukh, C.N. Bowman, Pristine Polysulfone Networks as a Class of Polysulfide-Derived High-Performance Functional Materials, Chemistry of Materials 2016, 28, 2102–2109.

7. M. Podgórski, E. Becka, M. Claudino, A. Flores, P. Shah, J.W. Stansbury, C.N. Bowman, Ester-free thiol–ene dental restoratives — Part A: Resin development, Dental Materials 2015, 31, 1255-1262.

8. M. Podgórski, C. Wang, C.N. Bowman, Multiple Shape Memory Polymers Based on Laminates Formed from Thiol-Click Chemistry Based Polymerizations, Soft Matter 2015, 11, 6852-6858.

 

Patenty:

1. Christopher Bowman, Weixian Xi, Shunsuke Chatani, Tao Gong, Devatha Nair, Maciej Podgorski: Dental composites systems and methods of making the same and using same - US9700492B2 (2017)

2. Christopher Bowman, Devatha Nair, Maciej Podgorski, Shunsuke Chatani: Thiol-containing dual cure polymers and methods using same - US9340636B2 (2016)

3. Barbara Gawdzik, Maciej Podgorski, Tadeusz Matynia: Methods of acrylic and methacrylic multiesters synthesis PL215565 B1 (2013)