Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewelina Podgajna

dr hab. Ewelina Podgajna
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ I KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fec4
https://orcid.org/0000-0002-1051-4078
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023, semestr letni:


- wtorek godz. 13.00-14.30, pok.5.23


- zdalnie za pośrednictwem MS Teams (6mgp62s) - środa 8.00-9.00 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)


 


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS. Od 12 kwietnia 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski, polska myśl polityczna XIX i XX wieku (z uwzględnieniem myśli ruchu ludowego), współczesna polska myśl polityczna, biografistyka, komunikowanie polityczne, komunikowanie międzykulturowe, dyplomacja publiczna.

Wybrane publikacje:

Monografia naukowa:

E. Podgajna, Myśl polityczna Wincentego Witosa 1874-1945, Lublin 2018, ss. 449.

E. Podgajna, Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2011, ss. 276.

Opracowania zbiorowe pod redakcją naukową:

1. Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, ss.320.

2. Zawsze wierni Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu Ludowego, red. E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin – Warszawa 2011, ss. 240.

3. Obraz Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XXI wieku. Opinia publiczna, Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, ss.364.

4. Sen o potędze. Suwerenność. Bezpieczeństwo. Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2014, ss.734.                    

5. „Przez lud dla ludu”. Irena Kosmowska (1879-1945), polityk, społecznik, wychowawca, red. E. Podgajna, Lublin 2014, ss.198.                                                                                  

6. Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, ss. 626.    

7. 120 lat polskiego ruchu ludowego, red. E. Podgajna, M. Kuranc-Szymczak, Warszawa 2016, ss.193.

8. Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jedrzejski, Lublin 2017, ss.339. 

9. Myśl polityczna - Demokracja - Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80.rocznicy urodzin, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin 2019, ss. 878.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

European Rural History Organization (EURHO)

Wiceprezes lubelskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

Członek Zarządu Głównego LTNK w Warszawie

 

Prowadzone zajęcia:

Komunikowanie w dyplomacji publicznej i dialog międzykulturowy

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczenstwo w polskiej myśli politycznej

Polska myśl polityczna

Polska współczesna myśl polityczna

PR w służbie dyplomacji

Wstęp do politologii

Historia najnowsza Polski

Komunikowanie polityczne

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Współczesna polska myśl polityczna